Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A golfpark megrengette a Zsámbéki-medencét

Közélet > Páty

2010-03-12


Bognár Andrást, Páty polgármesterét az évente szokásos költségvetési kérdéseken kívül a választások előtti utolsó év várható fejlesztéseiről, a nagy port kavaró, újpátyi golfberuházásról, a polgármesteri tisztségéből való felfüggesztéséről és újraválasztásának esélyeiről kérdeztük.

-        Február elején elfogadta a pátyi képviselő-testület a 6800 fős település 2010. évi költségvetését. A másfélmilliárdos büdzsé kétharmad részét működésre, míg az ezen felüli részt fejlesztésekre fordítja majd a falu.

-        Milyen fejlesztésekről van szó?
-        A Várady-kastélyt felújítjuk és átalakítjuk polgármesteri hivatallá. A munkákra százmillió forint állami támogatást is nyertünk, de ennél jóval többet, összesen félmilliárd forintot költünk az épületre. Folytatódik az utak javítása közel százhúszmillió költségráfordítással. Jelenleg 60% feletti a szegélykővel ellátott utcák aránya, amely idén megközelíti majd a 80%-ot. Befejeződik a vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat kiváltása gravitációsra, hatvannyolcmillió forintért.  A kisebb tételek között szerepel még egy Wass Albert-mellszobor a budakeszihez hasonló kivitelben. Három pátyi alkotó pályázatáról döntünk majd. Szent Erzsébet-szobrot állítunk a Kossuth utcában, a kistemplomnál, a régi Libavégen. Rendezzük a református templomnál álló országzászló környékét a templom kerítéséhez hasonló minőségben és a faluközpontban lévő, kerecsensólyom-jeloszlop is hozzá illő kerítést kap. A civilszervezeteknek a tavalyi hatmillió helyett tízmillió forintot osztunk ki pályázat útján, amelynek fontos feltétele, hogy a közösségi rendezvények megtartásában jelentősen részt kell vállalniuk. Továbbra is támogatjuk az egyházközségeket, a katolikus templomnak a felszentelésig szükséges munkálatait kiemelten szeretnénk támogatni. Örömteli hír, hogy március 17-én 15 órakor a pápa fogadja a pátyiak küldöttségét Rómában, Harkai Gábor plébános úr kíséretében.

-        Mik az idén leköszönő pátyi képviselő-testület munkájának a legfőbb eredményei?
-        Közel kétmilliárd forint infrastruktúra-fejlesztést valósítottunk meg Pátyon, részben saját forrásból, részben hitelből. A közel huszonhét kilométernyi belterületi útjainkból tizenhat kilométert szegélyköves aszfalttal láttunk el. A falu nagy részében sikerült megoldani a csapadékvíz-elvezetést betonvályús árkokkal. Új óvoda épült. Az általános iskola épületének felújítása 98%-os, az új épület kivitelezése – eltérő vélemények szerint - 65-75%-os készültségi fokban sajnos abbamaradt, mert a képviselő-testület többsége a kivitelező menesztése mellett döntött. Jelenleg öt-hat per befejeződését várjuk az ügyben. Az osztrák befektetőnek 42 hektáron folyik az iparterületi beruházása, a spanyol befektetőnk pedig 120 hektáron rendelkezik elfogadott szabályozási tervvel a M1 autópálya mellett.  A golf-beruházáshoz pedig meglehetősen viszontagságos körülmények között, s feltételesen ugyan, de támogatását adta a testület.

-        Mit ért azon, hogy feltételesen?
-        Március 31-én lép életbe az a rendelet, amit a golf-beruházás területére szabályozási tervmódosításként elfogadtunk. Addig megszületik az ombudsman állásfoglalása, a településfejlesztési szerződés, amiben leírtuk, hogy mit nyújt a beruházó a szabályozási tervmódosításért cserébe.

-        Tehát ha szükséges, akkor módosítják még március 31. előtt a szabályozási tervet?
-        A különböző vizsgálatokat, amik még folynak, azokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ha kiderül, hogy valami törvénytelen volt, akkor 31-én nem léptetjük hatályba a rendeletet, hanem adunk még néhány hónapot az újratárgyalásra. Semmiképpen sem akarunk olyan rendeletet kierőszakolni, ami a tartalmát tekintve jogszabályba ütköző. A jövő nemzedékek jogainak állampolgári biztosa is elsősorban a tartalmi hibák miatt vizsgálódik. Fontos tény, hogy a szabályozási tervmódosítás minden dokumentumát elküldtük a szakhatóságoknak, akik azokat jóváhagyták. Úgy értelmezem tehát, hogy az ombudsman nem az önkormányzatot, hanem a szakhatóságokat vizsgálja felül ebben az értelemben. Az állami főépítész kritikái szerint lehetnek eljárásjogi hibák, amik viszont a rendelet tartalmát nem kérdőjelezik meg.

-        Ha tehát mégis figyelembe vennének jogos kifogásokat, akkor miért volt olyan sürgős elfogadni a szabályozási terv módosítását?
-        Nem érzem úgy, hogy elkapkodtuk volna. Így is egy féléves késésben vagyunk.

-        Mihez képest?
-        Ahhoz képest, ahogy elterveztük.

-        Miért, hogyan tervezték el?
-        Azt tudnia kell, hogy ha életbe is lép ez a rendelet, akkor még nem kezdődik semmi. Akkor lehet csak elkezdeni a szükséges terveket, dokumentációkat elkészíteni és a különböző illetékes hatóságoknak beadogatni. Az legalább egy év. A kivitelezés is legalább egy év.

-        A kivitelezés azonban még odébb van. Nézzük először, mi van a településfejlesztési szerződésben?
-        Még nem készült el a végleges változata, de a legfontosabb pontja az a tízmillió eurós, azaz közel hárommilliárd forintos útberuházás, amely biztosítja Páty, Telki és Budajenő számára a kijutást az autópályára, Páty elkerülésével. Az elkerülő út lakossági elfogadottságával az a gond, hogy a Zsámbéki-kanyar Lakópark egy több száz éves országút mellé épült és egy szakaszon a lakóházak közvetlen szomszédságában a régi országúttal együtt fut az elkerülő út nyomvonala. Sajnos nem tudom elérni a közlekedési hatóságnál, hogy egy régi országút mellett száz méterrel engedélyezzen egy másik országutat. Készül egy többnyelvű, angol-spanyol-magyar oktatási centrum óvodával az új területen. Kapunk még 40 millió forintot az óvoda és a Bocskai úti iskola fejlesztésére, 110 milliót a kastély felújítására és 30 millió forintot kommunális gépjárművekre. Hókotrót, locsoló és létrás autót vennénk. Több tízmilliós költségtől is megszabadulunk, ha ezeket a munkákat a saját gépeinkkel tudjuk elvégezni, esetleg a szomszéd településeken is.

-        Lényegi kérdés az ígért fejlesztések sorrendisége. Hogyan szerepel ez a településfejlesztési szerződésben?
-        Először el kell készülnie az utaknak, amit a Közlekedési Hatóság átvesz. Amíg ez meg nem történik, addig a beruházó nem kap másra építési engedélyt. Utána ki kell építenie az infrastruktúrát a helyszínen, aztán felépítenie az oktatási centrumot, az óvodát és a golfpályát. Mikor mindezzel elkészült, akkor kapja meg a lakórészre, a szállodára, a wellness-központra és az apartmanokra az engedélyt.

-        Milyen engedélyt? Építési vagy használatba vételi engedélyt? Ez ugyanis nem mindegy. A népszavazást megelőzően Michels Gábor alpolgármester lapunknak adott interjújában egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy már az építési engedélyek kiadására is csak a hárommilliárd értékű út megépülése után kerülhet sor. Ön is ezt említi. Eközben a február 22-i ülésen elfogadott, a településfejlesztési szerződésre vonatkozó módosítások már használatba vételi engedélyt tartalmaznak, azaz a golfterület lakáscélú beruházására a használatba vételi engedély csak akkor bocsátható ki, ha befejeződött az utak, a golfpálya és a zajvédő fal kivitelezése a Zsámbéki-kanyar lakóparknál. Ezek szerint a beruházó azt épít, amit csak akar, olyan sorrendben, ahogy akarja, csak az utolsó stádiumban, a használatba vételi engedélynél tud majd az önkormányzat némi nyomást gyakorolni rá?
-        Hangsúlyozom, hogy ez még nem a végleges változata a településfejlesztési szerződésnek.

-        Páty számára mi a garancia arra, hogy ezek a lakóingatlan-építést megelőző, „kötelező” beruházások valóban megépülnek?
-        Egy jelzálogszerződés értelmében a pátyi önkormányzat javára hárommilliárd forint értékben jelzálogjogot jegyeztetünk be a területre. Ha nem teljesülnek a településfejlesztési szerződésbe foglalt feltételek, ha nem épül meg az út, akkor az a miénk lesz. (A február 22-i testületi anyag szerint csak bizonyos pátyi ingatlanokra jegyeztet be jelzálogjogot a beruházó az önkormányzat javára. A tízmillió eurót kitevő jelzáloggal főként székesfehérvári ingatlanokat terhelnének, hogy a pátyi önkormányzatot ne kelljen kizárni a az engedélyezési eljárásból. – a szerk.)

-        Az elfogadott rendelettel kapcsolatban törvényességi észrevételei voltak Tollner József képviselőnek, miszerint a szakbizottságok nem látták a rendelet-tervezetet, a jegyzőnek nem volt ideje véleményezni azt és az ügyvédi ellenjegyzés is problémás. A vádak mégis csak a kapkodást támasztják alá.
-        A kifogások jogosak. De tudja, az önkormányzatra annyi jogszabály vonatkozik, hogy ha valaki akar, akkor könnyen talál olyat, amelyet nem tudtunk maradéktalanul betartani, nem feltétlenül szubjektív okok miatt. Ha súlyos hibának minősül, hogy a tervmódosítás nem járt a szakbizottságok előtt, akkor majd visszavisszük és ott is megtárgyaljuk újra. Bár sok értelmét nem látom, hiszen itt Pátyon nem folyik olyan speciális szakmai munka a bizottságokban, mint mondjuk a fővárosban, vagy a parlamentben.

-        Mi a véleménye a beruházóról most, hogy az index.hu tények bemutatásával leleplezte Kovács Bence János, a Grupo Milton tulajdonosának előéletét?
-        A tény mindössze annyi, hogy leírták, de hogy valós-e, az még nem egyértelmű. 

-        Tény, hogy jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték öt rendbeli csalás, öt rendbeli magánokirat-hamisítás, egy rendbeli közokirat-hamisítás vétségében. Ez nem készteti újragondolásra a testületet?
-        Mikor történt mindez?

-        1995-ben. Huszonöt éves volt akkor, most harminckilenc.
-        Ezek elévült dolgok. Miért kell ezeket bolygatni?

-        Elévült, valóban, de mégiscsak felveti azt az erkölcsi kérdést, hogy a pátyi önkormányzat eléggé meggondolta-e, hogy „a Páty jövőjét biztosító” beruházást egy ilyen ember tulajdonában álló cégre bízza? Már a Grupo Milton sávolyi beruházását is támadják a 20 milliárdos állami támogatás és a 15 milliárdos állami hitelgarancia kockázatos és indokolatlan nagysága miatt.
-        Nézze, ha hoznak nekem egy olyan papírt, hogy Kovács Bence János jelenleg büntető eljárás hatálya alatt áll, vagy eltiltották őt a közügyektől, akkor aszerint kell eljárni vele szemben, mert pl. nem írhat alá és sorolhatnám. De az Ön által említettek öt év után elévültek.

-        Szavahihető ez az ember?
-        Pátyon minden egyes földtulajdonos és tárgyalópartner azt tapasztalhatta eddig, hogy minden úgy történt, ahogy megígérték. Most azt kell mérlegelnünk, hogy kell-e nekünk az elkerülő út, vagy elhisszük azt, hogy Kovács Bence János esetleg becsap minket. Ha becsap, és nem építi meg az elkerülő utat, akkor folytatás sincs, minden így marad, ahogy van és életbe lép a jelzálogjoga az önkormányzatnak. Ilyen értelemben nincs kockázatunk.

-        Mi a véleménye arról, hogy Gulyás Dénes országgyűlési képviselő kezdeményezte a pátyi képviselő-testület fideszes tagjainak kizárását a pártból a golfberuházás támogatása miatt?
-        Az országgyűlési képviselő úr jó érzékkel felmérte, hogy Budakeszin, Telkiben és Budajenőn több szavazatra számíthat, mint Pátyon. Kampány van. A magam részéről egyébként nem örülök, ha a testületben pártok nevében ülnek képviselők, mert az a tapasztalatom, hogy a kis- és közepes nagyságú településeken a pártok nem tudnak a köz érdekét hatékonyan képviselő embereket kiállítani.

-        Meglepte Danóczy Balázs váratlan lemondása?
-        Nem lepett meg. Valószínűleg kihátráltak mögüle azok, akik bátorították. Októberben figyelmeztettem, hogy ebbe a csatába ne szálljon bele, mert rá fog menni. Így történt. Õrá egyébként Telkinek nagy szüksége van, az őszi önkormányzati választásokon hiszem, hogy visszakerül a helyére, mert kevés ma az országban az ilyen kvalitásokkal rendelkező településvezető, mint ő. Ma Magyarországon ugyanis a tisztességes, tanult, tapasztalt ember számára életveszélyes polgármesteri tisztséget vállalni, mert ha egy-két ciklust kihagy a szakmai karrierjéből, már nincs visszaút a szakmába. Egy falujáért rajongó, fél lábbal már nyugdíjas, mint amilyen én is vagyok, már kevesebbet kockáztat. Én is csak azt a rettenetes bűnt szerettem volna leállítani, ami volt itt Pátyon 1990 és 2002 között, de csak lelassítani tudtam. S itt nem feltétlenül a közpénzek eltüntetésére gondolok, hanem a silány gondolkodásból fakadó, nem tudatos károkozásra, a kihasználatlan lehetőségekre, a meg nem értésekre. Országos gond, hogy egy képviselő sokszor meg sem érti, amit olvas. Generációk élete múlik el, mire a szavazók megtanulják, hogy arra alkalmas képviselőket ültessenek a szavazataikkal a képviselő-testületbe. De lássuk be, sokszor választani sincs miből, mert hiányzik az a polgári réteg, aki büszkeségből, a falujáért, egy pohár hideg vízért végezné ezt a munkát. Egy képviselő sokszor több pénzt kap, mint a tanítóink.

-        Indul-e az ősz önkormányzati választáson?
-        Még egy ciklust szeretnék végigcsinálni, hogy amin eddig dolgoztunk, azt befejezhessem. Utána már önjáróvá válik a falu, s mindegy lesz, hogy ki a polgármester, elrontani már nem lehet. S hogy ki lesz a polgármester, azt majd a választók döntik el.

Koós Hutás Katalin

Kapcsolódó cikkeink:
Mi történt a népszavazás óta? - 2010-03-08
Kizárhatják a pátyi fideszeseket a pártból - 2010-02-25
Lemondott a polgármester - 2010-02-24
Szabad út a golfvárosnak - leleplezik a beruházót - váratlanul lemond a polgármester Telkiben - 2010-02-22
Rendkívüli ülésen döntenek Pátyon a golfváros sorsáról - 2010-02-20
A szükségesnél kevesebben mentek el szavazni - 2010-02-15
Elmaradtunk a felelősségtudat fejlődésében - 2010-02-07
Egyelőre szántó marad a fejlesztendő terület - 2010-02-05
Érvek és tények - 2010-02-04
Pátyé lehet a régió legerősebb gazdasága - 2010-02-03
Budakeszi a pátyi beruházás ellen szavazott - 2009-12-17
Mi készül Pátyon? - 2009-12-04
Február 14-én szavazhat a nép - 2009-12-03
Településméretű lakópark Páty és Telki között - soha nem látott lakossági ellenállás szerveződik - 2009-12-01
Falugyűlés.hu - 2009-11-30


Vissza