Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Uniós védelem alatt a Zsámbéki-medence természeti területei

Életmód > Zsámbék

2010-02-26


Magyarország a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásával vállalta azt, hogy a közösségi joganyagot átveszi és azt alkalmazza. A természetvédők, kutatók és civil szervezetek részvételével lezajlott több éves előkészítő munka eredményeképpen az ország 20%-a került kijelölésre a Natura 2000 hálózatba, melyben a Zsámbéki-medence egyes természetes vagy természetközeli állapotban lévő megmarad élőhely-darabjai is szerepelnek.

Magyarország a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásával vállalta azt, hogy a közösségi joganyagot átveszi és azt alkalmazza. Ennek a folyamatnak a része volt az is, hogy az európai közösségi jelentőségű természeti értékek védeleméért létrehozott Natura 2000 hálózatot kialakítja, és kijelöli az uniós jogszabályoknak megfelelően a védett területeket. A természetvédők, kutatók és civil szervezetek részvételével lezajlott több éves előkészítő munka eredményeképpen az ország 20%-a került kijelölésre a Natura 2000 hálózatba, melyben a Zsámbéki-medence egyes természetes vagy természetközeli állapotban lévő megmarad élőhely-darabjai is szerepelnek.

A mintegy tízezer hektár kiterjedésű Zsámbéki-medence kistáj földrajzi és közigazgatási értelemben ugyan nem egyezik, de a Békás-patak vízgyűjtőjét magába foglaló táj Tinnyétől Biatorbágyig, Mánytól Pátyig húzódik. A jórészt mezőgazdasági művelés alatt álló területeken már csak kisebb arányban maradtak fenn természetközeli élőhelyek, melyek azonban még mindig rejtenek olyan növény- és állatfajokat, melyek megóvása uniós kötelezettségünk.

A Natura 2000 területek abban különböznek a hazai törvénynek alapján elfogadott védett természeti területektől, hogy nem valamennyi a területen előforduló faj védelme a célkitűzés, csak azoké, melyek úgynevezett jelölő fajok, vagy élőhelyek, melyek jelenléte alapján az uniós védettséget kapta. A jelölő fajok és élőhelyek jó védelmi helyzetének elérése a legfontosabb feladat, ezért a területtel kapcsolatos bármilyen hatósági engedélyezés (környezetvédelmi, építésügyi stb.) is ennek megfelelő. Ha egy tervezett tevékenység nincs káros hatással az ott élő uniós jelentőségű fajokra vagy élőhelyekre, a tevékenység engedélyezhető.

Az országos arányhoz hasonlóan a Zsámbéki-medence területének kb. ötödét jelölték az uniós védettségre, mintegy 2000 hektár kiterjedéssel. A legnagyobb élőhely a Pátyot, Telkit és Budajenőt keletről és északról határoló Budai-hegység Natura 2000 terület. A kb. ezernégyszáz hektáros területen elsősorban pannon cseres-tölgyesek és molyhos tölgyesek és pannon sziklagyepek találhatók. Ritka, védett növények (leánykökörcsin, magyar gurgolya, magyar méreggyilok, kosbor fajok) és állatok (nagy hőscincér, szarvasbogár) előfordulási helye.

Zsámbékot nyugati irányból szinte körbeveszi a Nyakas-tető szarmata vonulat, mely Tököt is érintve egészen Perbálig húzódik hatszáz hektár kiterjedéssel. Pannon sziklagyepek, szubpannon sztyeppék váltakozva fordulnak elő a pannon cseres-tölgyesekkel és pannon molyhos tölgyesekkel. A területen eddig több mint száz madárfajt figyeltek meg, de sajnos az idegenhonos feketefenyő és bálványfa nagyon szaporodik az őshonos növényzet kárára.

További információ: www.termeszetvedelem.hu oldalon található.

Bőhm András


Vissza