Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Rendkívüli ülésen döntenek Pátyon a golfváros sorsáról

Közélet > Páty

2010-02-20


Február 22-én, azaz hétfő reggel 9 órára rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze a pátyi önkormányzat, hogy az „újpátyi golfváros” ügyét alig több mint háromszáz szavazó távolmaradása miatt megakasztani nem tudó népszavazás után egy héttel döntsön a terület szabályozási tervének és a település-szerkezeti terv módosításáról, valamint a Milton 2006 s.r.l. spanyol beruházó és a pátyi önkormányzat közötti település-fejlesztési megállapodás tartalmáról. Civil szervezetek a rendőrségen előre bejelentett tüntetést is szerveznek a helyszínre.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, ugyan érvénytelen lett a február 14-re meghirdetett pátyi népszavazás, mivel a választásra jogosult választópolgároknak csupán 43,2 százaléka járult az urnákhoz a minimálisan szükséges ötven százalék helyett, de a résztvevők kétharmada elutasította a beruházást.

Aggályok a február 22-i rendkívüli ülés miatt

A helyi választási bizottság népszavazási eredményt rögzítő határozatát ugyanis megfellebbezték, s a területi választási iroda határozatának megérkezéséig a népszavazás eredménye nem tekinthető hivatalosnak.
          A pátyi képviselők előtt már ismert, a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal állai főépítészének, dr. Hajnóczi Péternek 2009. december 14-én kelt levele, amely a szabályozási tervmódosítás egyeztető tárgyalásainak jegyzőkönyvi hitelességét kérdőjelezi meg, és több törvényességi észrevételt tesz a szabályozási terv módosításával kapcsolatban. 
         

Gulyás Dénest, a térség országgyűlési képviselőjét életveszélyesen megfenyegették, miután a parlamentben szóvá tette a pátyi beruházást. Erről Jelentem a választóknak című, legutóbbi kiadványának 8. oldalán számol be.
A pátyi önkormányzat honlapján már olvashatók az előterjesztések és a meghívó tanúsága szerint a képviselők először a szabályozási terv módosításáról döntenek majd, csak ezt követően veszik sorra a beruházóval kötendő település-fejlesztési szerződést. Vajon milyen kötelezettségeket lesz hajlandó vállalni a beruházó, ha már megkapta a szabályozási tervre kért módosításokat?
          A zárt ülés elrendelésének szándékában és emiatt a település-fejlesztési szerződésre vonatkozó előterjesztés titkosan kezelésében az ellenzők a részletek eltitkolását sérelmezik a lakosság elől. A zárt ülés elrendelésének jogszerűségét is kétségbe vonják az önkormányzati törvény 12.§ (4) bekezdésére hivatkozva, amely személyi és hatósági ügyeken kívül csak az önkormányzat vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor engedi a zárt tárgyalást abban az esetben, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene, vagy a képviselő-testület minősített többséggel dönt a zárt tárgyalásról. Az ellenzők szerint a település-fejlesztési szerződésben nem érintett az önkormányzati vagyon, ráadásul a fejlesztő kötelezettség-vállalásairól döntenek.

Az ombudsman az Alkotmánybírósághoz fordul

dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek jogainak állampolgári biztosa egy Budakeszin tartott, a pátyi népszavazást megelőző tájékoztató fórum vendégeként kijelentette, hogy a pátyi önkormányzat nagyszabású golfberuházás-koncepciója, a szabályozási tervmódosítás előkészületei több ponton törvénysértőek, melyre vonatkozó szakvéleményét még ebben a hónapban közzé teszi. Lapunk kérdésére elmondta, hogy aggályait írásban is kifejezte a pátyi önkormányzat felé, és a szakvéleményhez további iratokat kért be a helyi jegyzőtől. De néhány pontban már most megállapítható a törvénysértés. Ilyen például, hogy az agglomerációs törvény előírja, hogy a települések közigazgatási határától 200 métert szabadon kell hagyni, új beépítésre szánt területet ott nem lehet kijelölni. De a lakásszám, a beépítés intenzitása is olyan tényező, ami nyilvánvalóvá teszi már a vizsgálat lezárása előtt, hogy a jogszabálysértés nagy valószínűséggel fennáll. Aggályaikra levélben is felhívták a pátyi képviselő-testület figyelmét és azt kérték, hogy amíg az állásfoglalásuk el nem készül, addig ne hozzanak ebben a kérdésben döntést.
          Az ombudmani szakvélemény persze nem kötelezi az önkormányzatot, mint ahogy nem kötelező az állami főépítész jogszabály-sértésekre rávilágító szakvéleményének elfogadása sem, de említhetnénk a területileg illetékes földhivatalt is, amely termőföldvédelmi aggályok miatt nem fogadta el a terület átsorolását. Az önkormányzat azonban akkor jár el bölcsen, ha figyelembe veszi ezeket a jelzéseket, mert nincs értelme olyan település-szerkezeti tervet elfogadni, amelyről már most lehet tudni, hogy jogszabálysértő lesz. Ha bebizonyosodnak ezek a törvényességi aggályok és az önkormányzat, be sem várva a vizsgálat lezárását, vagy bevárva, de nem figyelembe véve, meghozza a jogszabályokba ütköző döntését, akkor az állampolgári jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordul, amely már kötelező érvénnyel megsemmisítheti a településrendezési tervet.

Csak a népszavazás és az Alkotmánybíróság kötelez?

Bognár András polgármester csak a hétfői ülést követően válaszol lapunk kérdéseire.
          dr. Homonnay Dorottya, Páty jegyzője  viszont elmondta, hogy valóban nyújtottak be fellebbezést a helyi választási bizottság elsőfokú határozata ellen a területi választási bizottsághoz. Ez azonban nem halasztó hatályú a testületre nézve, különösen, hogy még a hétfői testületi ülést megelőző pénteken várhatóan kézhez kapják a fellebbezést elbíráló határozatot.
          A jegyző tájékoztatása szerint sem az ombudsmani vélemény, amit egyelőre még nem ismernek, sem az állami főépítész jelzései nem kötelezik a testületet. Ha a képviselők nem fogadják el a figyelmeztetéseket, döntésükkel vállalják annak a következményeit, hogy az ombudsman vagy éppen az állami főépítész az Alkotmánybíróság elé viszi a kifogásolt rendeletet.  Véleménye szerint hétfőn a testület arra készül, hogy elfogadja a szabályozási tervmódosítást, a szerkezeti tervet és a település-fejlesztési szerződést. Ez utóbbit zárt ülésen kívánja tárgyalni a testület. A zárt ülést szándékaik szerint hétfőn minősített többséggel megszavazzák, üzleti érdekekre való hivatkozással. Hogy ez mennyire jogszerű vagy nem jogszerű, arról a jegyző nem kívánt nyilatkozni, de megjegyezte, ő már többször emelt kifogást zárt ülések elrendelése ellen, de a jegyzői észrevétel sem kötelezi a testületet semmire. 

 A képviselők vállaljanak anyagi felelősséget

Tollner József, a beruházást ellenző önkormányzati képviselők egyike szerint, ha a testület többsége most igent mond a szabályozási tervmódosításra, az a beruházó számára visszavonhatatlan jogokat keletkeztet. Ha ezután az ombudsman vagy az ügyészség kezdeményezésére megsemmisítik az önkormányzat döntését, melyre véleménye szerint elég nagy az esély, a beruházó beláthatatlan következményekkel járó kártérítési pert akaszthat az önkormányzat nyakába. 
         

A Civil Igen Pátyért Összefogás (CIPÖ) sajtóközleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy részt kívánnak venni a testületi ülésen; ha más lehetőség nincs, a pátyi polgármesteri hivatal előtt nyilvánítják ki tiltakozásukat. Civil szervezetek a rendőrségen előre bejelentett tüntetést is szerveznek a helyszínre.
Pátyon már meg is indult az aláírásgyűjtés annak érdekében, hogy a beruházásra igennel szavazó képviselők vállaljanak készfizető kezességet és teljes vagyonukkal feleljenek a döntésükért hosszú távon is, hiszen jó részük októbertől lehet, hogy már nem is lesz önkormányzati képviselő.
          A Fidesz pátyi csoportjának tagjai nyílt levélben fordultak Michels Gábor független alpolgármester, Porkoláb József fideszes és Soós István független képviselőkhöz azt kérve, hogy vegyék figyelembe a népszavazáson megjelentek hatvanhat százalékának elutasító szavazatát és képviseljék a szabályozási terv módosításának elutasítását a beruházásról szóló döntéseikben.

Koós Hutás Katalin

Kapcsolódó cikkeink:
A szükségesnél kevesebben mentek el szavazni - 2010-02-15
Elmaradtunk a felelősségtudat fejlődésében - 2010-02-07
Egyelőre szántó marad a fejlesztendő terület - 2010-02-05
Érvek és tények - 2010-02-04
Pátyé lehet a régió legerősebb gazdasága - 2010-02-03
Budakeszi a pátyi beruházás ellen szavazott - 2009-12-17
Mi készül Pátyon? - 2009-12-04
Február 14-én szavazhat a nép - 2009-12-03
Településméretű lakópark Páty és Telki között - soha nem látott lakossági ellenállás szerveződik - 2009-12-01
Falugyűlés.hu - 2009-11-30


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg