Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pátyé lehet a régió legerősebb gazdasága

Közélet > Páty

2010-02-03


Február 14-én népszavazáson dönt Páty arról, hogy a telki határában készülő, 130 hektáros golf-lakóparkot az eredeti terv alapján, azaz 250 lakóegységgel, vagy a 2008 óta módosított szabályozási terv alapján, azaz az ellenzők szerint 2300, a beruházó szerint 1800 lakóingatlannal együtt támogatja. A lakosság a tájékoztatás hiányát kifogásolja, az ellenzők a jelenlegi Páttyal szinte azonos lakosságszámú, új város kialakulása miatt aggódik. De hogy a pátyi önkormányzat miért támogatja a beruházást, erről Michels Gábor alpolgármestert Koós Hutás Katalin kérdezte.

-   Milyen érveket sorakoztatna fel annak érdekében, hogy meggyőzze a pátyiakat: támogassák a golfprojektet a február 14-i népszavazáson?
-   Térségünkben eddig az agglomerációs kiköltözési hullám volt jellemző, ami ugyan jelentette Telki, Budajenő, Biatorbágy, Zsámbék, Páty növekedését, de ezt akkor nevezhetjük egyben fejlődésnek is, ha a betelepülés rendezett, szabályozott keretek között zajlik, s ha ez összefügg az itt élők életminőségének javulásával. Pedig Páty, ahogy ezt a 2002-es településfejlesztési koncepciójában is megfogalmazta, a kertvárosi szerepkörre törekszik úgy, hogy számít a fővárosból kitelepülni vágyó közép- és felsőrétegekre. A golf-projekt támogatásával szeretnénk elérni, hogy Páty egy újfajta fejlődési pályán indulhasson el magas szintű sport- és oktatási projektek megvalósításával, melyek egyben vonzó munkalehetőséget is biztosítanak az itt élőknek. Ezzel párhuzamosan elindul egy komplex közlekedésfejlesztés is, amely Pátynak településszerkezeti szinten nyújt megoldást. Nem elhanyagolható a fejlesztésből nyerhető ingatlan-, iparűzési és idegenforgalmi adó, amely új lendületet adhat a közszolgáltatások fejlesztésére.

-   A munkahelyteremtéssel, a szolgáltatások és az oktatás színvonalának javításával talán az ellenzőknek sem lenne problémája. A terv ott hibádzik az ellenzők szerint, hogy a jelenlegi szabályozási tervmódosítás 5-6 ezer ember betelepülését teszi lehetővé, ami a zsúfoltságot és a közlekedési káoszt hozhatja magával.
-   Páty környékén, hosszú távon, több ezer hektáros beruházásokat terveznek a szomszédos települések, amelyek nem foglalkoznak közúthálózat-fejlesztéssel. Azt, hogy az egész térség az összes fejlesztésével rajtunk járjon át, nem szeretnénk felvállalni. Ha nem épülnek meg Pátyon a tervezett elkerülő utak, zajvédő falak, autópálya-lehajtó, egy környezeti katasztrófa következik be a falunkban. Páty régen a régió legerősebb gazdasági egysége volt. A mostani fejlesztéseinkkel minden esélyünk meglenne ennek a pozíciónak a visszaszerzésére, s Páty kisrégiós központtá alakítására. Az ettől való félelem az, ami leginkább motiválhatja az ellenzők háttértámogatóit. Amennyiben ugyanis a pátyi beruházás előbb épül meg, komoly konkurenciája lesz a többi beruházásnak. Közelebb lesz Budapesthez, lesz önálló autópálya-kapcsolata, iskolája, kereskedelmi és kulturális szolgáltatásai és még előbb is árulható.  Ez nyilván komoly üzleti feszültséget okoz, és érthetően nem tetszik például Telkinek. 

-   Mely utak megépítését várják a beruházótól?
-   Először megépül az M1-Páty lehajtó.  Utána a I. Páty-Nyugati elkerülő, amely az autópálya-lehajtótól feljön a Tüzép fölött a zsámbéki útra. A II. Pátyi-Déli elkerülő, amely a budakeszi útra csatlakozik, azaz a biatorbágyi utat köti össze a Budakeszi felé vezető úttal. A III. Páty-Északi elkerülő, amely Páty közigazgatási határán megépülő út, s a zsámbéki utat köti össze a Budakeszit Telkivel összekötő úttal. Végül a IV. Gyűjtőút, egy belső önkormányzati út, ami a jelenlegi Határutat kötné össze a telki úttal. Ezzel a szinte minden irányból érkezők ki tudják kerülni Páty központját.

-   A megvalósítani remélt utakért az új területen kell-e akkora lakosságszám-növekedést bevállalni, amely még Biatorbágy négyezret meghaladó lakosságnövekedését is túlszárnyalja? A környékbeliek tartanak a nagyszámú betelepülőtől, vagy egy félbehagyott beruházástól, aminek csak a hátrányait kapja a település.
-   A környékbeliek félnek az ismeretlentől, de nem tudják pontosan, hogy mitől.

-   Önök eddig nem tudták meggyőzően elmagyarázni, mi az, mi az, amitől tartaniuk kell és mi az, amitől nem. A pátyi képviselő-testület mikor tájékoztatja a választóit a részletekről? 
-   Itt van előttem a Pátyi Kurír készülő különszáma, amely napokon belül nyomdába kerül. De a 2008. július 16-i ülésen már döntött erről koncepcióról a testület, amiről akkor szintén tájékoztatást adtunk. Fontos azonban azt is számba venni, hogy mi történik, ha nem valósul meg ez a beruházás. Egy egyszerű lista összeállításával is láthatjuk, hogy van tétje a döntésünknek: több ezer autó elkerülő út nélkül, nincs zajvédő fal, túlterhelt faluközpont, általános lemaradás, kevesebb adóbevétel, s a fejlesztők szemében hitelét vesztett Páty. Csakis a nagyléptékű fejlődés hozhat a mennyiségi növekedésen kívül minőséget is a községnek.  

-   Mi épül tehát és milyen ütemezésben?
-   A teljes fejlesztés 15 évre becsülhető, de ez nem jelent folyamatos építkezést. Az önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy az első ütemben az útberuházások valósuljanak meg. Ez mintegy tízmillió euró, azaz közel hárommilliárd forint értékű út megépülését jelenti, ami nem csak Páty, de a régió számos problémáját is megoldja. A további részek építési engedélyeinek kiadására csak ezt követően kerülhet sor. A másik fejlesztési irány egy többnyelvű (spanyol-magyar-angol) oktatási centrum, amely bölcsődével és óvodával is kiegészül a településfejlesztési szerződés szerint. Az utak kivitelezését követően három ütemben történik a 300 villaház és az 1500 lakóegység építése. Ennek 20%-a üdülőként kelne el, a maradék 4000-4500 fő betelepülését jelentené évtizedes távlatban. Az első ingatlanokat 2014-ben tervezik átadni. Az eddigieken felül a beruházási terület teljes belső infrastruktúráját – utak, csatorna, közvilágítás, víz – a beruházó építi meg, melyet ingyen átadnak az önkormányzatnak. A szennyvíztelep fejlesztését szintén ők finanszírozzák, ezáltal is növelve Páty közművagyonát. Anyagilag segítik a jelenlegi általános iskolánk építését negyven millió forinttal. A kastély felújítására száztíz millió forint támogatást adnak, és egy kommunális járművet is kapunk a falu üzemeltetésére.

-   Mi az oka annak, hogy az ellenzők és Önök nem tudnak egyetérteni a műszaki tartalmat illetően: gondolok itt a lakóegységek számára, az épületek lehetséges magasságára, óriási szupermarket megvalósulásának lehetőségére?
-   A szabályozási tervben szereplő adatok a lehetséges maximumot határozzák meg. A hisztériakeltők ezeket a maximum adatokat emelik, pedig nem ezek valósulnak meg. Nem lesz toronyépület, nem lesz megapláza, hiszen a profitérdek sem az, hogy a túlépített ingatlanok eladhatatlanok legyenek. Ami az ellenzőket illeti, van olyan, Telkiből irányított önkormányzati képviselő, aki hamis, félrevezető állításokkal kampányol. Amire hivatkozik, a Ribas & Ribas Építésziroda tanulmányterve, már nem aktuális, másrészt a szabályozási tervhez semmi köze.

-   Akkor miért kap több lehetőséget a beruházó, mint amire valójában szüksége van? Mi a garancia arra, hogy a beruházó korlátozza önmagát?
-   A testület egyértelműen maximalizálja a helyi építési szabályban az építménymagasságot, nemcsak a golfberuházás területén, hanem az egész településen. Ami a garanciákat illeti, a településfejlesztési szerződés, amely biztosítja az önkormányzat számára, hogy a fejlesztés minden pontjára legyen ráhatása.

-   Mik ezek a garanciák?
-   Az építési és használatba vételi engedélyeket csak az egyes ütemek megvalósulása függvényében adja ki az önkormányzat, amely bejegyezteti jelzálogjogát a teljes ingatlanra és műszaki ellenőrök delegálásával nyomon követi az eseményeket.

-   Ön szerint miért kell Magyarországon ennyi golfpark, egy olyan országban, ahol nincsenek hagyományai ennek a sportnak?
-   Azért, mert egy most divatos társasházi beruházásnál ez a kert. Golfpályával és több zölddel magasabb értéken lehet eladni az ingatlant.

-   Mi a népszavazás tétje?
-   Ha az igenek győznek, úgy a szabályozási tervmódosítással tervezett fejlesztés nem valósul meg. Ha a nem szavazatok kerülnek többségbe, úgy a választópolgár Páty ellenőrzött fejlesztése mellett dönt.  Ha eredménytelen lesz a népszavazás, mert nem kellő számban mennek el szavazni, akkor a kérdés eldöntése visszakerül a képviselő-testület kezébe. Kérem, hogy a minőségi fejlődést nyújtó lehetőséggel segítsék Páty előrelépését.

-   Mi szükséges az eredményes népszavazáshoz?
-   Eredményes és az önkormányzat számára kötelező erejű a népszavazás, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ ad.

Kapcsolódó cikkeink:
Elmaradtunk a felelősségtudat fejlődésében - 2010-02-07
Egyelőre szántó marad a fejlesztendő terület - 2010-02-05
Érvek és tények - 2010-02-04
Budakeszi a pátyi beruházás ellen szavazott - 2009-12-17
Mi készül Pátyon? - 2009-12-04
Február 14-én szavazhat a nép - 2009-12-03
Településméretű lakópark Páty és Telki között - soha nem látott lakossági ellenállás szerveződik - 2009-12-01
Falugyűlés.hu - 2009-11-30

Kapcsolódó cikk: Kipukkadt a golflabda - 2009-12-27 (golfportal.hu)

 


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg