Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A szilárd útburkolat zebrafestés általi megrongálása

Közélet > Zsámbék

2009-12-05


Egy zsámbéki közösség 2007 óta hiába kilincsel egy gyalogátkelő ügyében.  Másfél évnyi hivatali tétlenség után arra jutottak, hogy maguk oldják meg az ügyet: világos nappal, hegedűszó és sütemény kíséretében felfestették az átkelőt. Így szólt az egyidejű feljelentés is, amit rendőri intézkedés követett.

Lassan járj, tovább érsz, mondták régen, de akkor még nem gondoltak arra, hogy főutakat találnak fel és olyan kamionokat, amik a harmincas táblát elhagyván nyolcvannal suhannak tova. Egy zsámbéki közösség 2007 óta hiába kilincsel egy gyalogátkelő ügyében. Lakóhelyüket (Zsámbék-Süd) – a főút választja el Zsámbék-Nordtól, ahol az iskola, a templom és a hivatalok is vannak. Szerettek volna átjutni. Gyalogátkelőhely létesítését célzó próbálkozásaik során szomorúan tapasztalták, hogy a leveleikre adott válasz, ha egyáltalán van ilyen, kimerül általános ígéretekben, míg maga a polgár merül ki végleg és letesz az ügyről. 

Másfél évnyi hivatali tétlenség után arra jutottak, hogy maguk oldják meg az ügyet. Sokan éjszaka, titokban gondolták ezt, többen mégis úgy gondolkodtak: „mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe” (Jn 3,20-21). Egyszóval világos nappal, hegedűszó és sütemény kíséretében felfestették az átkelőt. Így szólt az egyidejű feljelentés is, amit rendőri intézkedés követett.
A Közút 24 órás eltávolítási felszólításának nem tettek eleget. Ezt követte a Közlekedési Hatóság 24 órás felszólítása, többször ismételhető, 500.000 forintig terjedő bírságot kilátásba helyezve.

Közben az idő haladt. Végül augusztus 10-én megszületett a végzés, hogy az átkelőt az egyik Bicskei utcai „elkövető” költségére nyolc napon belül mások távolítsák el, majd az is, hogy a Közút lesz az, aki ezt megteszi. Õk valamivel több, mint nyolc nap múlva, október 27-én nekiláttak az eltávolításnak. A disznóperzselő szerszám és a régi partvis nem tudtak azonban megbirkózni a festékkel, így végül feketére kenték le az átkelőt. A munkára bruttó 64.037 Ft-ot irányzott elő a Közút. Kisvártatva megérkezett a számla is, 104.063 Ft-ról. Szabályos megrendelőt is csatoltak, miszerint a fizetésre kötelezett Bicskei utcai lakó megrendelte az eltávolítást, megjegyzése senkinek nem volt az átvételnél, igaz, a megrendelő alá sem írta. Az összeg nincs részletezve, a határidő viszont szigorú. Október 29-én készítették a számlát, én november 5-én vettem kézhez – a fizetési határidő: október 28. És ha kések, az okmány szerint késedelmet fognak kiszámlázni...

Ezeket látva november 7-én, egy csendes szombat délután hegedűszó mellett újra felfestették az elveszett zebrát.

Itt pedig elérkeztünk a jelenhez. Ekkor már szerepeltek imitt-amott az újságokban, rádiókban. Nem tudni, a jövő miféle bírságokat és egyebeket tartogat, de elhatározásuk szilárd: szeretnének átkelni.

- - - 

Lovas Lajos polgármester így reagált internetes naplójában az országos sajtóban is teret kapott hírekre, november 11-én:

Az ügy hátterében az áll, hogy a nyár folyamán egy Bicskei utcai lakos, aki egyébként egykor kollégám is volt, megelégelte az áldatlan közlekedési állapotokat, valamint azt, hogy a közútkezelő többszöri kérésére sem létesített gyalogátkelőt a Mányi úton, és barátaival felfestett egy zebrát. Én azok után értesültem az eseményekről, hogy a rendőrség jelezte azt a Közútkezelőnek, az meg az önkormányzatnak. Az önkormányzat ezek után hozott egy határozatot, amelyben felkérte a közútkezelőt, hogy legalizálja a zebrát. A Közút válaszában kifejtette, hogy a zebra 1. nem jó helyen van, 2. balesetveszélyes, mert nincs fellépő, járda és világítás, 3. az egyik fele egy autók által is használt hídra nyílik. Azaz a zebra felszámolása mellett döntött, a költségeket pedig a létesítőre hárította.

Tudni kell, hogy a Zsámbékon áthaladó főutak az állam tulajdonában vannak, és a Közútkezelő kezelésében, így azokhoz az önkormányzat hozzá sem nyúlhat. Tárgyalásaink során azonban a Közútkezelő megígérte, hogy a patika előtti zebrát, amely teljesen lekopott az aszfaltról még októberben felújítja. Mindannyian láthatjuk, hogy ez nem történt meg, ellenben az "illegális" zebrát lefesttette. Ezt mondtam el a rádióban is. Ezek után egyszer csak bekapcsolták a Magyar Közút képviselőjét, aki elismételte ugyanazt, amit nekünk is, elismerve, hogy valóban nem festették újra a patika előtti zebrát, de ezt csak akkor tudják megtenni, ha az állam forrást is biztosít hozzá. Ezek után megkérdezem a Közútkezelőt, mikor szándékoznak eleget tenni ígéretüknek, és ha kell, tovább is megyek.


Vissza