Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Február 14-én szavazhat a nép

Közélet > Páty

2009-12-03


A tegnapi rendkívüli testületi ülésen a népszavazási kezdeményezés nem mindennapi kálváriája után a pátyi képviselő-testület minden jelen lévő tagja a népszavazás mellett tette le a voksát. A döntés értelmében február 14-én minden pátyi véleményt nyilvánthat az "újpátyi" beruházás ügyében.

A különböző véleményeket összefoglaló cikkünk elolvasható itt!

A végleges kérdés: Egyetért-e azzal, hogy a Képviselő Testület ne fogadja el a „Telki út melletti golfpálya és környezete” (020/61-67, 020/23-24, 028/1, 020/33, 026 és 030/32 hrsz.) településszerkezeti és szabályozási tervének olyan módosítását, amely a beépíthető terület növelését vagy építési övezeti besorolásának változtatását teszi lehet vé a jelenleg érvényben lév ő szabályozáshoz képest?

Az első, magánszemélytől érkezett népszavazási próbálkozást november 17-én elutasította Páty jegyzője (Egyetért-e azzal, hogy a köztudatban Golfpálya néven ismertté vált terület szabályozási tervét a Képviselő-testület ne módosítsa?). Ennek oka részben a nem egyértelmű kérdésfeltevés, részben pedig az volt, hogy a helyi népszavazásról szóló helyi rendelet szerint nem rendelhető el népszavazás az önkormányzat vállalkozásaival (?) kapcsolatos testületi döntésekben. Az önkormányzati törvény rögzíti azokat az eseteket, amelyekben nem tartható népszavazás. E kör bővítésére nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak, Páty testülete ezt mégis megtette. S bár a helyi rendelet így törvénysértő, mi több alkotmányellenes, a jegyző érvelése szerint ezt kell alkalmaznia, amíg az ominózus helyi rendeletet az Alkotmánybíróság vagy a helyi testület hatályon kívül nem helyezi.

November 30-án újabb kezdeményezés érkezett a helyi választási irodába, ezúttal Tollner József képviselőtől: Egyetért-e azzal, hogy a Képviselő-testület ne fogadja el a „Telki út melletti golfpálya és környezete” (020/61-67, 020/23-24, 028/1, 020/33, 026 és 030/32 hrsz.) településszerkezeti és szabályozási tervének olyan módosítását, amely a beépíthető terület növelését vagy építési övezeti besorolásának változását teszi lehetővé a jelenleg érvényben lévő szabályozáshoz képest?

A képvislő indoklásában kiemelte, hogy ez a kérdés egyrészt konkrétan megjelöli a kérdéses területet, és egyértelműen meghatározza, hogy a kérdés a szabályozás-módosítás milyen irányára vonatkozik. Másrészt a jegyző korábbi, elutasító határozatában alkalmazott, egyébként törvénysértő helyi rendelet önkormányzati vállalkozásként csak a Páty Vagyonkezelő és Közmű-üzemeltető Kft-t veheti figyelembe. A népszavazási kezdeményzés azonban nem erre a kft-re vonatkozik, hanem a Helyi Építési Szabályzat részét képező szabályozási terv módosítására, ami semmilyen értelemben nem tekinthető az önkormányzat vállalkozásaival kapcsolatos képviselő-testületi döntésnek.

December 1-jén más helyi képviselők, akiknek kilétét a www.patyicivil.hu érdeklődésére sem fedte fel a jegyző, szintén kezdeményezték a népszavazást. A december 2-i ülés előterjesztésében már az ő kérdésük szerepelt. A kérdés ugyanaz, mint Tollner Józsefé, egy szócska kivételével: Egyetért-e azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a „Telki út melletti golfpálya és környezete” (020/61-67, 020/23-24, 028/1, 020/33, 026 és 030/32 hrsz.) településszerkezeti és szabályozási tervének olyan módosítását, amely a beépíthető terület növelését vagy építési övezeti besorolásának változását teszi lehetővé a jelenleg érvényben lévő szabályozáshoz képest?

A "ne" szócska kihagyása miatt Tollner képviselő a népszavazási kezdeményzés elutasítását kérte a jegyzőtől, mivel az így nem felel meg az egyértelműség követelményének. A tiltó szó kihagyása igen-válasz esetén nem egyértelműsíti, hogy a terület növelése mennyivel történne, vagy hogy az övezeti besorolás milyen módon változik. A kérdés csak akkor tekinthető egyértelműnek, ha a tiltó szó benne marad.

Az ülésen végül a "ne fogadja el" kezdetű változatot fogadták el egybehangzó igennel. A végleges változat azonban annyiban szintén bonyolítja a helyzetet, hogy számos félreértés adódhat majd a népszavazásnál abból, hogy aki ellenzi a beruházást, annak a szavazáson igent kell majd mondania, aki pedig akarja a beruházást, annak pedig nemmel kell majd válaszolnia.

Koós Hutás Katalin


Vissza