Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Helyileg védett

Kultúra > Zsámbék

2009-11-27


Zsámbék képviselő-testülete szeptember 22-i ülésén egyhangúlag megszavazta a  Zárdakert (volt Zichy-kert) és a Józsefvárosi pinceterület helyi természetvédelmi oltalom alá helyezését. A rendelet célja, hogy a Zsámbéki-medencére jellemző őshonos növénytársulások és az ott előforduló állatfajok számára fennmaradást biztosítsanak, a kulturális értékek megőrzése mellett.

A rendelet meghozatala már régen időszerű volt, hiszen a Zsámbékon működő helyi civil szervezetek (Lamgrub Egyesület, Zsámbéki Idegenforgalmi Egyesület) már többször felhívta a figyelmet ezekre az értékes, kiemelt figyelmet igénylő területekre. A rendelettel a Nyakas-tető szarmata vonulat után Zsámbék valamennyi fontos zöldterülete helyi természetvédelem alá került.Zsámbék központjától Tök felé haladva a főúttól délre, házak takarásában húzódik a Józsefvárosi pinceterület, a „gödör”. A törökök kiűzését követően a Zichyek által letelepített svábok házaik építéséhez itt termelték ki az agyagot. Az agyagbánya vizenyős, tál alakú mélyedésként kiváló környezetet biztosított az akkoriban felvirágzó szőlőművelésnek, s hamarosan egyre több pincét alakítottak ki a partfalban. Mintegy hetven pince készült el, melynek azonban jelentős része megsemmisült a második világháborút követő kitelepítések után. A sajátos természeti környezetben fennmaradt pinceterületnek kultúr- és helytörténeti jelentéségük okán 2006-ban országos műemléki védelmet adott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

A Zárdakert a Zichyek által létrehozott park a Törökkút mellett. A hatalmas platán és nyárfákkal tarkított hangulatos kert a város rendezvényeinek egyik kedvelt helyszíne. A bővízű forrás vizét használva a keresztes nővérek alakították ki a park tavait. A kert 2009-ben került az országos védettségű műemléki területek közé. Rekonstrukciójára már korábban részletes terv készült, mely megvalósítására pályázati forrásokat szeretne a város felhasználni.

Mind a pinceterület, mind pedig a park fontos szerepet játszik a vizekben mára már nem bővelkedő Zsámbék kétéltűinek (békák, gőték) szaporodásában, de madártani jelentőségük sem elhanyagolható. A most helyi védettséget kapott területek természeti értékeit olyan módon kell kezelni, hogy a természetes állapot fennmaradjon, ennek érdekében törekedni kell az őshonos fajok telepítéséről, a biológiai és genetikai sokféleséget veszélyeztető, vagy károsító kezelési tevékenységek mellőzésére.

Bőhm András


Vissza