Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A Kálvária-kápolna újjászületése

Építészet > Nagykovácsi

2009-09-30


1831-ben nagy kolera-járány dúlt Magyarországon, mely Nagykovácsit sem kímélte, a község lakosságának közel fele a járvány áldozatul esett. Alighanem ennek, és a járvány elmúltának tudható be, hogy Cserényi József, Nagykovácsi 1808-1847-ig volt plébánosa, aki szolgálatának 40 éve alatt igen sokat tett falujáért, felépíttette, és 1832-ben fel is szentelte a Kálvária-kápolnát.

A kápolna előtti három kereszt és a stációk 1834-re készültek el. Hosszú ideig állt a község nagyrészt katolikus lakosságának szolgálatára. A régi fényképek bizonysága szerint szerves részét alkotta a község napi és ünnepi életének. Bár a második világháború során kisebb sérülést szenvedett, falai (részben még tetőszerkezete is) megmaradtak, uralták az akkor még beépítetlen hegyoldal látványát.

Sorsa az 1950-es években látszott megpecsételődni, amikor magára hagyták: ekkor tűnt el az egyik kereszt, és a zártkertek kialakításakor még álló homlokzati fal is egyre alacsonyabbá vált. A parcellázással ugyanakkor meg is szűntették a Kálvária-domb egységét, sőt, a kápolna romját egy közel ezer négyzetméteres telekkel együtt az akkori községi tanács 1977-ben értékesítette. Bár még a rom nyaralóként való átépítéséről is születtek elképzelések, szerencsére az ezredfordulóig „csak” további állagromlás következett be, egyéb, visszafordíthatatlan beavatkozás nem történt.

Hosszas tárgyalások eredményképpen 2001-ben az önkormányzat (egy belterületi építési telekért cserébe) visszaszerezte az ingatlant. Nyomban meg is indult a tervezgetés, a kálvária-együttes helyreállítási lehetőségeinek vizsgálata. A hiányzó harmadik kereszt pótlására a 2006 óta létező Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalkozott, a nagyközségi önkormányzat támogatásával. A kápolna helyreállítását a helyi katolikus közösség vállalta magára, az önkormányzat hathatós támogatása mellett.

Mivel a helyreállításra több, egymástól nagymértékben eltérő szakmai elképzelés is született, a helyi építészközösség Földes László és Golda János Ybl-díjas építészeket kérte fel az  együtt gondolkodásra, és önzetlen együttműködésekkel készült el a helyreállításhoz szükséges tervdokumentáció.

2009 a tervek és elképzelések megvalósulásának éve lett: augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, a Nagykovácsiból 1946-ban kitelepített és egyre gyakrabban hazalátogató volt és a mai nagykovácsiak a Kálvária-kápolna ismét (bár ma még tető nélkül) álló falai és a három kereszt tövében vettek részt az ünnepi szentmisén.  

Maier Jenő alpolgármester
        Györgyi Zoltán főépítész


Vissza