Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Négy nappal később kapták meg az ülésre szánt határozatot

Közélet > Budakeszi

2009-03-02


Február 26-i rendkívüli testületi ülésen napirenden az önkormányzat jogi képviseletének rendezése a Nagyszénásziugi Víziközmű Társulattal kapcsolatos ügyekben, tájékoztató a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat február 20-i küldöttgyűléséről.

A rendkívüli ülés összehívását a meghívó tanúsága szerint Asztalos Gyuláné, Győri Ottília, Mészner Antal, Müller Károly, Kertész Ferenc, Ohr Alajos, Szabó Ákos Péter képviselők kezdeményezték, akiket egyben az egyes napirendek előadóiként is feltüntettek.

Győri Ottília alpolgármester javaslatára a testület úgy döntött, felkéri a Novák és tsai Ügyvédi Irodát, adjon állásfoglalást, hogy jogszerű volt-e dr. Pesta János megbízásának felmondása. Egyben vizsgálja meg a dr. Bálint Éva (dr. Pesta helyére néhány hete állított ügyvéd) és dr. Petrik János, az önkormányzat és a Víziközmű Társulat közötti mediálást, közvetítést irányító neves jogász által kiállított számlák körülményeit és jogi hátterét. A jogi állásfoglalást a március 3-i ülésre kérte. Ennek kivitelezése az addig hátra lévő két munkanap miatt nyilvánvalóan kivitelezhetetlen, így a március 10-i ülésen tervezik megtárgyalni.

Mint azt korábban már megírtuk, dr. Pesta János ügyvédet a budakeszi önkormányzat kérte fel annak a vitának a tisztázására, ami a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat által létrehozott hatszázmilliós közművagyon önkormányzati tulajdonba adása körül alakult ki a két fél között. Az ügyvéd tanácsára a 2007 decemberében a megszűnéséről döntött társulat ellen az önkormányzat pert indított, amit első fokon e veszített. Az időközben nyolcmillió forintra növekedett ügyvédi díjazás és az ügy rendezésének sikertelensége miatt a polgármester az ügyvédnek saját hatáskörben felmondott. Így lett ez év elején dr. Bálint Éva ügyvéd az önkormányzat képviselője ebben a hosszúra nyúló történetben.

Mi történt a február 20-i küldöttgyűlésen?

A Nagyszénászugi Víziközmű Társulat február 20-i küldöttgyűléséről a február 26-i testületi ülésen a jelenlévő képviselők még nem rendelkeztek semmilyen információval. Kiderült, február 20-án a társulat megtartotta a küldöttgyűlését, ahogy ígérte, de azt az önkormányzati határozatot, ami miatt összehívták a küldötteket, megtárgyalni nem tudták, mivel a társulat elnöke csak négy nappal az ülés után kapta azt meg az önkormányzattól. Serény József képviselő, mint ahogy ezt már korábban is megtette, nyomatékkal kérte a hivatalt, hogy az azonnali határidővel ellátott határozatok ügyében az intézkedéssel ne várják meg az egész ülésről szóló jegyzőkönyv elkészültét, ami ideális esetben is legalább két hét.

A munkahelyi elfoglaltsága miatt érkezését későbbre jelző társulati elnököt végül is nem várták meg, mert a hiába összehívott küldöttgyűlés miatt érdemben nem volt miről beszélni, így a folytatásról az időpont egyeztetést későbbre halasztották.

Kapcsolódó cikkünk: Önkormányzati tudósítás percről percre - 2009-02-05


Vissza