Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Önkormányzati tudósítás percről percre

Közélet > Budakeszi

2009-02-05


Az önkormányzat ülésszakot hirdetett január 21-re és 27-re, de a 27-i ülés határozatképtelenség miatt elmaradt, mivel mindössze nyolc képviselő jelent meg a szükséges tíz helyett. Az ülést újra összehívták január 30-ra, amikor viszont már csak hat képviselő volt jelen. Az újabb próbálkozás a mai napra, február 4-re esett, az egy hetes szabadságról visszatért polgármester vezetése mellett.

15.25
Huszonöt perc késéssel kezdődik az ülés.

Napirend előtt - egy teljes órán át

Az első napirendi pont elmarad, mert az N-Alexander Kft., akit Makkosmária területén víziközmű társulat szervezési feladatainak lebonyolításával bíznának meg egyes képviselők kezdeményezésére, még nem készült el a pénzügyi számításaival, ezért kéri, hogy a következő testületi ülésen, február 10-én tárgyalják ezt a napirendet. - tolmácsolja  a polgármester napirend előtt.

A polgármester másik bejelentése az volt, hogy még szabadsága előtt felmondta dr. Pesta János ügyvédi megbízását (az ügyvéd tanácsára kezdte perelni az önkormányzat a Nagyszénászugi Víziközmű Társulatot, amit az önkormányzat első fokon elvesztett. Díjazása kb. nyolcmillió forintnál tartott már.). A polgármester a felmondást elsősorban azzal indokolta, hogy az ügyvéd utolsó két számlája 710 ezer forintot tett ki, ami a kialakult helyzetet tekintve megítélése szerint nem vállalható tovább. A polgármester, remélve, hogy a képviselők többsége is ezen a nézeten van, kinyilvánította, hogy az önkormányzatnak a Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal fennálló, rendezetlen ügyeit peren kívül, békésen szeretné megoldani. Az ügyvéd menesztését nem csak Ohr Alajos sérelmezte, hanem maga a menesztett ügyvéd is, aki a polgármesterhez és a képviselőkhöz intézett levélben - a polgármester szavaival élve - "visszafeleselt". A polgármester megjegyezte, hogy az ügyvéd eljárása miatt megfordult a fejében, hogy az ügyvédi kamarának is megküldje ezt a levelet.

A polgármester harmadik bejelentése az önkormányzat honlapjának áldatlan helyzete. A jelenlegi önkormányzati honlap kiépítésére 80 millió forintot nyertek pályázaton az előző választási ciklusban, de a honlap nem működik. A kivitelező Synergonnak járó pénzt már kifizették, de a honlap működésképtelensége miatt félő, hogy az önkormányzattal az állam visszafizetteti a kiutalt pénzt vagy egy részét. Jelenleg  szakértőkkel vizsgáltatják, hogyan bonyolódott ez a honlap-pályázat.

15.35
(Célszerű már most átolvasni a január 27-i, határozatképtelenség miatt berekesztett testületi ülésről szóló írásunkat, mert a most következő fél óra szinte teljes egészben erről fog szólni, háttérbe szorítva a 2009-es költségvetést vagy a víziközmű-megállapodás tárgyalását, de még a sok vitát kiváltott ügyvéd menesztését is. Addig a víziközmű társulat elnöke és a fizetett ügyvéd a sorukra vártak. - a szerk.)

Kertész Ferenc szólal fel amiatt, mert az Iránytű Online-on a január 27-i, határozatképtelenség miatt berekeszett ülésről szóló tudósításban szerepelt a neve. Mint mondja, megszólíttatva érzi magát. A képviselő mindent igazol, amit a tudósító vele kapcsolatban állított - ti. már a jelenléti ívet is aláírta, de az Ohr Alajossal folytatott beszélgetést követően mégis távozott. Most meg is indokolta döntését.

Eszerint akkor jutott hozzá olyan információkhoz, ami miatt úgy ítélte meg, hogy olyan nagyságrendű napirendi pontot, mint a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat ügye, nem lehet a polgármester távollétében megtárgyalni. Sérelmezte, hogy a polgármester mindig akkor megy el szabadságra, amikor fontos ügyeket kell megtárgyalni, mint pl. a Golf-projekt elindítása (amiről a lakosság még semmilyen tájékoztatást nem kapott - a szerk.), a víziközmű megállapodás vagy a költségvetés előkészítése. Kertész képviselő véleménye szerint tudósítónknak meg kellett volna kérdeznie, miért maradt távol az üléstől kilenc másik képviselőtársával együtt. E kérdés elmaradása és pusztán a távolmaradás tényének megállapítása a cikkben Kertész Ferenc számára azt jelenti, hogy szerkesztőnk "kénye-kedve szerint" szerkeszti a lapot és csúsztatásokkal teli cikkeket jelentet meg, mint amilyen a január 27-i is. Mivel Kertész Ferenc maga igazolta a lap minden állítását, tisztázatlan maradt, mit ért csúsztatás alatt [csúsztatás: ha az ellenfél vádjaira nem valódi választ ad, hanem visszatámad / retorikai lexikon]. Így tehát felszólította polgármestert, hasson oda, hogy az Iránytűben ne "csúsztatott" cikkek jelenjenek meg.

A polgármester közli, éppen a költségvetés miatt a tervezett kettő helyett csak egy hétre ment el szabadságra. Majd a képviselő számára világossá teszi, hogy egy polgármesternek nincs joga egy magántulajdonú lap munkájába beleavatkozni.

15.45
Czifra Zsuzsa, akinek neve a cikkben szintén szerepelt a hivatalban megjelent, de az ülésen részt nem vett képviselők között, bejelentette, hogy ő is az Iránytű cikkét szeretné kritizálni, mert az az ő és Asztalos Gyuláné személyére nézve nem valós adatokat tartalmaz. Ezután ő is alátámasztotta a cikk állítását, miszerint a hivatalban tartózkodtak, és az ülésen nem jelentek meg, de nem távoztak hamar, mert mint mondta, a vagyonnyilatkozatokat vették át a jegyzői titkárságon.
(Fontos megemlíteni, hogy január 27-én kb. 15.15-kor a 15 perc késéssel érkező tudósítónk éppen a távozó Asztalos Gyulánét a főkapun kiengedve jutott be a polgármesteri hivatal épületébe, ami a testületi ülés szempontjából korai távozásnak tekinthető. Ez az érv az ülésen nem hangozhatott el, mert az Iránytűt ért megjegyzések véleményezésére a lap jelen lévő tudósítója nem kapott lehetőséget. Igaz, nem is kérte ezt, mert véleménye szerint a hozzászólások önmagukat cáfolták. - a szerk.)

Ohr Alajos következett. Mint mondta, ő is megszólítva érezte magát azáltal, hogy az ő neve is szerepelt még mindig ugyanabban a cikkben. A cikk azon állítását vitatta, hogy benne heves indulatokat váltott volna ki az a hír, hogy dr. Pesta János ügyvédet a polgármester menesztette. Ezzel szemben, mint mondta, az történt, hogy amikor megtudta, hogy Pesta Jánost menesztették, azonnal otthagyta a tanácskozást.
Majd arra az álláspontra helyezkedett, hogy az önkormányzat problémáit az újság gerjeszti, miközben ő célkeresztben van a víziközmű társulattal szemben képviselt megrendíthetetlen álláspontja miatt. Mindenesetre őt ilyen írásokkal nem lehet megfélemlíteni. - szögezte le Ohr Alajos képviselő.

(Eképpen az egyik legolvasottabb, állításait tekintve a leginkább alátámasztott, mégis csúsztatással, sőt megfélemlítéssel megvádolt cikkünket - ha még nem tette meg - elolvashatja itt.!
Nem ígérhetjük a tisztelt képviselőknek, hogy csak a számukra előnyös megnyilvánulásaik szerepelnek majd a képviselő-testületi tudósításokban. Budakeszi abban a szerencsés helyzetben van, hogy három lap is működik a területén. Ezek közül csak az egyik az, amelynek a szerkesztője soha nem jelenik meg egyetlen képviselő-testületi ülésen sem. És az éppen az önkormányzat közpénzen fenntartott lapja. Lehet, hogy annak szerkesztőjét kéne rábírniuk, hogy ő is vegyen részt és tudósítson az ülésekről.)

15.55
Somlóvári Józsefné megjegyzi, a jegyzői titkárságon nyilván jelezték távolmaradásukat azok a képviselők, akik nem tudtak eljönni. A jegyző miért nem értesítette ki a többi képviselőt, a meghívott vendégeket, hogy akkor ne jöjjenek, munkahelyeiken újra és újra szabaddá téve magukat. A Pénzügyi Iroda vezetőjének betegsége miatt felszólította a jegyzőt, hogy a költségvetés halaszthatatlan készítésére való tekintettel jelölje ki a helyettesét, aki a szükséges adatszolgáltatásra képes.

Nagy Ferecné nem érti, Kertész Ferenc hogy indokolhatja a korábbi ülésről való távolmaradását azzal, hogy azért távozott, mert a polgármester szabadságon volt. A polgármesternek van egy általános helyettese, Győri Ottília, ő vezette volna az ülést, mert ez a hatásköre, függetlenül attól, hogy mi van napirenden. Majd hozzátette, szerinte dr. Pesta János ügyvéd félrevezette a banki egyeztetés kapcsán a polgármestert és a testületet azért, hogy a rendszeres jövedelme az önkormányzattól meglegyen, ezért a polgármesternek nem csak lehetősége, hanem kötelessége volt leváltani az ügyvédet.

Szabó Ákos Péter alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyvédnek a testülethez írt levelében az áll, a polgármester döntését az ügyvéd megbízásának megszüntetésére összhangba kell hozni a testületi határozatokat, mert ez a konfliktus súlyos jogkövetkezményekkel járhat. Sőt azt is írja, hogy ha ezt a polgármesteri döntést ő végrehajtja, szembe kerül az önkormányzat akarata szempontjából elsőbbséget élvező képviselő-testületi határozatokkal. Még legfelsőbb bírósági és alkotmánybírósági hivatkozásokat is betűzött a levelébe, szerződésének felbonthatatlanságát bizonyítandó. Szabó Ákos Péter egy logikai bukfencre hívta fel a figyelmet: a Promega-ügyben (a Zichy P. utcai ingatlan eladásánál tízmilliós sikerdíjra kötött szerződést az előző polgármester. Csomor Rita képviselő éberségének köszönhetően ennél jóval kevesebbet fizetett csak az önkormányzat) az ügyvédi vélemény szerint egy szerződés megkötöttnek és felmondottnak tekinthető akkor is, ha a képviselő-testület a szerződést nem is látta. A testület akkor kifizetett másfél millió forintot, pedig ott Farkas Gyula volt polgármester a képviselő-testület hozzájárulása nélkül kötött szerződést. Visszatérve dr. Pesta ügyvédre, feltette a kérdést, ha az ügyvéd a szerződését nem tekinti megszűntnek, akkor miért nem vett részt azon a peren, ahol a szerződése érvényessége esetén részt kellett volna vennie? Szerinte elérkeztünk a Pesta ügyvéd tanácsára kezdeményezett perben arra pontra, amikor a képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy ilyen ügyvédi díjazás és eddig vesztes per mellett megéri-e az önkormányzatnak ezt folytatni.

16.05
Kovács Enikő emlékeztetett, hogy novemberben egy határozatban kérték, hogy kapjanak Pesta ügyvéd számláiról kimutatást úgy, hogy az is kiderüljön, hogy miért fizették ki az egyes összegeket. Ezt a részletezést még nem kapták meg a képviselők, pedig decemberben még csak hatmillió forintról volt szó. Azóta két olyan alkalom is volt, amikor az ügyvéd  jelen volt, de nem vett részt a tanácskozásokban, mint pl. órákat ült a hivatal folyosóján egy olyan egyeztetés alatt, ahová kifejezetten nem hívták meg, vélhetően ezt mégis kiszámlázta.

Az önkormányzat lapjával, a Hírmondóval kapcsolatban elmondta, annak szerkesztése igencsak részrehajló. Ez olyan súlyos vád, hogy ezt ki kéne a testületnek vizsgálnia. Nehéz gazdasági év előtt állunk, a költségvetésben a Hírmondóra elköltött milliók súlyosan fognak nyomni a latban. Szerinte nem volna szabad erre az újságra ennyi pénzt költeni. A városban működik más, magánkézben lévő lap is, amelyben aztán javában jelennek meg csúsztatások, sőt rágalmazások is, azokat a korábban hozzászóló képviselők valahogy mégsem teszik szóvá.

Bánhidi László képviselőtársait ostorozza a sok és hosszú hozzászólásuk miatt - pofázásnak nevezve azokat - a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat ügyében, mert egy meghívott ügyvéd aközben órákat tölt az ülésen való üldögéléssel, amit aztán természetesen felszámol. Szerinte ezt a komoly anyagi felelősséget a polgármesternek kellene magára vállalni, ha már a testület határozata ellenére felmondott az ügyvédnek.

A polgármester visszakérdez: Bánhidi úr a további ügyvédi költségeket felvállalná-e személyesen ilyen nagyságrendekben? A polgármester megjegyzi, Pesta ügyvéd ügyével kapcsolatban lennének még megjegyzései, de arra majd csak zárt ülésen kerülhet sor.

A különböző lapok és az ügyvéd szidásával máris eltelt egy teljes óra. Ezt a sok hozzászólást sérelmező képviselők viszont nem kifogásolják.

16.15
A Nagyszénászugi Víziközmű Társulat - A február 20-i küldöttgyűléstől várják a megoldást

Serény József leszögezi, hogy a testületben újabban felülkerekedett álláspont alapján megkísérelnek egy tárgyalásos megállapodást létrehozni a Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal. Ismerteti a legújabb határozati javaslatot, melyen megítélése szerint finomításokat eszközöltek, hogy atz a február 20-ra összehívott küldöttgyűlésen a társulat elnöke elő tudja terjeszteni és a küldöttek hajlandóak legyenek azt elfogadni.

A határozat első pontja az, hogy a társulat visszavonja a 2007. december 17-én hozott határozatát és ismételten működőképessé teszi magát, bejelentve azt a cégbíróságnak és a tagoknak.
2. Amennyiben az 1. pont megvalósul, az önkormányzat közös megegyezéssel beszünteti a peres eljárást.
3. Ha az önkormányzatnak a társulat érdekeltségi területén közműfejlesztéssel érintett tulajdona van, befizeti az azokra megállapított érdekeltségi hozzájárulásokat.
4. Mit kell tisztázni?
- lakás-takarékpénztári átutalásokat, a lakossági befizetések sorsát
- a kivitelező többletszámlázása ügyében közös álláspont kialakítását a Fővárosi Vízművek bevonásával
- a társulatnak a működéséhez pénzforrást, irodát, könyvelőt kell biztosítani, legyen működő ügyfélszolgálat.
A társulat készítse el a vagyonátadás pénzügyi beszámolóját, határozza meg a záráshoz tartozó érdekeltségi hozzájárulást és az fogadtassa el a tagokkal.
- elmaradt műszaki feladatokat pl. a vízvezeték szolgalmi jogbejegyzés, ami t a Fővárosi Vízművek ugyan felvállalt, de nem történt meg, az elmaradt vízvezeték-bekötések rendezése, stb.
5. Serény József szerint a társulatot terheli egy csatorna megvalósítási kötelezettség az érdekeltségi területükön, miközben az önkormányzat uniós pályázat segítségével csatornázna Makosmária belterületbe vomt részein. Emiatt véleménye szerint az érdekeltségi terület megosztása szükséges. A társulat vizsgálja meg, hogy hogyan tud részt venni egy esetleges csatornaberuházásban. Ha ez nem megy, derítse fel, hogy a jelenlegi szabályozások mellett hogyan tud ettől eltérni (pl. zárt szennyvíztározók).
Mindezeket a feltételeket a felek szerződésben rögzítik a teljesítés határidőinek megjelölésével. Véleménye szerint ideális esetben az ügy tárgyalásos úton június végéig rendezhető.

16.35
Csomor Rita a határozat szövegét olyan hangnemben javasolja megfogalmazni, hogy a Víziközmű küldöttgyűlése azt barátságos felkérésnek érezze és az elfogadhatatlan hangnem miatt azt ne utasítsa el. A társulat számára az önkormányzat képviselője ismertesse, hogy az önkormányzat és a társulat megállapodást írt alá a társulat vagyonának átadása tárgyában. A 2007. április 4-i jegyzőkönyvben foglalt feladatok teljesítése azonban elmaradt. Az önkormányzat álláspontja szerint a vízvezeték-hálózat tulajdonjogának átadása a megállapodás megkötésének időpontjában megtörtént, ugyanakkor az önkormányzat a felsorolt vízvezeték-hálózat létesítésével kapcsolatban keletkezett jogainak és kötelezettségeinek átvételét egy megkezdett folyamatnak tekinti. Az önkormányzat KÉRJE a küldöttgyűlést, hogy a Serény József tanácsnok által ismertetett határozat egyes pontjaiban döntsön.

Az önkormányzatnak a Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal közös ügyeinek rendezésére dr. Pesta János helyett újonnan felkért ügyvédnő, dr. Bálint Éva kapott szót. Úgy ítélte meg, hogy át tudja látni ezt az ügyet, bár még néhány iratot látnia kéne. Nem teljesen értette a peres eljárás megindításának okát, de az is igaz, hogy nem látta a periratot. Véleménye az, hogy nagyon komplikált a határozati javaslat megfogalmazása. A társulat elnökének nem ebben a formában kell a küldöttgyűlés elé vinni. Hogy szebben és diplomatikusabban kerüljön a küldöttgyűlés elé, azt ő is fontosnak tartja, mert a határozat hangneme ebben a formában valóban utasításszagú és barátságtalan.
Az elődjével kapcsolatos vitára visszautalva megjegyezte, nem szerencsés, ha egy ügyvéd az egyes képviselőkkel külön tart kapcsolatot. A megbízónak ki kell jelölni, ki az, akivel az ügyvéd kapcsolatot tarthat, ahogy ezt az ő esetében a polgármester meg is tette. Ez a személy az ő esetében Szabó Ákos Péter alpolgármester.

Asztalos Gyuláné sürgeti a döntést, mert a korábbi alkalmakkor már vagy nyolc órán át tárgyalták ezt a napirendet.

Győri Ottília pontonkénti szavazást kér, mert a határozat nem minden pontja világos a számára. (Llegutóbb ugyanennél a napirendnél, amikor Ohr Alajos a téma tárgyalásánál osztott ki egy dr. Pesta által megfogalmazott, ultimátumszerű, előre nem egyeztetett határozati javaslatot, akkor ragaszkodott az egyben történő szavazáshoz.) Megrótta az új ügyvédet, amiért az elődjét bírálta.

16.50
Juhász Ágostonné kap szót. Tisztázza, hogy minden alkalommal eljött azokra a testületi ülésekre, amelyekre meghívót kapott. Több esetben ugyanis úgy tárgyalták ezt az ügyet, hogy a társulat nem kapott meghívót az ülésekre. Az előterjesztéseket sokszor csak az ülésen ismerhette meg a társulat képviselője. Voltak olyan ülések is, amikor a társulat elnöke jelen volt, de a képviselők többsége nem, ezért a határozatképtelen ülést berekesztették. A legutolsó egyeztető tárgyaláson délelőtt 10 órára hívták meg, miközben a tárgyalás délután öt órakor kezdődött. Minden esetben jelezte, hogy hány órára tud ide érni, úgy érzi, hogy miatta nem kellett senkinek időt töltenie feleslegesen, utalva Bánhidi László ilyen értelmű, korábbi felszólalására.
Fontosnak tartotta, hogy a képviselő-testület megismerje azt a tényt, hogy az egyeztető tárgyaláson öt olyan pontot vezetett fel, amely teljesen új alapra helyezte volna a felek közötti megállapodást. Ennek az öt pontnak a végig tárgyalására nem kerülhetett sor, mert Győri Ottília alpolgármester határozott kérésére visszatértek a korábban már egyszer elvetett, Pesta ügyvéd által megfogalmazott határozat egyes pontjaihoz. Hangsúlyozta, hogy a víziközmű társulat küldöttgyűlésének a döntését előre nem ígérheti meg. Az önkormányzat nem felügyelő szerve a társulatnak, s nincs hatásköre arra, hogy utasításokat adjon a víziközmű társulatnak. A társulatnak nem kívánja finomabban megfogalmazni a testületi elvárásokat. A testület döntését úgy terjeszti a küldöttgyűlés elé, ahogyan kapja. A küldöttgyűlés esetleges eltérő véleményét senki ne tekintse elutasításnak. Reméli, hogy a megkezdett egyeztetések folytatódnak.
Az elnök azt is bejelentette, hogy az eddigi egyeztető tárgyalásokon kiderült, hogy az önkormányzat által eddig hiányolt elszámolások mégiscsak léteznek, és a bank is egyértelműen nyilatkozott, hogy az önkormányzat nem volt akadályoztatva az érdekeltségi hozzájárulások átutalásában. Ezt azért is tartotta fontosnak kijelenteni, mert mindenképpen meg kell akadályozni, hogy nagyobb kár már ne keletkezzen ebben az ügyben. Ha a tervezett finanszírozási megoldás optimálisan nem végrehajtható, a kár csak nőni és nőni fog.
Kéri, hogy olyan határozatot hozzanak, hogy arra azok a küldöttek, akik kétezer embernek felelnek, érdemben tudjanak reagálni. Ne felejetsék el, hogy itt érdekegyeztetésről és nem erőfitogtatásról van szó.

Rövid vita után megszavazzák a határozatot.

Szeptember óta nem tárgyalják a kínos napirendeket

17.25
A második napirend a Közigazgatási Hivatal vizsgálati eredményei lett volna Kovács Enikő és Somlóvári Józsefné beadványai alapján nem kisebb témákban, mint a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása, a bizottsági szervezet változtatása, az alpolgármesteri feladatkör változtatása, a zárt ülés jegyzőkönyveinek kezelése, a köztisztviselői béradatok megismerhetősége, a köztisztviselők segítségnyújtása a képviselők részére.
A napirendek előterjesztője az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, nevezetesen Asztalos Gyuláné közvetlenül a napirend tárgyalása előtt távozott az ülésről, így a téma tárgyalásában nem érdekeltek Asztalosné távollétére való hivatkozással újfent levették napirendről, mint szeptember óta minden egyes testületi ülésen.

Rövidesen tudósítónk is elhagyta az üléstermet.

Kapcsolódó cikkeink
Kinek az érdeke? - Most csak hat képviselő jelent meg az ülésen - 2009-01-30
Kevesen maradtak - berekesztették az ülést - 2009-01-27
Önkormányzati ülés percről percre - 2009-01-07

Vissza