Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Budakeszi épített értékeinek megóvásáért

Építészet

2005-10-01


A Budakeszi Szépítő Egyesület a neckarsulmi Budakesser Gemeinschaft vezetőségének kezdeményezésére, velük közösen vállalkozott az 1782-ben felállított temetői kőkereszt restaurálására, melyet a közel 250 év időjárási behatásai rendkívül megviseltek. Ez a kereszt jelképezi a Budakesziről elszármazott, a világban szétszóródott és idegen földben nyugvókra és a budakeszi temető halottaira való emlékezést és tiszteletadást.

A Szépítő Egyesület lapunk májusi számában megjelent felhívására Szirmai Jenő, az egyesület titkárának tájékoztatása szerint szokatlanul nagy számban jelentkeztek budakeszi vállalkozások, civil szervezetek, egyesületek és magánszemélyek a helyreállítás támogatására. Budakeszi testvérvárosa, Neckarsulm is gyűjtést szervezett. A befolyt összeggel fedezni tudják a restaurálás nem kis összegének felét.
A helyreállítási munkálatokat Konkoly György okleveles kőszobrász restaurátor végezte, akinek alapos és szakszerű munkáját az egyesület korábbi megbízásainál végzett munkája alapján jól ismeri. Konkoly György újította fel korábban a Kálvárián a Szentháromság-szobrot, ő készítette a Mária-szobrot, s ő végezte a plébániatemplom kőkeresztjének és a Jókai utcai díszkútnak a restaurálását.
A temetői kőkereszt restaurálásának költségei másfélmillió forintot tettek ki. Az eddig beérkezett adományokból ennél nagyobb összeg gyűlt össze, amit a kőkereszt közvetlen környezetének rendezésére kívánnak fordítani. A „kegyeleti liget” Bechtold Gábor táj- és kertépítész tervei alapján készül el. Eszerint tereprendezéssel új bejárat készül a keresztig cserjék, fák ültetésével, néhány pad felállításával, koszorú és mécses tartók kihelyezésével. A Szépítő Egyesület november elsejére készül el a munkálatokkal és avatja fel a beruházást.
A Szépítő Egyesület vezetősége köszönetet mond mindazoknak, akik rendkívüli készséggel, szíves adakozással segítették e vállalkozás sikeres véghezvitelét. Hálával adóznak a vállalkozók, egyesületek nagyobb összegű adományainak ugyanúgy, mint a magánszemélyek ezer vagy ötszáz forintos támogatásának.
Szirmai Jenő figyelemre méltó és dicsérendő jelenségként értékeli a mai elembertelenedő, rohanó világban ezt az összefogást, amely nemcsak az értékes emlékhely megmentését tette lehetővé, hanem ékesen bizonyította az alapokat lerakó, a települést építő ősök emlékének tiszteletét.

A temetői kereszt restaurálási költségei:
- a kőelemek statikai vizsgálata, megerősítése
- a kőfelületek letisztítása, a kőanyagok szilárdítása, konzerválása
- a plasztikai hiányok pótlása, kiegészítése
- a műtárgy felületvédelme, hidrofobizálása
- a munkafolyamatok fotodokumentálása

A fenti munkák elvégzésének költségei

1.320.000,- Ft + 15% áfa
   198.000,- Ft
1.518.000,- Ft  összesen

 


Vissza