Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A Koller-kápolna felújítása

Építészet

2005-09-01


A Budakeszi Szépítő Egyesület a Koller-kápolna felújítását tervezi.



1894. november 15-én a Budakeszi Építési és Szépítési Bizottság adta ki németül és magyarul Budakeszi község Szabályrendeletét az „ÉPÍTÉSZETRÕL ÉS SZÉPÍTÉSZETRÕL” (Statuten der Gemeinde Budakesz für Bau und Verschönerungs – Angelegenheiten.)
 Az idén 111. évébe lépett Budakeszi Szépítő Egyesület 1985 óta Budakeszi fejlesztése és szépítése, az épített értékek megóvása érdekében jelentős eredményeket ért el, amelyeket a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Kós Károly-emlékéremmel is elismert.
Tevékenységünk néhány állomása:
1985. Erkel Ferenc emléktáblájának elhelyezése az Erkel utcai családi nyaraló falán
1988. dr. Csák József községi orvos emléktáblájának elhelyezése a mi orvosi rendelő falán
1990. A II. világháborús emlékmű felállítása a temetőben
1990-1994. a Kálvária stációk, a Szentháromság-oszlop és a pestis-kereszt felújítása
1993. Erkel Ferenc mellszobrának felállítása a Főtéren
1994. Térképek és irányitó táblák kihelyezése a Fő utcán a fontosabb kereszteződésekben
2001. A temető I. parcellájának rendezése.
2005. A Koller (tűzoltó) – kápolna felújítása.
A kápolna építésének pontos ideje ismeretlen. Feltehetően az 1700-as évek elején építették és később egy korábbi helyéről helyezték az egykori tűzoltószertár (ma könyvesbolt) déli falához. Így egyik stációja lett a régi nagy hagyományos úrnapi körmenetnek.
A téglalap alaprajzú, kisméretű (298 x 261 cm), nyeregtetős kápolna jelenlegi állagának javításához a 24. órában kezdtünk hozzá. Bár egykori funkcióját ma már nem tölti be, mindenképpen méltó arra, mint Budakeszi múltjának fontos emléke, hogy megőrizzük és átmentsük az utókor számára. A felújítást a belső tér sérült, táskás vakolatának leverésével kezdtük el. Majd a tető levételére került sor, amit új lécezés és cserepezés követett. Az épület külseje időtálló szigetelő vakolást kap, ezt követi egy belső-külső festés az eredeti festéssel megegyező színekkel. A kétszárnyú bejárati ajtót Zágoni Péter tagtársunk az eredetinek megfelelő változatban újra legyártja, mert azt felújítani már nem lehet.
A kápolna belsejében a bejárattal szemben egy épített vakolt oltár áll, amely felett 1836. augusztus 5-én egy képet helyeztek el. Szűz Mária a kis Jézussal és egy két mezőre osztott, német nyelvű fohásszal, ami a pestis veszedelmétől kívánta megóvni a lakosságot. Ezt a képet F. Tallmer festette, majd 1930-ban de Ponte József átfestette. Amennyiben a kép a katolikus plébánián még megtalálható, szeretnénk a kápolnába visszahelyezni.
A kápolna közvetlen környezetének rendezésével, füvesítéssel, virágok ültetésével, reményeink szerint befejezve a teljes elújítást, az utókor számára újabb évtizedekre meg tudjuk őrizni városunk régi hagyományait, tiszteletben tartva és ápolva ezt a jellegzetes egyházi emléket.
Szirmai Jenő
titkár


Vissza