Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Építészegylet alakult

Építészet > Budakeszi

2008-07-29


A Budakeszin élő építészek körében felmerült az igény, hogy szakmai tömörülést alkotva szaktudásukat, közösen kialakított véleményüket közösségi szinten településük javára fordíthassák. Az összefogás kezdeményezője Mátéffy Anna, Mátyás Judit és Pataky Szabolcs. Az április 18-i alakuló ülést követő egyeztetések eredményeként a Budakeszi Szépítő Egyesületen belül alkotnak építész tagozatot. Az összefogás okairól és tevékenységük irányairól kérdeztem a Budakeszin élő Mátéffy Annát, Budajenő főépítészét, a Pest Megyei Építészkamara elnökségi tagját.

-   Talán sokan még nem is értesültek róla, hogy számos építésügyi jogszabály megváltozott, amelyek közül a leglényegesebb az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 37/2007.(XII.13.) számú rendelete. A gyakorlati alkalmazásra felkészülni, a változások között eligazodni kevés idő maradt, mivel az új szabályokat 2007 decemberében fogadták el és 2008 januárjában már hatályba is lépett. A jogszabályalkotók valószínűleg szerették volna megkönnyíteni, gyorsítani az építés folyamatát, ezért változtattak az építési engedélyköteles építmények körén. Van, ami csak bejelentés köteles és egyes esetekben egyáltalán nem kell építési engedélyt kérni a rendelet 1. számú melléklete szerint.

-   Ez akár azt is jelentheti, hogy az építtetők ezután azt csinálnak, amit akarnak?
-   Egyáltalán nem. A kivitelezésről szóló, szintén nemrégiben született új jogszabály ugyanis kimondja, hogy az építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött építőipari kivitelezés csak akkor folytatható, ha megtartják az építésügyi jogszabályok (ideértve a helyi építési szabályzatot (HÉSZ) és a szabályozási tervet is), az országos településrendezési és építési követelmények és más hatóság (védőterületi, biztonsági, közegészségügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, természetvédelmi, munkavédelmi…) előírásait. Jelentősen megnőtt tehát az építtetők felelőssége. Mostantól nekik kell megismerni és értelmezni az országos, a helyi hatósági és a szakhatósági rendelkezéseket, mert csak az azoknak megfelelő építmény maradhat fenn. Az elvárás nyomatékosítására a szabályok be nem tartói jelentős összegű bírsággal, a szabályossá alakítás vagy az esetleges elbontás kockázatával és jelentős költségeivel szembesülhetnek. Azt sem árt tudni, hogy a „bejelentésre” gyakorlatilag ugyanolyan formai követelmények vonatkoznak, mint az építési engedélykérelemre. Ugyanúgy tervezővel készíttetett dokumentációt kell benyújtani, csak a hatósági átfutás határideje rövidebb.

-   Mit tud ebben segíteni az építész egylet?
-   Fontos egy közös álláspont kialakítása, hogy hogyan értelmezzük és alkalmazzuk ezeket a szabályváltozásokat, s mi legyen az, amit ennek kapcsán a budakeszi HÉSZ-be be kell építeni. Vegyük például a kerítések esetét, amelynek megépítése utcafronton sem engedélyköteles. Márpedig egy Budakeszi jellegű településen az utcaképben meghatározó a kerítés. A törvényhozó azt mondja, hogy be kell tartani minden játékszabályt, de az átlagpolgár alapesetben nem tudja, hogy vannak betartandó jogszabályok, amit mondjuk a Helyi építési szabályzat kell vagy kellene, hogy meghatározzon, mint például milyen kerítést építhetsz vagy milyenre festheted a házad. Tudatosítani kell a lakosságban, hogy nem csinálhat akármit, s a Helyi építési szabályzatban jobban kell azokat a kérdéseket szabályozni, amiket a magasabb rendű jogszabály nyitva hagy. Lehet könnyíteni a hatóságok munkáját, de akkor más módszert kell találni, hogy legyen valaki, aki segít a megfelelő megoldásokat megtalálni. Hiszen az esküvői ruháját is megvarrhatja az ember magának, mégis az esetek zömében varrónőhöz, vagyis szakemberhez fordul.

-   Továbbra is szükséges egy előzetes egyeztetés a főépítésszel, hogy a települési utcakép ne romoljon, hanem javuljon?
-   Feltétlenül. Ezt segítendő Budajenőn táj- és kertépítész hallgatókkal felmérettük a települést és a végzős hallgatók egy fél évig azon dolgoztak, hogy megállapították Budajenő különböző karakterű területeinek a jellemzőit. Javaslatokat tettek, hogy mi az, ami megőrzendő, ami kerülendő, melyik utcán milyen fásítás legyen, milyen járda, milyen kerítés, milyen átfolyók, vizes árkok. Ezt igyekszünk megismertetni a lakossággal, fotókat, mintákat mutatunk, javaslatokat teszünk, ami alapján az építtetőnek és a hatóságnak is könnyebb dönteni.

-   Budakeszin kb. 30-40 építész van. Első gyűlésükre meghívták az önkormányzat építész végzettségű dolgozóit és képviselőit is. Az emlékeztető tanúsága szerint azonban csak Kovács Enikő alpolgármester és Jónás Edit Építéshatósági osztályvezető jelent meg az ülésen. Bízik a párbeszéd kialakításában az önkormányzattal?
-   A találkozó jól sikerült.  A jelenlévők egyet is értettek abban, hogy szükségesnek tartják helyi építész szakmai szervezet kialakítását, ami esetünkben egy tagozat a Budakeszi Szépítő Egyesületen belül. Az egylet szigorúan politikamentes és célja, hogy aktívan részt vegyen az építészeti tervezést befolyásoló helyi rendeletek, mint a Szerkezeti Terv, a HÉSZ és a tervtanácsi rendelet véleményezésében. Már eddig is többen közülünk részt vettek az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) kidolgozásában, aminek a pályázatát már benyújtotta az önkormányzat. Sajnos az erre meghirdetett fórumon is az építészek voltak a legtöbben. Az érdeklődő lakosságon kívül csak az önkormányzati képviselők voltak kevesebben. És sikerült javítani a tervtanács működésén is.

-   Azért is fontos lehet ez a szakmai összefogás, mert a településrendezési terv, így a HÉSZ megalkotásánál vagy módosításnál a törvényileg előírt eljárási rend része, hogy az önkormányzatnak el kell juttatnia a civil szervezeteknek a dokumentációt, így Önöknek is, hogy véleményezhessék.  Június 24-től most harminc napig lehet véleményezni a jelenleg törvényességi eljárás alá vont HÉSZ-t. Megkapták már a dokumentációt?
-   A Szépítő Egyesületen keresztül. Nagyobb azonban a gond, hogy a honlapon a HÉSZ-nek csak a szöveges része van fenn, a rajzok nem. Így beazonosíthatatlan, hogy melyik előírás melyik területre vonatkozik. A hivatal folyosóján állva legfeljebb egy adott telek helyzetét megnézni van lehetőség, de a szabályzat egészének összefüggéseit áttekinteni már elmélyülésre alkalmasabb körülményekre lenne szükség. Azért reméljük, hogy építészekből álló csapatunk szakmai tanáccsal, építő véleménnyel hozzá tud járulni a település fenntartható fejlődési terveinek kidolgozásához.
Koós Hutás Katalin

Vissza