Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hidas Mátyás búcsúja Mayer Ferenctől

Múltunk tanúi > Budakeszi

2005-04-26
Tisztelt gyászoló család! Tisztelt gyászoló Budakesziek!


Az emberi sors, földi létünk nagy igazsága a születés a munkálkodás és az elmúlás.

E meghatározó hármas, szünet nélküli forgása jegyében él az emberiség a teremtés óta.
Mi, akik részesei vagyunk e körforgásnak, nehezen tudjuk elfogadni a halált, az elmúlást.
Amikor környezetünkből ér bennünket egy halálhír, a döbbenet, az emberi ész számára felfoghatatlan elmúlás, megingatja gyarló emberi mivoltunkat. Így érintett bennünket kedves barátunk, Mayer Ferenc, Feri bácsi, Budakeszi köztiszteletben álló polgárának halálhíre is.

Mayer Ferenc 1926-ban egy tősgyökeres budakeszi polgári családban látta meg a napvilágot. Az 1926-tól 1947-ig terjedő évek, amelyekben az elemi iskolai és középiskolai tanulmányait végezte, meghatározóak voltak egész életútjára. A következetesen vallásos katolikus családi légkör, neveltetése, megalapozta jellemét, személyiségét, amelynek révén későbbi élete során felismerte az igazi emberi értékeket, azokat tisztelte és ápolta életének utolsó percéig. Ennek a jellemvonásának olyan hiteles és követendő példáját kell megemlítenünk, mint a sírig tartó tisztesség, a család szeretete és gondoskodás a családról, az aktivitás, a munka szeretete és vállalása. 1948-ban megkötött boldog házasságából hét gyermek született, akiknek felnevelése és útra bocsájtása kemény kihívása volt életének.

Pénzügyi képzettsége révén országos építőipari cégek vezetésében felelős beosztásokban évtizedekig tevékenykedett. 1990-1994–ig az helyi önkormányzat képviselőjeként a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztét is betöltötte, később mint külső szakértő támogatta a bizottság munkáját.

A római katolikus egyházközség elnökeként felvállalta a plébánia kertjében épülő zárda építési munkáinak megszervezését és lebonyolítását. A Hagyományőrző Kör tagjaként szívesen támogatta tanácsaival, személyes részvételével a helyi civil szervezeteket. Nyugdíjasként is fáradhatatlan volt családja támogatásában, Budakeszi közéletének aktív résztvevője volt. Halálával vérbeli lokálpatriótát, igazi példamutató, tiszteletre méltó közösségi embert veszítünk.

Kedves Feri Bácsi! Fájdalommal búcsúzik Tőled családod, búcsúznak barátaid, minden budakeszi polgár, aki ismert és tisztelt, életutad, bölcs életszemléleted, szerénységed, optimizmusod, a Jóistenbe és a jövőbe vetett hited adjon erőt, családod minden tagjának a haláloddal járó fájdalom elviseléséhez.

Wir wollen nicht trauern, dass wir Ihn verloren  haben,
sondern dankbar sein dafür, dass wir Ihn gehabt haben…

Nyugodj Békében.

Vissza