Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A Templom tér rehabilitációja

Építészet > Nagykovácsi

2008-03-11


Aki naponta keresztülhalad Nagykovácsi főterén, érzékeli a terület megoldatlan problémáit. A térre három irányból érkező autóforgalom nem egyszer kaotikus állapotokat teremt, amit a végállomás miatt itt megforduló BKV-busz is tetéz. Bár az elmúlt időszakban az önkormányzat tett erőfeszítéseket egy normálisabb kép kialakítása érdekében, szemmel látható, hogy ez önmagában még nem elégséges.

A parkoló és a mellette lévő park hiába kapott nemrég új burkolatot, mégis rendezetlen, elhanyagolt képet mutat. A parkban lévő díszkút jelenleg szeméttárolóként funkcionál, ugyanis a helyi fiatalok igazi közösségi tér hiányában itt gyűlnek össze.  A 63-as busz végállomásának zöld színű lemezbódéja sem nyújt esztétikus látványt. A református templom előtti zöld területnek nincs funkciója, és a katolikus templom előtti terület is meglehetősen rendezetlen. A tér jelenlegi formájában ünnepségek és közösségi rendezvények tartására nem alkalmas, mivel ezeknek csak a forgalom korlátozásával, vagy elterelésével tudunk színteret biztosítani. Ma már mindenki előtt világossá vált, hogy a több mint hatezer lakosú település központja átfogó rendezésre vár.
 
A Wienerberger Téglaipari zRt. és a nagykovácsi önkormányzat közös pályázata pontosan azt a célt szolgálta, hogy a Terca térburkoló termékcsalád újszerű alkalmazási javaslatai mellett friss tervezői ötletek szülessenek a tér fentiekben vázolt problémáinak megoldására. A bíráló bizottság a tizenhét beérkezett pályaműből az első hármat részesítette díjazásban, ugyanakkor a többi pályaműben is több, jól hasznosítható ötletet talált.

Összességében elmondható, hogy az érintett területen köztéri funkciók akkor helyezhetők el jól, ha a tér gépjárműforgalmának jelenlegi rendszere egyszerűsödik. A pályázatok arra világítottak rá, hogy ez oly módon lehetséges, ha a Kossuth Lajos utca forgalma átkerül a tér déli oldalára, ugyanakkor a buszfordulót a keleti oldalon alakítják ki. Ebben az esetben a katolikus templom előtt egy jól hasznosítható, összefüggő köztér jönne létre. A téren átvezetett gépkocsi forgalmat egy közúti pálya váltaná ki, ami egyben a terület központi jellegét szétromboló körforgalmat is megszüntetné.

A továbbiakban a bíráló bizottság megállapította, hogy a templom- és a plébániakertet célszerű a Tisza István térrel (korábban Templom tér) együtt kezelni oly módon, hogy lehetőleg közösségi használatra alkalmas nagy összefüggő burkolt és zöld felületek jöjjenek létre.  A pályaművek elbírálása során a szakemberek azokat a megoldásokat részesítették előnyben, amelyeknél a teret jellemző észak-déli irányú szintkülönbség önálló szintekre bontva jelenik meg, hiszen csak így lehet összefüggő tereket kialakítani.

A pályázati kiírásban megfogalmazott igényeknek a Nagy Eszter, Nagy Zsuzsa, Ragányi Ágnes, Román László és Száraz Andrea által készített, első díjban részesült pályamű felelt meg leginkább. A fiatal tervezők a tervezési koncepció alapvető lényegének tartották a rossz arányú és közfunkciókra csak bizonyos áldozatokkal (pl. forgalom lezárás) alkalmas fő tér rendszerének újragondolását, illetve új burkolatokkal és növényekkel történő ellátását, melynek során az érintett terület a falu lakossága számára kiemelt közösségi térré válhat. A koncepció szerint a gépkocsiforgalom a tér déli peremére kerülne át, ezáltal a templom és a plébánia előtti északi részen nagy összefüggő térburkolatokkal ellátott elegáns zöldfelületet lehet kialakítani. A tervek szerint a burkolt felület délről, a latin kultúrákban is ismert kiemelt támfalas teraszt képezne, amely az adott teret újra értelmezi, és merőben új helyzetet teremt. Megállapítható viszont, hogy a terasz burkolt felülete túlzott és a tervezettnél jóval nagyobb zöldfelület kialakítása lenne ideális. A buszforduló a tér keleti oldalán jelenne meg, de nem válna karakteres körforgalmi csomóponttá. A bíráló bizottság ezt a térszervezést tartotta a pályamű egyik nagy előnyének. A jelenlegi parkoló területet a tervezők megtartották, amely egyrészt költségkímélő, másrészt egységet alkot a buszfordulóval. A buszváró elhelyezésével a már leírt teraszkiképzés feszessége tovább erősödik. A tér beszűkítésével olyan koncepció jön létre, amely ideális megoldást eredményez. A pályamű szóban forgó elegáns alapvetése egyszerű és frappáns megoldást kínál a meglévő problémákra. Ugyanakkor a tér déli sarkának csomópontjában ábrázolt nyomsáv kialakítása nem tűnt jó megoldásnak, mivel a bírálók a Rákóczi utca és a Kossuth Lajos utca keleti ágának elsőbbségét javasolták.  Végül a nyertes pályamű rávilágít arra is, hogy a Terca burkoló anyagok a bennük rejlő tulajdonságok miatt kiválóan alkalmasak egy esztétikus és hangulatos köztér kialakítására.

A további tervek szerint az önkormányzat a pályázatai ötleteket a Közép-Magyarországi Régió Operatív Program keretében a pest megyei településközpontok fejlesztésére kiírt európai uniós pályázaton kívánja felhasználni. Sikeres pályázat esetén a Templom tér rehabilitációja még ez év második felében megkezdődhet.

A bíráló bizottság zárójelentésének felhasználásával készítette:
 Dr. Antalóczy Péter


Vissza