Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Jeloszlop Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulójára

Kultúra > Páty

2007-12-15


November 10-én a pátyi önkormányzat jóváhagyásával és megbízásából kerecsen sólymot ábrázoló jeloszlopot állított a Pátyi Hun-Magyar Hagyományőrző Alapítvány  Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulójára a Rákóczi és a Bacsó út kereszteződésében. Árpád egyes feltételezések szerint a 907. július 4-7. között lezajlott pozsonyi csatát követően halt meg.

A csata kimagasló helyet foglal el a magyar történelemben: a bajorok teljes hadseregét megsemmisítették a magyarok. A bajor vereség súlyosságát mutatja, hogy a csatatéren holtan maradt Theotmár salzburgi érsek, a császárság palotakáplánja, Zakariás, brixen-saebeni és Udo freisingi püspök, valamint három apát. A főrendű világiak közül elesett Liutpold bajor herceg és a birodalom 19 grófja. Nem kétséges hát, hogy a császárság előkelőségeinek ilyen nagy számú részvétele a hadjáratban annak rendkívüli fontosságát jelzi. Az összecsapás oka az volt, hogy a Dunától nyugatra elterülő vidék, a hajdani Pannónia akkor már egy évszázada a keleti frank birodalomhoz tartozott az Ostmark részeként. E tartományt vették birtokukba 900 nyarán a keleti pusztákról beköltözött magyar nemzetségek. A császári udvarnak azonban esze ágában sem volt elismernie az újonnan kialakult helyzetet. A csata eredményeképp azonban a magyarság végleg megtelepedhetett a Kárpát-medencében. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy  a pozsonyi csata a magyar történelem egyik legfontosabb, sorsfordító eseménye volt, amely meghatározta Közép-Európa további történelmét és fejlődésének irányát is.


Vissza