Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A pátyi Pátyolgató

Közélet > Páty

2007-11-17


Stílusos nevet kapott az augusztus végén átadott, háromszázmilliós önerős önkormányzati beruházással épült Rákóczi úti új óvoda. Feketéné Csermely Évával, a pályázat útján kiválasztott és szeptembertől kinevezett új óvodavezetővel beszélgettünk.

-    A Pátyolgató Óvoda nem az új épületnek, hanem az egész intézménynek a neve, amelyhez mind a három önkormányzati óvodai épület tartozik. Én az egész, 38 főt foglalkoztató intézményt vezetem. Az óvoda jelenleg 261 férőhellyel rendelkezik, amelybe idén 257 gyermeket írattak be. Közülük mindössze két gyermek nem állandó pátyi lakos. Az intézmény három épületében 11 csoportszoba van. Közülük az új épületben lévő három minden igényt kielégítő, korszerű, de az állandó karbantartásnak köszönhetően a többi is jó állapotban van. Pátyon helyi népesség-nyilvántartó adatai szerint az elkövetkező két évben több lesz az óvodás korú gyermek, mint ahányan ebből az óvodából iskolába mennek.  
-    Milyen új tervekkel érkezett?   
-    A pályázatomban megfogalmaztam, hogy szeretném az óvoda tájékoztató funkcióját kiszélesíteni, azaz honlapon is elérhetővé tenni az alapdokumentumainkat: a Lépésről lépésre óvodai programot, az óvoda Minőség-irányítási Programját, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a szülőket érintő részeit és a házirendet. Még ebben az évben szeretnék létrehozni egy közhasznú óvodai alapítványt, ahová a támogatók az adójuk 1%-át felajánlhatják. Hogy a következő évre mit változtatok meg, azt a pedagógiai munka elemzése után tudom megmondani. 
-    Érezhető-e a különböző szociális helyzetű családokból érkezett gyerekek között különbség?
-    Az óvodás kisgyermektől távol áll az anyagias világ. Értékrendje nem a pénz körül forog. Számára a biztonság, a szeretet, az érzelmi stabilitás a fontos még akkor is, ha ezt nem tudja megfogalmazni. Egy gondoskodó, szerető, összetartó, védelmező család tudja a gyermek számára a gazdagságot megadni akkor is, ha egyébként szerény anyagi körülmények között él. A gyermeknek az őt körülvevő felnőtthöz érzelmileg kell kötődnie ahhoz, hogy optimálisan fejlődjön. Az óvoda dolgozói minden kisgyermeket szeretettel fogadnak el olyannak, amilyen. Fejlesztésükről a csoportokban dolgozó óvó nénik tervszerűen és szakmailag magas szinten gondoskodnak. Az óvodai nevelés a szülők számára ingyenes, kivéve az étkezést, de szociális alapon ezt a terhet az önkormányzat egészben, vagy részben átvállalhatja. 
-    Az óvodai nevelésnek milyen hatása van akkor, amikor a gyermekkel szemben a családi környezetben más elvárások vannak?
-    A gyermek nevelése a család joga és kötelessége, az óvoda szakmaiságával ezt hivatott segíteni. Nekünk a családok nevelési szemléletét tiszteletben kell tartanunk. Természetesen, ha azt látjuk, hogy a család gátja a gyermek optimális fejlődésének, be kell avatkozzunk. Ha a probléma pedagógiai módszerekkel megoldható, mi segítünk, ha súlyosabb a helyzet, a gyámügyi szervekkel kell együttműködnünk. A legtöbb gyermek számára az első nem rokoni közösségi helyszín az óvoda, ahol huzamosabb időt kell eltöltenie. Meg kell tanulnia kortárs csoportban a viselkedési szabályokat. Gyakorolnia kell a fölé- és alárendeltségi viszonyokat, amire az együttjátszás ad kiváló lehetőségeket. Annak a kisgyermeknek, aki képtelen az együttműködésre, a nevelési tanácsadó szakemberei és az óvoda fejlesztő pedagógusai segítenek. 
-    A nagycsoportosok milyen tudásanyaggal lépnek tovább az iskolába? 
-    Az óvodában nincs oktatás, mert a gyermekek életkoruk miatt nem képesek tudatos befogadásra, tanulásra, ami az oktatás előfeltétele. Az óvodás gyermek spontán módon tanul, ami a nevelés része. A Pátyolgató Óvoda a Lépésről lépésre című, országosan minősített óvodai nevelési programot adaptálta, amely korszerű szemléletével az egyéni, differenciált fejlesztést támogatja. A program megvalósításának a személyi és tárgyi feltételei óvodánkban biztosítottak. Az új óvoda úgy épült, hogy fejlesztő szobánk van, az Iskola utcai épület volt vezetői szobáját pedig fejlesztő szobának rendeztük be. Három fejlesztő-pedagógusi szakvizsgával rendelkező óvónőnk van, akik heti 4-4 órában, félórás időszakokban foglalkoznak egyénileg a részképesség-zavarokkal küszködő, vagy egyéb sajátos nevelési igényt mutató gyermekekkel. Az iskolai életmódra tervszerűen készítjük a gyermekeket. Az óvónők egyéni személyiséglapon rögzítik minden gyermek fejlődését. 2008. februárjában a vezetői ellenőrzés része lesz egy úgynevezett óvodai kimeneti mérés, amely 25-40 percnyi élvezetes, változatos elfoglaltság a nagycsoportos korú gyermekek számára. A mérési eredmények kiértékelése után megállapítható, hogy az iskolához leginkább szükséges készségekkel milyen mértékben rendelkeznek az egyes gyermekek. Terveim szerint ezt a mérést minden évben elvégezzük.
-    Mennyi pénzből gazdálkodik az óvoda?
-    A pátyi óvoda sincs jobb helyzetben, mint a magyar gazdaság. Takarékosan kell gazdálkodni, minden fillért meg kell gondolni. A kötelező feladatoknak az anyagi fedezetét a fenntartónak biztosítania kell. Mivel szaktanácsadóként megfordultam Pest megye számos óvodájában, tudom, hogy átlagosan az állami normatíva az óvodák éves költségvetésének kb. 40-45%-át biztosítja, a többit a helyi önkormányzatnak kell hozzátennie. Pátyon ez az arány rosszabb, mert az óvoda költségvetésében az állami normatíva nem sokkal több, mint 30%, és az önkormányzat csaknem 70%-ot tesz hozzá saját forrásból. Az óvodának pályázni egyre kevesebb lehetősége van. Óvodai EU-s pályázat két évvel ezelőtt, egyszer jelent meg a kompetencia alapú óvodai program bevezetésének a biztosításához. (Az EU-s pályázatok egyébként nem a napi működéshez, hanem továbbfejlődéshez segítenek.) Ha lesz olyan pályázati kiírás, ami számunkra segítség, nem fogjuk a lehetőséget kihagyni.  

 - hájas -


Vissza