Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Általment a halálból az Életbe

Múltunk tanúi > Budakeszi

2007-11-091956. november 4-én 11 órakor a Corvin köz közelében sebesültek mentése közben halálos fejlövést kapott egy húsz éves lány. November 9-én temették ideiglenes nyughelyére Budapesten a Ráday utcai teológia kertjébe. Szentkirályi Klárának hívták. Családjáról, életének és tragikus halálának történetéről, Budakeszivel való kapcsolatáról szól cikkünk.


1956. november 4-én 11 órakor a Corvin köz közelében sebesültek mentése közben halálos fejlövést kapott egy 20 éves lány, aki az ötvenes években egy ideig Budakeszin húzódik meg, volt kollégiumi szobatársa ma is a településen él. Szentkirályi Klárának hívták. 1956-ban a Védőnőképző Intézet bentlakásos növendéke volt. A pasaréti református gyülekezet ifjúsági körében lelt barátokra. Itt ismerte meg azt a túlélő társát is, aki akkor ötödéves orvostanhallgatóként így emlékszik vissza azokra a napokra:

Klári október 23-án intézetbeli társaival részt vett a tüntetésen, ott volt a Bem-szobornál, a Parlament előtt, a Rádiónál is, majd később visszatért az intézetbe… Maradhatott volna az intézet biztonságot nyújtó falai között, miként azt társai tették. Bement a városba és mentős beosztást vállalt e társa oldalán. Gyakran kényszerültünk arra, hogy tűz alatt álló utcákon haladjunk át. E szűk kis ferencvárosi utcákban ugyanis minden utcasarok, kapualj, pince és padlásablak fedezékül szolgált, és szinte házról házra folyt a küzdelem. E szűk utcákat gyakran torlaszolta el harckocsi, autó, esetleg éppen a közelharcot vívók. Utunk viszont nem tűrt késedelmet! Ilyen esetekben a kereszteződés előtt megálltunk. Harsány dudálással magunkra vontuk a figyelmet. Ezután valaki közülünk, leggyakrabban Klári, vállalkozott a korántsem veszélytelen feladatra: az autó előtt kiállt a sarokra, feltűnően lengette a vöröskeresztes zászlót. Az alkalmas pillanatban intett, s ekkor a „zászlós” után az autó is lépésben áthaladt az úton. Túléltük…

A Szentkirályi-család Kossuth Lajos képviselőtársa, Szentkirályi Mór utódai. A család az államosítások, kitelepítések idején, 1951-ben Budapestről elővigyázatosságból szóródtak szét. Az édesanya, László Anna és a négyből a három kisebb gyermek, András, Anikó (1946) és Klára Budakeszire a Rákóczi utcába költözött. Édesapjuk, Szentkirályi Ödön László (1906) Budapesten marad, majd Heves megyébe, Tarnaörsre került, rendőri felügyelet alatt állt. 1952-ben a szülők elváltak, hogy az apa priusza ne legyen a többi családtag kárára. Ödön, a legidősebb (1932) ekkor leérettségizve Sztálinvárosban kezd dolgozni. 1956 májusában megnősült, novemberben Ausztriába menekült a feleségével, decembertől az Egyesült Államokban, Clevelandben él. András Olaszországon át érkezett Amerikába, ahol elismert zongoraművész, zeneszerző, zenetanár lett, Bartókot népszerűsítette. Édesanyjuk Anikóval Magyarországon maradt, a Vízműveknél dolgozott laboránsként, a tengeren túl élő fiait, unokáit 1965-ben és 71-ben látogathatta meg. Anikó 1972-ben Németországon át disszidált ugyancsak az Egyesült Államokba. Édesapjuk 1966-ban bekövetkezett haláláig nem kapott útlevelet, édesanyjuk 1976-ban halt meg, Klárával együtt a Farkasréti temetőben nyugszanak.
Huszonnyolcadika különösen emlékezetes. Kora délután a Lónyay utcában – nem volt harc a közelben – néhány orosz tank garázdálkodott, és szedte áldozatait a védtelen polgári lakosság köréből. Járókelőket vettek célba, belőttek a kapualjakba, ablakokon át a lakásokba. A sebesültek segítségére sietett egy vöröskeresztes szolgálatban lévő személyautó. Az autóból kilépő, s egy földön fekvő sebesülthöz igyekvő fehérköpenyes ápolónőt segítségnyújtás közben lőtték le. Szétlőtték az autót. Sofőrje a kormányra borulva halt meg. Később egy vöröskeresztes teherautó érkezett, ezt is hasznavehetetlenné tették. Személyzete csak enyhébben sérült. Ez volt a kép, amikor mi megérkeztünk. Két fordulóval szállítottuk be a klinikára az életben maradt áldozatokat. Azért volt különösen emlékezetes ez a délután, mert az elesettek között volt két kedves teológus barátunk? Magócsi István és Herczegh Lajos. Herczegh Lali a helyszínen, Magócsi Pista a kórházban halt meg. Õk is a „szeretet parancsát” teljesítették…. Így múltak a napok, míg végre úgy tűnt: győzelemmel ért véget a forradalom. Örömmámorban úszott az ország.” November 3-án szombat este volt, talán a legszebb szombat este a magyar történelemben, a független, semleges Magyarország harmadik napjának estéje… Klárival magunkra maradtunk. Ezt kérdezte: „emlékszel, mit mondtam együttlétünk legelején? Azt, hogy amikor elindultam az intézetből…” – hogyne emlékeztem volna, s már idéztem is: „Titokban azt reméltem, hogy egy eltévedt golyó eltalál, s megoldódik minden problémám…” Nagyot nyelt, majd hirtelen hozzátette: „Most már nem szeretném! Élni akarok!!”A Gellért téren elváltunk.Másnap november negyedike, vasárnap volt. Újra kezdődött a démoni színjáték, amely mellett az előző heti események szinte ólomkatonásdivá törpültek. Klári Pestre érkezve jelentkezett a Klinikán. A leghevesebb harcok színtere ekkor ismét a Kilián laktanya és a Corvin mozi környéke volt. Itt aratott a halál. A sebesülteket a régi módon ellátni – erről könnyű volt meggyőződni – ésszerűtlenségnek bizonyult. A Corvin mozi mögött, a Kisfaludy utca egyik pincéjében lévő segélyhelyet kellett ellátni anyaggal, és ott részesíteni életmentő elsősegélyben a rászorulókat. Klári szívében az elhívás ez alkalommal is legyőzte a félelmet és a saját életéhez való ragaszkodást. Hős volt, bár sosem hősködött. Bátor volt, de józan, sosem vakmerő. Felesleges kockázatot soha nem keresett.Másodmagával indult el a Hőgyes Endre utcába. Az orvosi egyetem gyógyszerraktárából kellett felvenni a kosárban kiszállítandó kötszereket, gyógyszereket. A Kilián laktanyánál állt a harc, dolgozott a nehéztüzérség, aknatűzben állt a környék. Azután egyszer csak alábbhagyott a harci zaj, viszonylagos csend állt be. A Körút és az Üllői út sarkán körülnéztek, majd átiramodtak az Üllői út túlsó oldalára. Az akkori Valéria vendéglő vonalában jártak már, amikor a Tűzoltó utca irányából nehézgépfegyver lövéssorozata dördült el és leterített egy harcost. Klári a kosarat elengedve az út közepén fekvőhöz ugrott, hogy a fal mellé vonszolja. Amikor lehajolt hozzá, újabb lövéssorozat dördült el. Nem kósza, eltévedt golyó. Nem! Ördögien jól célzott lövés! A golyó Klári fejénél robbant! Jobb karját az arca elé kapta, az már öntudatlan mozdulat volt, arccal előre a földre bukott. Ahogy az életben maradottak vigasztalni szokták magukat: „Egy pillanatig sem szenvedett.

November 9-én délelőtt temették el a Ráday utcai teológia kertjében. Klárit itt sokan ismerték és szerették. Herczegh Lali mellett ásták meg a sírt. A család 1957. február 16-án helyezte végső nyugalomra a Farkasréti temetőben a református egyház szertartása szerint az Állami Védőnőképző Iskola tanárai és növendékei kíséretében.

___________________________________

Az összeállítást
Gönye Csaba által fellelt anyagok és adatok
felhasználásával készítette Koós Hutás Katalin


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg