Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Önkormányzati tudósítás percről percre

Közélet > Budakeszi

2007-11-06


A ma 15 órára meghirdetett rendkívüli ülés menetéről az ülésteremből adunk folyamatos tudósítást.

15.00 Az ülés meghívója a napirendi pontokkal:

257. SZMSZ módosítása - előterjesztő a jegyző
258. Tájékoztató az EU Intervenciós Alapból nyert Élelmiszerek kiosztásának 3. fordulójáról - előterjesztő a jegyző
259. KMOP akadálymentesítési pályázat - előterjesztő Szabó Ákos Péter alpolgármester
260. Dél-budai Szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt
 a.) beszámoló a Hivatal által elvégzett feladatokról - előterjesztő a jegyző
 b.) tájékoztató a projekt állásáról - előterjesztő Hegedűsné Kovács Enikő alpolgármester
18 órától:
261. Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal kapcsolatos BDL jelentés - előterjesztő Kertész Ferenc, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

15.30 A számítógépes jegyzőkönyvezés programhiba miatt nem működik, ezért még nem kezdődött el az ülés. Amíg a gépet a hivatal informatikusa javítja, a jelenlévők csendben beszélgetnek. A képviselők közül hiányzik Ostoros Gyula és Szemere János. Ez utóbbi betegsége miatt marad távol az üléstől. A tanácskozást Tagai István polgármester vezeti majd, amint megjavul a számítógép.

15.45 Megjavult a számítógép, kezdődik az ülés

Napirend előtti felszólalások

15.45 Ohr Alajos kislánya halála kapcsán szólal fel. Köszöni a képviselő-testületnek az együttérzést, a koszorút, a virágokat. Nincs jobboldali és baloldali fájdalom, ilyenkor emberi fájdalmak vannak, köszönte, hogy mindenki ember tudott lenni ebben a számukra nagyon nehéz időszakban.

15.47 Serény József: A terveztetésekre korábban felszabadított pénzek hatékony felhasználására emlékeztetett újra és teszi ezt minden adandó alkalommal.

15.48 Asztalos Gyuláné: Budakeszin magukat polgárőröknek kiadó személyek bementek egy udvarra és az ott parkoló autókat nyitogatták. A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgárőrök jól látható azonosítókkal vannak autójukon és a ruhájukon ellátva. Aki hasonló esetet tapasztal, hívja a 07 vagy 112 telefonszámot, vagy írja fel a rendszámot.

15.50 Somlóvári Józsefné: Október 16-án nőgyógyászati rákszűrést tartottak Budakeszin. 101 nőgyógyászati vizsgálatot végeztek el, köszöni a nővéreknek és az illetékeseknek. Javasolja, hogy tavasszal az ÁNTSZ-től kérjünk újra ilyen lehetőséget.

15.52 Bánhidi László: 1. Bejelentette, hogy a Szivárvány Óvodában megkezdte a működését a Kacsa-csoport.
2. Újabb plakátok kerültek ki a Makkosi és a Gábor Áron utcában az út helyreállításával kapcsolatban. Már egy hónapja is nehezményezte, hogy ebből kihagyták. Szeptemberben elkészült az út terve is, amiből a hivatal és a képviselő-testület is kimaradt. Szabó Ákos Péter alpolgármesternek címzi nehezményezését, mivel ő áll a munkálatok mögött. Örül a kezdeményezésnek, de ez a kirekesztő hozzáállás számára elfogadhatatlan.
3. A Hársfa utca végében hiányzik egy Behajtani tilos - tábla. Kéri pótolni.
4. ENSZ-kezdeményezés - ültessünk fákat a Földön. Magyarország tízmillió fát szeretne ennek a programnak a keretében elültetni. Települések 25 ezer forintért ezer fát ültethetnek el. Javasolja, hogy Budakeszi is jelentkezzen.

15.57 Cziffra Zsuzsa: A csúsztatások elleni küzdelemre szánta el magát. Ennek egy epizódja, hogy a múlt héten elérte, hogy a testületi ülés elmaradjon, bár tudja, hogy az szmsz ezt nem tette lehetővé. Kifogásolja, hogy a halasztást kérő levele tartalmáról az Iránytű tudomást szerzett és arról hírt adott. Ezzel kapcsolatban a képviselő csúsztatásokat emlegetett, de hogy mi lenne a csúsztatás, azt nem fejtette ki. Ezen kívül a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton keretében Budakeszi sikeres szerepvállalásáról tett említést.

16.01 Szabó Ákos Péter nem tartja elegánsnak, hogy Bánhidi László napirend előtti felszólalás keretében szeretne részleteket megtudni a 4. választókörzetben folyó munkálatokról, főként, hogy Bánhidi László a körzet választott képviselője. SZ. Á. P. elmondta, hogy a lakók problémáikkal Bánhidi képviselőt keresték fel először, de nem értek célt. Ezután fordultak Sz. á. P.-hez. Pályázati pénz áll rendelkezésre a Makkosi útra a Székely közig. A lakosság ezen felül még gyűjtést is kezdeményezett, hogy a saját részét is odategye az önkormányzaté mellé. Sérelmezi, hogy olyan vádak érik ezért a munkáért, mintha valami homályos ügy zajlana a kockakövekkel. Felháborítják ezek a csúsztatások. Van még ott teendő, lehet még jönni részt vállalni a munkából. - mondta.

16.10 Komáromy-Poros László: 1. 17 éve idén fordult elő Budakeszin először, hogy az önkormányzat nem rendezett a művelődési házban megemlékezést október 23-án. A kopjafánál és a temetőben zajlott megemlékezést nem ítélte elegendőnek az ünnep méltóságához. (A művelődési ház előzetes beszámoltatása az önkormányzati ünnepségekről 17 éve a kulturális bizottság feladata, melynek jelenlegi elnöke Cziffra Zsuzsa.)
2. A közlekedési táblákat egyes autósok nem veszik figyelembe Budakeszin. A rendőrség pár óra alatt nagy összegeket tudna ebből beszedni.
3. Az elmúlt 12 év alatt mindig volt egy alpolgármester, aki számon kérte a testület által hozott határozatok betartását a hivatalon és az interpellációs válaszok megszületését és végrehajtását is. Fél éven belül nem kapnak a képviselők az interpellációs kérdéseikre választ és a határozataikat is hiába hozzák, ha azt a hivatal nem hajtja végre.
4. A Petőfi és az Erkel utca sarkán egy gyors brigád felbontott egy darabot az úttestből. Murvával feltöltötték az elektromos vezeték lefektetésére ásott gödröt. Él a gyanúperrel, hogy ezt utánajárás nélkül nem aszfaltozzák vissza a nemrég új útburkolattal ellátott úton.

16.14 Jegyző: A Munkácsy és Szél utca lakói kérik a testülettől, hogy a Meggyes, Szél és Munkácsy utca közlekedési rendjét vizsgálja felül. A település felsőbb szakaszain hozott intézkedések ugyanis rontottak ezen utcák közlekedési helyzetén.

16.17 A Mikulás és a karácsonyi ünnepekre pénzügyi fedezet biztosítását is felvették napirendi pontként a többi mellé.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása

16.20 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata két vonatkozásban változik: az egyik, hogy a belső ellenőrzést kiszélesítik, a másik, hogy a pénzügyi szabályzatok, amelyek eddig az önkormányzat szmsz-ében szerepeltek, mostantól a hivatal szmsz-ében szerepelnek majd.

Uniós pályázaton nyert élelmiszerek harmadik részletének, 38,5 tonna élelmiszernek a szétosztása

16.30 Az európai uniós intervenciós alapból megpályázott és elnyert élelmiszercsomagok harmadik részletének elosztásáról adott az aljegyző tájékoztatást. Az első alkalommal 20 tonna áru érkezett a nyár elején, majd ősszel további 12 tonna. Most 38 tonna élelmiszert várnak.  A csomag eszmei értéke 10 millió forint. 12-én vagy 13-án érkezik a több kamionnyi áru, melynek kicsomagolására 40-50 ember munkájára lenne szükség. Az aljegyző ötleteket kért az élelmiszerkészlet minél olcsóbb elhelyezésére közel egy hónapra, az őrzésre, valamint az önkormányzati intézmények, pártok, civil szervezetek segítségét kérte, hogy 15-től el tudják kezdeni a csomagok kiosztását a lakosságnak. A képviselőkkel ma leegyeztetik, hogy az egyes körzetek mikor kerüljenek sorra, ez esetben a héten kimehetnek a meghívók. A csomagok tartalma gabonatermékek, teasütemények, különféle cukrok, 12 ezer liter kakaós ital, aminek nagy részét a gyerekekkel foglalkozó közintézményeknek osztanának ki, 2-2-liter a lakossági csomagokba kerülne. Ezen kívül lesz még rántáspor és zöldséges levesporok. A csomagok átadása a hivatalban vagy a művelődési házban lenne, a pontos helyszín a meghívókban majd szerepel. Bánhidi László hozzászólásában a garanciát várta a megfelelő minőségre. Az aljegyző hangsúlyozta, hogy lejárt szavatosságú élelmiszereket nem osztanak ki. Az első szállítmánynál volt olyan probléma, amikor a csokis muffin beizzadt a nyári melegben, de azt leselejtezték. Penészes lisztet is találtak, ami ugyan nem volt lejárt szavatosságú, de amint a hibát észrevették, a terméket visszavonták. Ezen kívül a guargumit tartalmazó levesporokat nem osztották ki korábban, hogy tisztázzák, hogy fogyasztható-e. Mostanra kiderült, hogy fogyasztható, ezért ezek a levesporok a mostani csomagokban már benne lesznek.

Az általános iskola és a gimnázium akadálymentesítésére pályázna az önkormányzat

17.00 Szabó Ákos Péter alpolgármester előterjesztése pályázat beadásáról szól a Széchenyi István Általános Iskola és a Nagy Sándor József Gimnázium, mint önkormányzati intézmények akadálymentesítésére. Az átalakításhoz szükséges összeg az általános iskolánál 10 millió forint, önkormányzati önrész 1 millió forint, a tervek már készen vannak. A gimnáziumnál a szükséges összeg 25 millió forint, önkormányzati önrész 2,5 millió forint, tervezési költség nyolcszázezer forint. A pályázat beadási határideje november 16.

17.10 Cziffra Zsuzsa megkérdezi, hogy az általános iskola akadálymentesítése miért nem a tetőtérig történik és akadálymentesítik-e a Petőfi utcai és a piros iskolai épületet is. Megérkezett Ostoros Gyula.

Ezután mindenki, aki csak szót kap, elmondja, hogy milyen elengedhetetlenül fontos terveztetni és pályázni.

A dél-budai szennyvízelvezetési és tisztítási projekt

17.50 Kovács Enikő a napirend következő ülésre halasztását javasolja. Ohr Alajos támogatta a javaslatot, mivel a hivatal új anyagokat is kiosztott a képviselőknek az ülésen ehhez a napirendhez. Sok vendég, budakeszi lakosok érkeztek ehhez a témához, akik vállalták, hogy az ügy érdekében a következő ülésre is hajlandók eljönni. Így a napirendet áttették a következő hétre, mivel november 13-án újra lesz testületi ülés.

A Mikulásra és a karácsonyi ünnepekre megszavaztak kétszer nyolcvan ezer forint pénzügyi fedezetet.

18.00 Rövid szünetet rendelnek el.

A 600 milliós nagyszénászugi víziközmű vagyon átadás-átvétele

18.30 A Nagyszénászugi Víziközmű Társulat működésének jogi, műszaki és pénzügyi vizsgálatát kérte még tavasszal az önkormányzat annak kapcsán, hogy a víziközmű társulás az általa létre hozott mintegy hatszáz milliós vízhálózati beruházást, annak teljes dokumentációját, a még fennálló követelésekkel, jogokkal és kötelezettségekkel, valamint hatvanhat millió forinttal együtt átadta az önkormányzatnak. Az elemzést a BDL Kft. végezte el, akiknek népes szakértői csoportja vendégként jelent meg az ülésen. Kertész Ferenc, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének előterjesztése szerint 113 millió forint forráshiányt állapított meg a társulásnál a BDL-jelentés. Fontos részlete az átadásnak, hogy a víziközmű társulás 161 önkormányzati ingatlan után 41 millió forint érdekeltségi hozzájárulás megfizetését kéri az önkormányzattól, amely követelésnek az elutasítására tett javaslatot a bizottság elnöke. Hogy ne kerüljön súlyos helyzetbe az önkormányzat, ami elsősorban a 2010-ben esedékes készfizető kezességvállalásra vonatkozik, az előterjesztésben szereplő határozatcsomag elfogadását javasolja, aminek részleteiről a népes vendégsereg, a szakértők, a budakeszi lakosok és a helyi médiumok egyelőre semmit sem tudtak meg.

18.35 A vita egyenlőre arról zajlik, hogy kinek hány perc hozzászólása lehet az ülésen. A vita lényege, hogy a szakvéleményt készítők húsz percben kaptak lehetőséget, hogy a több hónapon át készített, igen terjedelmes formában beterjesztett szakvéleményüket kiegészítsék, de a Nagyszénászugi Víziközmű Társulás elnökének mindössze három percben akarnak lehetőséget adni a viszontválaszra. Csomor Rita képviselő hiába tartotta ezt felháborítónak és hiába közölte képviselő-társaival, hogy aki ezt megszavazza, az nem méltó a képviselőségre. Miután a képviselők átismételték a szervezeti és működési szabályzat vonatkozó részét, úgy tűnt, átléptek ezen a problémán és szót kapott a műszaki szakértő.

18.50 Göcze Ferenc műszaki szakértő: a vízjogi létesítési engedélyt megkapta a társulat, de 2006. december 31-ig kikötötték a csatornahálózat megépítését is, mivel karszt-szempontból igen érzékeny területekről van szó. Az engedély tételesen felsorolta, hogy hol építhetők meg a vezetékek. Megítélése szerint ez egy jól megépített hálózat, indokolatlan meghibásodásra számítani nem lehet, csak a csatornahálózat hiánya és az engedély nélkül épült szakaszokkal lehet probléma. Fontos szempont kéne, hogy legyen a fenntartható fejlődés: szabad volt-e megépíteni ezt a vezetékrendszert úgy, hogy nem tud az önkormányzat csatornát és megfelelő kapacitású szennyvíztelepet is építeni. A csatornaépítési kötelezettség betartatása ugyan nem kényszeríthető ki, de az üzemeltető számára előírás, hogy a csatornaberuházásig zárt szennyvíztározók építése kötelező. A vízfogyasztás és az elszállított szennyvíz arányának ellenőrzése is az üzemeltető feladata. Ha a munka a csatornaberuházással folytatódhatna, sok műszaki és pénzügyi problémát megoldana. 

19.00 Pesta János ügyvéd adja elő a jogi szakvéleményt, ami papíron egyébként 57 oldal. A társulás alapító okirata megítélése szerint néhány pontatlanságot tartalmaz, annak ellenére, hogy azt a bejegyző hatóság elfogadta (ilyen pl., hogy vállalkozási tevékenységet nem végezhet a társulat annak ellenére, hogy ez szerepel az alapító okiratában vagy a felelősség szabályozása a társulás tartozásaiért. Csak a vízitársulatoknál nem felelnek a társulás tartozásaiért, de a víziközmű társulásoknál a társulás felelőssége nem zárható ki.)
A társulat működése kapcsán létrejött jogviszonyok vizsgálatánál, amit szerződésenként itt nem részletezünk, számos értelmezési megállapítást tett.
A közművagyon sorsának vizsgálatánál pedig a szakértő véleménye szerint attól függnek a következtetések, hogy a tulajdonjog és a vagyonjog, mint a jogok és kötelezettségek összessége megállapíthatóan átszállt-e az önkormányzatra. Véleménye szerint ugyanis az átadás kapcsán 2007. április 4-én született megállapodással a tulajdonjog átadása megvalósult, a vagyonjog átadás viszont nem. A vagyonjog megállapodás nélkül, automatikusan száll át az önkormányzatra, ha megszűnik a társulat. De a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat nem szűnt meg, ebben az esetben csakis megállapodással szállhat át a vagyonjog a társulásról az önkormányzatra.  Hogy hogyan történik mindez? A tartozásokat a társulatnak kell kiegyenlítenie, kivéve a bankkölcsönt és az érdekeltségi hozzájárulásokat. A társulás számláját lezárják és egyenlegének összegét átutalják a település erre a célra elkülönített számlájára. Az elszámolási eljárásban részletezni kell a vagyoni jogokat és kötelezettségeket, melyhez a testületnek adott is néhány hasznos tanácsot. Az április 4-i szerződés szerint a társulás vagyonjog átadási szándéka nyilvánvaló, de az önkormányzat erre vonatkozó akaratnyilatkozatát nem rögzíti. Az önkormányzat ugyan átveszi a társulás teljes dokumentációját, de azzal a kitétellel, hogy annak részletes tartalmát még át akarják nézni. Szükséges az átvett vagyon valós értékének a megállapítása is. Ezek tartalmi hiányosságok, ami miatt a szakértő véleménye szerint a vagyonátadási megállapodás nem tekinthető létrejöttnek.
Ami az önkormányzati ingatlanok után a társulás által várt érdekeltségi hozzájárulást illeti, az attól függ, hogy a szóban forgó önkormányzati ingatlanon mennyi a tényleges vízfogyasztás, amire a hozzájárulás megfizetési kötelezettség vonatkozik. Mennyi lehet ez közkúton, közterületen? Jelenleg két közkút van a területen, a jogi szakértő úgy látja, hogy csak ez lehet alapja az érdekeltségi hozzájárulás önkormányzatra kivetésének, amit elvileg az önkormányzatnak haladéktalanul teljesítenie kellene. Kérdés, hogy a követelés elévült-e és megtámadható-e? Ha lejárt a 30 nap, megszűnt-e a megtámadási jog? De csak az a határidő jogvesztő, aminél a törvény ezt rögzíti. Ha a törvény ezt nem teszi, mint ebben az esetben, akkor a megtámadási jog nem enyészik el. A tartozás köztartozásként behajtható. De a behajtásnak is van egy elévülése, amelyet az esedékességtől számítanak, az pedig öt év.
A szakértő több mint egy órás előadását a dugig tömött ülésterem pisszenés nélkül hallgatta végig, végül elismerő tapssal jutalmazta.

20.20 Laky Csaba pénzügyi szakértő könyvvizsgáló által auditált számadatokkal dolgozott. Eszerint a nagyszénászugi víziközműberuházás költsége, a működési költség és a hitelkamatköltség 879,3 millió forintot tesz ki. Ennek a fedezetét kell biztosítania a víziközmű társulásnak. Amennyiben eltérés van, úgy az érdekeltségi hozzájárulás emelésével vagy a csökkentésével lehet a különbséget kiegyenlíteni. Kimutatása szerint a futamidő végéig, vagyis 2010-ig a jelenlegi feltételek mellett keletkező bevétel nem lesz elegendő a kiadások fedezetére, hanem 113 millió forint hiányt eredményez. Ennek a kifizetési kötelezettsége 2010-ben esedékes. A fedezetét addig kell teremteni, mert akkor életbe lép az önkormányzat készfizető kezességvállalása, ami a 2010-es költésvetésre nyomja majd rá a bélyegét.

20.36 Csomor Rita szerint még nem volt arra példa, hogy valaki, nevezetesen a jogi szakértő több mint egy órát beszélt volna a testület előtt szó szerint arról, ami az általa adott anyagban le volt írva. Bár szerinte is nagyon szórakoztató volt. Mondta ezt annak kapcsán, hogy ismét vita alakult ki a testületben, hogy a társulás elnöke kapjon-e tíz percet a három helyett, hogy az észrevételeit megtegye.

20.40 A Nagyszénászugi Víziközmű Társulás képviselője miután szót kapott, elmondta, hogy megítélése szerint a szakvélemény nem a társulás vizsgálatára, hanem arra vonatkozott, hogy az önkormányzat számára ennek a beruházásnak a befogadása milyen kockázatokat jelent. A társulás is kockáztat az átadáskor, s ezeknek a közös kockázatoknak a kivédésére kívánt javaslatokat tenni. A műszaki szakvélemény kapcsán elmondta, hogy a társulat megkapta az 5 km hosszú, kétség kívül engedély nélkül megépített vízvezetékszakasz fennmaradási engedélyét, ami nem tartalmazott bírságot.
A jogi szakvélemény a társulás elnöke szerint nem tartalmazza azt a megállapítást, hogy nem jött létre a vagyonátadás az ápr. 4-i szerződéssel, csupán a jogi aggályait fejezi ki. Véleménye szerint jelenleg az önkormányzat teljes tulajdonosi minőségében ülhet most itt. Az önkormányzat ezt követő cselekményei is azt bizonyítják, hogy maga is így gondolta. Pl. az ügyvédi letétbe tett 66 millió forintot is csak akkor vehette ki, amikor a teljes körű vagyonátadás megtörténik. Az üzemeltetési szerződést is megkötötték. A harmadik feltétel, hogy a felek egymás között teljes körűen elszámoljanak, szintén megtörtént. Az önkormányzatnak kell beszednie az érdekeltségi vállalásokat, amit a hivatal az elmúlt hónapokban valamilyen szinten meg is tett. Ami a felek egybehangzó nyilatkozatát illeti, az ápr. 4-i szerződést és a hozzá tartozó jegyzőkönyvet a felek szabad akaratukból írták alá. A vagyonleltár sem hiányzik, s az értékbontási nyilatkozat sem. Ami a pénzügyi helyzetet illeti, a szakvélemény olyan mondatot sem tartalmaz, hogy ennek a társulásnak a forráshiánya ma 113 millió forint lenne, hanem azt mondja, hogy bizonyos előszámítások eredményeként ennyi lesz 2010-re. A A 161 önkormányzati tulajdonú ingatlan után a területen az önkormányzat által a társulásnak fizetendő 41 millió forintnyi érdekeltségi hozzájárulás kapcsán az önkormányzat kényszertagságát említette, s hogy hozzájárulást nem a vízfogyasztás, hanem az ingatlanok után kell fizetni. Hogy a társulás követelése az önkormányzat felé fennáll-e, vagy sem, azt a bíróság el tudja dönteni.
Az elnök elmondta, ez a vagyon nem átok, hanem áldás. Azok a lakók, akinek a közreműködésével ez a beruházás létrejött és az önkormányzatot 600 milliós vagyonnal gazdagította, ők is megérdemelnének egy tapsot. Amikor ezt a közművet megépítették, Makkosmária olyan részére is biztosították a garantált vízszolgáltatást, ahol 300 ingatlantulajdonos ellenértéket nem is fizetett. Az önkormányzat megállapíthat fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget e telektulajdonosok számára is, kockázatainak csökkentésére.

21.00 Vita kezdődik annak kapcsán, hogy a társulat elnökének észrevételei több ponton cáfolatot tartalmaztak a szakvélemények tekintetében. Az egyébként rendkívül képzett és igen jó benyomást keltő jogi szakértő megjegyzi, hogy szakvéleményének egyes pontjairól egy másik szakértőnek más véleménye is lehet. Megállapításait a rendelkezésére bocsátott, nyilvánvalóan nem teljes körű és nem eredeti iratok alapján tette meg, további iratok felderítésére nem volt módja. Ezért számára eddig ismeretlen iratok előkerülése esetén a szakvélemény megállapításai is értelemszerűen változhatnak, megkérdőjelezve, hogy ebben a helyzetben dönthet-e a testület felelősséggel egy ilyen horderejű kérdésben.
A társulás elnöke elmondta, hogy hasonló beruházásoknál általában beruházói szerepkörben az önkormányzat áll, a szakmai (műszaki, jogi és pénzügyi) szakértelmet az önkormányzat adja, míg a víziközművek csak a hátteret, a pénzbegyűjtést biztosítják. Ezt a szakértelmet a nagyszénászugi víziközmű számára a budakeszi hivatal biztosítani nem tudta.

Az ügy előzményeihez tartozik, hogy a társulat 2003-at megelőző vezetése zavaros körülmények között távozott a társulás éléről, a társulás dokumentumainak jó része eltűnt, s rendőrségi eljárás is folyt az ügyben. A társulás és a beruházás helyzetének tisztázása, utólagos rendezése és a vagyonátadás létrejötte egyértelműen a társulás jelenlegi vezetésének köszönhető.
A nagyszénászugi vagyonátadás eddigi testületi tárgyalása elsősorban előkészítetlenség miatt mindig zátonyra futott, mivel sem a képviselő-testület, sem a hivatal nem tudta azt a műszaki, jogi és pénzügyi szakértelmet biztosítani, amivel egyenrangú partnerek lehettek volna a társulás vezetőivel nézeteltéréseik tisztázásában. Ez a mai ülés volt az első eset, amikor a hárommillió forintért felkért szakértők részvételével végre egyenrangú és átfogó vita folyhatott ebben a kérdésben. A szakértők véleményeikkel azonban számos fontos kérdésben nem tudtak egyértelműen állást foglalni, bizonytalanná téve, hogy a távozásukkal maguk után hagyott szakértői légüres térben sikerül-e olyan döntést hoznia a testületnek, amely a település és lakói számára is optimális műszaki-jogi-pénzügyi megoldás lehet.

A testület éjfél utáni döntése csak tovább rontott az eddig is nehezen kezelhető helyzeten. A döntés lényege, hogy a víziközmű átadás-átvétele keretében az építési engedéllyel rendelkező, kb. 4,5 kilométer vízvezetéket átveszi az önkormányzat, de azon túl semmilyen kötelezettséget, semmilyen felelősséget nem vállal, több mint tíz pontban minden felelősséget és kötelezettséget a társulás tagjaira hárít. A nyolc hónapja átvett és lezárt, a teljes dokumentációt tartalmazó társulási iroda kulcsait minden korábbi megállapodás ellenére visszaadja a társulásnak. Hogy az ügyvédi letétből az önkormányzat számlájára hónapokkal ezelőtt átkerült, a társulást illető 66 millió forintot is visszakapják-e a makkosmáriaiak és a nagyszénászugiak, arról nem tett említést a határozat. Az egyetlen előre mutató mozzanat az a polgármester által javasolt, majd Serény József képviselő által többszöri nekifutásra végül is elfogadtatott javaslat volt, amely szerint egy egyeztető bizottságot hoznának létre a hivatal és a társulás között, amelyben a hivatal részéről hiányzó jogi szakértelmet az ülésen részt vett fizetett jogi szakértő lenne hivatott pótolni, miután lakossági javaslatra egy mediátor közvetítését elvetették.


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg