Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


IVS – azaz Ilyen Várost Szeretnénk

Közélet > Budakeszi

2007-11-08


A 2007-2013 közötti időszakban Magyarország végre valódi pénzbeli támogatásokhoz juthat az Európai Uniótól. Az ún. Regionális Operatív Programok keretein belül rendelkezésre álló pályázati pénzek segítségével Budakeszin is nagy előrelépés érhető el a városrendezés terén. Városunk Magyarország Központi Régiójába tartozik, amely mintegy 68 milliárd forintra pályázhat. Erről szól a Budakeszi Civil Kontroll Egyesület felhívása.

A sikeres pályázást külön városfejlesztési kézikönyv segíti és szabályozza. E szabályozás lényege a következő:

A városfejlesztési kézikönyv erősen ajánlja az önkormányzatok számára egy ún. Városfejlesztő Társaság létrehozását, amely bürokráciamentesebben, rugalmasabban, és szakmai alapokon tudja összefogni a fejlesztéseket, mint egy állami vagy önkormányzati hivatal. E társaság tulajdonosai az önkormányzat mellett lehetnek bankok, illetve a környező települések önkormányzatai. A pályázatoknál további előnyt jelent, ha a település városfejlesztő társasága helyi lakossági vagy vállalkozói tőkét is be tud vonni.

A kézikönyv azt is megfogalmazza, hogy a Budakeszihez hasonló középnagyságú városoknak ún. Integrált Városfejlesztési Stratégiát kell alkotniuk, amely meghatározza a fejlesztési területeket, a fejlesztési célokat és azok fontossági sorrendjét a következő 7-8 évre vonatkozóan, a város közössége által megfogalmazott jövőképpel összhangban.

Az Európai Unió alapvetően kétféle városrehabilitációt különböztet meg: funkcióbővítő-erősítő, illetve szociális rehabilitációt. Ha a történeti városrészek leromlott állagú épületeire, a funkció nélküli telektömbökre, vagy a szolgáltatásokban szegény lakóövezetekre gondolunk, akkor láthatjuk, hogy Budakeszi mindkét rehabilitációs típusban igénybe veheti az uniós forrásokat.
A legtöbb támogatható beruházás igénye (köztér építése, sportinfrastruktúra fejlesztése, közintézmények felújítása, rendezvény- és konferenciaközpont létrehozása) már többször megfogalmazódott városunkban, de forrás hiányában ezek mind a mai napig csak tervek maradtak.

A Civil Kontroll Egyesület céljai e ponton találkoznak az Európai Unió elvárásaival, ezért természetesnek tartjuk, hogy az egyesület részt vállal ebben a munkában. Szeretnénk, hogy ez a városunk sorsát alapvetően és hosszú távon befolyásoló dokumentum a város közakaratának megfelelő tartalommal készülhessen el, ezért együtt gondolkodásra kérjük fel Budakeszi közösségét. Városunk lehetőségei az utóbbi időszakban lényegesen megváltoztak, Budakeszi kistérséget váltott, az uniós források kibővültek, ám a hozzáférés feltételei is szigorúbbak lettek. Mindezek a változások indokolják, hogy ismét felmérjük a város lakóinak igényeit, preferenciáit, és ezeket összegyűjtve eljuttassuk azokhoz, akik a dokumentum szakmai kidolgozását végzik: mind a hivatalhoz, mind az IVS-t elfogadó képviselő-testülethez.

A rendelkezésre álló idő nagyon rövid, ezért leggyorsabb megoldásként internetes forum megnyitása mellett döntöttünk. Ebben segítséget nyújt számunkra a Budakeszi Iránytű honlapja. A fejlesztési célokat, ötleteket külön e célra megnyitott fórumon lehet közzé tenni, az önök által beírt javaslatokat és célokat néhány nap elteltével ugyanott szavazással lehet majd rangsorolni. Ez a rangsor szolgálhat útmutatóként, amikor a szakmai munka során, illetve a pályázatok megírásakor a pályázható összegekhez konkrét fejlesztéseket kell hozzárendelni.

Budakeszi, 2007. november 1.

Az Egyesület elnöksége

Hidas Csaba elnök
Szabó Sándor alelnök
Ligetfalvi Károly alelnök
Rajnai László elnökségi tag
Faludi János elnökségi tag

Budakeszi Civil Kontroll Egyesület
Levélcím: 2092 Budakeszi, Pf: 17.
e-mail: civilek@freemail.hu


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg