Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Önkormányzati ülés percről percre

Közélet > Budakeszi

2007-10-17


Helyszíni tudósítás a budakeszi önkormányzat képviselő-testületének ma délután négy órára meghirdetett üléséről. Döntés várható az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázatokról, téma lesz a Budakörnyéki Székelykör Wass Albert-szobra és a Budaörsi Kistérségi Társulással kötendő megállapodás.

16.20 Egy perces néma felállással adózott a képviselő-testület Ohr Alajos képviselő 17 éves leányának nemrégiben bekövetkezett halála miatt. A Petőfi utcai iskolában tanulmányait folytató kislány hosszantartó súlyos betegséget követően, szüleinek minden erőfeszítése ellenére hunyt el. Temetésének időpontja még nem ismert, de Ostoros Gyula képviselő a testület minél nagyobb számú, pártállástól független részvételét kérte a szertartáson.

16.25 A művelődési igazgatói pályázatok jelöltjeinek meghallgatását, amely zárt ülésen történik majd, az első napirendről a második napirendre tették. 14 képviselő van jelen. Hiányzik Tagai István polgármester, ezért az ülést Kovács Enikő alpolgármester vezeti. Hiányzanak még Komáromy-Poros László, Nagy Ferencné és Szemere János.

16.30 Megszavazták a Czövek Erna Zeneiskola pedagógiai programjának módosítását és elfogadták az intézmény minőségirányítási programját is.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatójának kiválasztása a pályázók közül

16.35 Zárt ülést rendelnek el művelődési központ igazgatói álláshelyére a pályázók meghallgatására.

17.10-kor lép ki az ülésteremből az a jelölt, aki a Fővárosi Művelődési Ház korábbi megbízott igazgatója, jelenleg az intézmény közművelődési osztályának vezetője. Három évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt pályázza meg az állást. Előző munkahelye jelenleg ingatlanértékesítés áldozatául esett, az értékes ingatlant eladták és lebontják, helyén irodaházat építenek, s a telek egy csücskében a közművelődés háza is helyet kap majd. A jelölt huszonegy évet töltött az intézményben, három napot pedig a budakeszi művelődési központ munkatársai között, hogy tájékozódjon munkájukról.

17.30-kor kijön az a budapesti jelölt, aki művészettörténész és idegenvezető, jelenleg a balassagyarmati Palóc Múzeumot vezeti.

17.45-kor kijön a debreceni jelölt, aki a debreceni művelődési ház módszertani munkatársa, s népművelőként a filozófiában is továbbképezte magát, így egy időben filozófiát és orvosi etikát is tanított az orvostudományi egyetemen. Jelenleg Debrecenben él, de a család egy része már Budapesten.

18.10-kor egy újabb budapesti jelölt szabadul, aki bábművész, szociálpedagógus és közművelődési szakember.

Várakozunk, a teremből nagy zsongás szűrődik ki. Közben a folyosói beszélgetésekből kiderül, hogy a képviselők igencsak kíváncsiak voltak, hogy az adott jelölt hogyan nyilatkozik a politika szerepéről a művelődési központ munkájában. Úgy tudjuk, még ma lesz döntés a nyertes személyéről.

18.30 Most kezdődik a titkos szavazás. Az még egy kis idő, mire az eredmény megszületik.

19.15 18  képviselőből 14 volt jelen a szavazáson. Mindenki érvényesen szavazott. A minősített többséget, összesen 12 igen szavazatot Kocsis Liza, az elsőként meghallgatott jelölt szerezte meg, magasan megelőzve a többi jelöltet. Õ az, aki korábban a Fővárosi Művelődési Ház megbízott vezetője volt, jelenleg az intézmény közművelődési osztályának vezetője. Vezetői megbízása 2007. november 15-én kezdődik és 2012. november 15-ig tart. (További részleteket ld. a 17.10-kor leírtaknál.)

A vagyonrendelet módosítása és a Zichy Péter utcában egy újabb földdarab eladása 

19.20 A vagyonrendeletet módosították úgy, hogy az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokat átvezették. Fontos változtatás, hogy megemelték azt az összeghatárt, amely alatt az önkormányzat nem köteles pályázatot kiírni, ha vagyonát értékesíteni akarja. Ezt az összeghatárt az ingó vagyonnál 1,5 millió forintra, az ingatlan vagyonnál 20 millió forintra, a portfólió esetében 3 millió forintra emelték. 

19.25  A Zichy Péter utcai ingtalan értékesítéséről másfél éve tárgyal az önkormányzat egy partnerrel, akinek most az eddig szóban forgó, 8100 nm-es terület mellé eladnának még 566 nm-t 25 ezer forint + áfa nm-áron azzal a feltétellel, hogy a beruházó ezt a területet nem újabb lakások építésére, hanem a beruházás zöld felületének növelésére használja fel. A testület ennek a feltételnek a teljesítésénél megelégedne a testület előtt tett szóbeli ígérettel. Fontos tudni, hogy 566 nm-rel önálló telek jelenleg nem alakítható ki, mert a telekalakítás alsó határa 1200 nm.

19.30 Kovács Enikő alpolgármester szerint a helyi rendelet a helyi törvény szinonímája és ez vonatkozik a vagyonrendeletre is. Ezt valakinek az igényei szerint formálni, helytelen.Ha most egy vállalkozó szája íze szerint szabjuk át, legközelebb egy másik vállakozó szája íze szerint fogjuk átszabni. Felhívta a figyelmet, hogy a rendezési terv erre a telekdarabra is érvényes: a telek nm/80 számú lakást lehet építeni. Somlóváriné közérdekű kötelezettségvállalást is feltételül szabna.

19.50 A beruházó is hozzászól: erre a területre ajánlatot tettek korábban, hogy féláron megvennék, ha játszóteret alakíthatnának ott ki (erről a testületben senki nem tudott), vagy megveszik piaci áron a területet, de akkor ott lakás lesz. Jelenleg az a céljuk, hogy 107 vagy 108 lakást építsenek bankhitelből, de ha az önkormányzatnak ez nem kívánatos, akkor nem veszik meg a területet. Legalább 200 nm-nyi irodát is építenének a területen. A bankhitelfinanszírozás miatt a bankjukat minden változtatásról értesíteniük kell.

19.55 Játszótérépítés nem túl szerencsés szorosan a temető mellett, főként, hogy 200 méteres körzetben másik három játszótér is található - hangzik el.

20.00 Kovács Enikő azt a javaslatot tette, hogy az 566 nm-ből befolyó bevétel céltartalékba kerüljön a rövidesen kiírásra kerülő városrehabilitációs pályázatokhoz szükséges önkormányzati pályázati dokumentációk elkészítésére.

20.05 A beruházó elmondja, hogy a telekalakítást követően, aminek ideje a pátyi önkormányzattól függ, 15 napon belül szerződést kötnek velünk, és attól számítva 15 napon belül fizetnek mind a közel 8200 nm után. Ez erre az évre meg is mentené az önkormányzatot.

Pályázás a Nagy Sándor és a Villám utca építésére

20.10 Szabó Ákos Péter alpolgármester "útépítési felelős" elmondja, hogy a pályázattal lehetőség lesz a Nagy Sándor utca alatt húzódó régi, használaton kívüli pincék betömésére is. Az útépítéssel a Nagy Sándor utca jellegzetes zeg-zugossága az alsó szakaszon megmarad. Az eddig elkészült tervek átdolgozása a pályázatnak megfelelően százötven ezer forint lenne.

Kerékpárút építésére pályázat

20.25 Budaörssel közösen megvalósítandó beruházásról van szó. Budaörs megépítené a saját szakaszát a közös közigazgatási határig, kb. az ISG-ig, Budakeszi is eddig készíti el a saját szakaszát. Budaörs nyert kistérségi pénzt a tervezésre, mi nem, sőt nekünk nagyon szoros a terveztetési határidőnk, hogy csatlakozni tudjunk Budaörshöz, s egyelőre még nem sikerült olyan tervezőt találni, aki ennyi idő alatt a terveket elkészítené. Ha ezen a pályázaton belül a kerékpárút építés mégsem sikerülne, akkor a kistérségen belül megoldható lesz a kerékpárút. A feltételek bizonytalansága miatt levették napirendről, és az október 30-i ülésen újratárgyalják.

Gyepmesteri teendők

20.35 Az Alphavet Kft. látja el egy éve a gyepmesteri teendőket Budakeszin. Az állatvédők jelzései alapján a pénzügyi bizottság vizsgálatot kezdeményezett. Kb. 175 ebbefogás történt eddig a településen a vállalkozó jelentése szerint, ami az önkormányzatnak hárommillió forintjába került. A túl nagy számok miatt az ellenőrzést a továbbiakban fokozni kívánja a Pénzügyi bizottság. Feltétel kell, hogy legyen, hogy a befogásoknál a polgármesteri hivatal egy dolgozója legyen jelen, hogy ne merülhessen fel annak a lehetősége, hogy a befogottként dokumentált állatot nem is Budakeszin fogták be. Az ellenőzés arra is választ ad majd, hogy az eddigi adatok valóságosak-e, vagy sem.

A Budakörnyéki Székelykör kezdeményezése Wass Albert-szobor állítására

20.45 A testület elé érkezett a a Székelykör tájékoztatása a szobruk felállításáról. A két és fél méter magas, fából készült szobrot kis, tetőszerű építmény védené. Asztalos Gyuláné tájékoztatása szerint a Székelykört is Hargitay Lajos kérte fel a szobor elkészítésére, a Jobb Kort Hargitay Lajos csak azután kérte fel a múlt ülésen megszavazott Wass Albert-szobor felállítására, miután a Székelykör szobra már elkészült.

(20.49 Czifra Zsuzsa nyomatékosan felkérte lapunkat, hogy a tudósításban szerepeljen: ő most ment el.)

A Jobb Kor szobrának a felállítását az október 2-i ülésen a testület már támogatta, a helyszín a Fő téri park, hangzott el egyértelműen a mai ülésen. Hargitay Lajos úgy tudja, hogy a Szent István emlékmű Erkel-szoborral átellenes oldalán áll majd, éppen ugyanannyi távolságra és 2008. január 12-én 16 órakor lesz az avatása.  

A szokásos vita alakult ki arról, hogy most két Wass Albert-szobor legyen, vagy csak egy. Hibázott-e a Székelykör, amikor nem tájékoztatta a testületet szoborállítási szándékáról és nem követte a hivatalos utat, vagy nem? 

21.00 A vitát végül nem sikerült eldönteni, de abban egyetértés volt, hogy szükségesnek tartják az egyeztetést a két civilszervezet között, hogy melyik szobrot állítsák fel. Ugyanis elvileg a testület javasolja ennek a szobornak a felállítását is, de eldöntendő még, hogy melyik legyen az. 

21.20 Tíz képviselővel fejeződött be az ülés, ugyanis időközben távoztak még Müller Károly, Somlóvári Józsefné, Bánhidi László és Czifra Zsuzsa, ő természetesen 20.49-kor.


Vissza