Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pályázat tájházak felújítására

Múltunk tanúi > Pest megye

2020-06-25


A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program támogatást nyújt egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek helyreállításához. Pályázni július 15-ig lehet.

Ezen elsődleges célján túl, támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő történeti értékeinek megújítását az egyes emlékek felújításán keresztül, amivel hozzájárul a tájegységekre jellemző népi építészeti karaktert hordozó faluképek helyreállításához. A 1021/2019. (II.6) számú módosított kormányhatározat a Népi Építészeti Program megvalósításával összefüggő szakmai, minőségbiztosítási és egyéb feladatok ellátásával a Teleki László Alapítványt (a továbbiakban: Megvalósító) bízta meg.

A magyarországi tájházak kiemelkedő értéket képviselnek a népi építészeti emlékek között: egy régió jellemző építésmódját őrzik a magyar nemzet számára. Magyarország Kormánya az emberiség egyetemes értékének tekinti ezen élő emlékeket, ezért javaslatára a 2000. december 28-án a Világörökség Központhoz A tájház hálózat Magyarországon címmel bejelentett helyszín felvételt nyert a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe.

A 2012. január 1-jén hatályba lépett a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján 2015-ben a jegyzéket felülvizsgálva a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelettel megerősítette az UNESCO világörökség várományosi listájára delegált magyarországi tájházak hálózatát.

A Népi Építészeti Program céljainak megvalósításában kiemelt figyelmet fordít ezen örökség megtartására. A magyarországi tájház népi építészeti emlék helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez, valamint épületfelújítási tevékenységgel járó helyreállításához nyújtható támogatás egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

A támogatás célja: forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló tájház népi építészeti emlékek
- veszélyelhárítását,
- állagmegóvását, valamint
- részleges vagy teljes helyreállítását
megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei és egyetemes értékeikre tekintettel a világörökség várományosi tájház helyszínek kiválasztási kritériumainak szellemiségében megjelölésük szakmai listákon megtörtént. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

A támogatás összege és mértéke

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként min. 500 ezer - max. 20 millió Ft.

A támogatás mértéke a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a. A bíráló bizottság a veszélyeztetett helyzetben lévő épületek esetében a támogatás mértékét egyedi döntéssel megemelheti a felmerülő összköltség legfeljebb 90%-ára. A veszélyeztetettség mértékének megállapítása a benyújtott dokumentumok alapján a Bíráló Bizottság szakmai hatásköre.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó információk:

A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2020. június 15-én nyílik meg. A kérelmek benyújtási határideje 2020. július 15. 17:00 óra, melyet a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus formában tehet meg.

forrás: Teleki László Alapítvány


Vissza