Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hétfőn és kedden lehet beiratkozni a budakeszi zeneiskolába

Kultúra > Budakeszi

2007-09-02


Szeptember 3-án és 4-én, (hétfő, kedd) 14-től 17.30-ig lehet beiratkozni a budakeszi Czövek Erna Zeneiskolába. A térítési díjat, a tandíjat, a hangszerkölcsönzési díjat (5000-Ft), a zongoristák hangszerhasználati díját (2000,-Ft)/ félév, beiratkozáskor kell befizetni a zeneiskola titkárságán, s ebben az évben először a 16 éven felüli tanulóktól iskolalátogatási igazolást kér az intézmény.

Az iskola térítési díjas. A térítési díjat, a tandíjat, a hangszerkölcsönzési díjat (5000-Ft), a zongoristák hangszerhasználati díját (2000,-Ft)/ félév, beiratkozáskor kell befizetni a zeneiskola titkárságán.

A térítési díj  félévi összege az előképzősök részére, 8750,-Ft. A hangszeres és 5-ös átlagot elértek ugyanennyit fizetnek. A kevésbé jó eredményt felmutatók 3,51-4,5 közötti átlaggal 9 850,-ft/ félév, míg a 3,5 átlag alattiak 10 950,-Ft kell, hogy fizessenek. 18 éves kor fölött a térítési díj összege  16 400,-Ft/félévre. Ebben az évben először a 16 éven felüli növendékektől iskolalátogatási igazolást kér az intézmény. A dolgozó felnőtteknek  75 500,-Ft / félév a tandíj összege. A jegyző által nyilvántartásba vett hátrányos helyzetű tanulók tandíjmentességet kapnak.

Szociális kedvezmény a rászoruló és tehetséges gyermekek esetében adható, ha a tanuló előző félévi zeneiskolai eredménye legalább 4,5. A kedvezmény iránti kérelemket és a jövedelmigazolásokat szeptember 10-ig kell leadni az iskola igazgatójának. Szociálisan rászoruló az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át. Kedveszmény esetén a térítési díj 25%-át kell csak fizetni, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 100%-át és 50 %-át akkor, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének  150 %-át.

A beiratkozás menete

1. Az előképzősök és újonnan felvett növendékek a lakcímkártyát és a születési anyakönyvi kivonatukat  bemutatatják a főtárgy tanárnak, aki ellenőrzi, hogy megegyezik-e a beiratkozási lapon feltüntetett adatokkal.
2. A szülő a kitöltött beiratkozási lapot és a rajta lévő nyilatkozatot értelemszerűen aláírja.
3. A kötelező tárgy tanár a megbeszélt órarendet (szolfézs, zenekar) a beiratkozási lapra feljegyzi, majd aláírja.
4. A titkárságon befizetetik a térítési díjat  és a hangszerkölcsönzési/ -használati díjat.
5. A  hangszert tanuló növendék a beiratkozási lappal felkeresi a főtárgy (HANGSZERES) tanárát, megbeszéli a hangszeres óra beosztását és  a beiratkozási lapot, bizonyítványát,  a hangszerkölcsönzési kötelezvényt az újonnan kiadott hangszerekről leadja a tanárnak.
A beiratkozás a térítési díj befizetésével válik érvényessé.

A tanítás kezdete szeptember 5. (szerda), ezen a napon lesz az első fúvószenekari próba is.


Vissza