Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Finomításokkal marad az új forgalmi rend

Közélet > Budakeszi

2007-07-19


Július 10-i ülésén Budakeszi képviselő-testülete az május végén kísérleti jelleggel bevezetett új forgalmi rend megtartása mellett döntött. A rendszeren azonban már most számos ponton finomítanak, de további vizsgálatok, egyeztetések és módosítások várhatók.

Július 15-ével lejár a Budakeszi területén a települést fojtogató átmenő fogalom elviselhetőbbé tételét célzó új forgalmi rendről szóló rendelet hatálya. A különböző forrásokból levont következtetések egymástól függetlenül arra az eredményre vezettek, hogy a tömegközlekedést igénybe vevők, a Fő utcán haladók, a Fő utcával párhuzamos mellékutcákban lakók jobb helyzetbe kerültek, tehát a szakértők által várt változások egyértelműen érzékelhetők – állapították meg a július 10-i testületi ülésen a napirend éjfél utánig tartó tárgyalásánál.

Az új forgalmi rendről szóló rendelet hatályát határozatlan időre változtatták, és a következő finomításokat szavazták meg:

- A Széchenyi utca felső szakaszának egyirányúsítása megszűnik
- Kétirányú lesz a Batthány u., de fölülről csak az ott lakók jöhetnek be.
- A Bibó utca a Rózsa utcától a Reviczky utcáig egyirányú, a Reviczkytől az Erkel utcáig kétirányú
- Az új forgalmi rend kidolgozóitól zárójelentés kér a testület, amely a továbbiakban a Fő utca közlekedésfejlesztésének alapjául szolgál, ezért megküldik a Fő utca rekonstrukciós tervét készítő tervezőknek is.
- A testület célul tűzi ki a tömegközlekedés fejlesztését.
- Lobbizni terveznek a Szépjuhászné-csomópontban elkanyarodó sáv kiépítésére, a Nagykovácsit Telkivel összekötő út kiépítésére, valamint a KFKI felé útépítésre. A Fő utca rekonstrukciójával kapcsolatban a buszsáv tervezésére, a Rózsa utca és a Fő utca csomópontban körforgalom építésének megterveztetésére, a Fő utca és az Erkel utca csomópontban az Erkel utcáról jobbra kanyarodó sáv megépítésének megterveztetésére, a Fő utca és Temető utca csomópontban a Temető utcáról jobbra kanyarodó sáv megépítésének megterveztetésére.
- A budakeszi lakosok számára matrica-rendszer kidolgozását tervezik.

Az illetékes szakbizottság még a következő változtatásokról tárgyal:
1. Az új rend bevezetésénél segédkező polgárőrök tapasztalata alapján az Átrium Üzletház és a CBA közötti zebrát megszűntetni ill. a reggeli csúcsidőben pirosra állítani, ill. új zebrát létesíteni az Átrium Üzletház sarkán a parkoló felé.
2. A Hivatal vegye fel a kapcsolatot a fölső CBA-val a reggeli áruszállítások új ütemezésével kapcsolatban. (Szintén a polgárőrök javaslata volt.)
3. Legsürgősebben megoldandó a lámpák átprogramoztatása a következő szempontok alapján:
   - a Temető utcai lámpa áteresztési idejét növelni kell, hogy arányosabban osztódjon szét a forgalom a Temető u. és az Erkel u. között.
   - Az Erkel u.-i lámpánál fontos a lámpa fázisainak számát a tényleges forgalmi helyzethez, az utcák közötti optimális elosztási arány kialakításához igazítani. Figyelembe kell venni a szezonális ill. a héten belüli – munkanap / ünnepnap – eltéréseket. A lámpaváltással kell biztosítani a Fő utcáról alulról jövő, balra nagyívben az Erkel utcába bekanyarodni (az Ény-i városrészbe haza tartó) járműveknek, hogy folyamatos szembeforgalom ellenére is be tudjanak fordulni, valamint szükséges az új gyalogos forgalmi rendhez illeszteni a lámpát.
   - A Budaörsi úti új csomóponti lámpával a forgalomtól függően zsilipelni a forgalmat úgy, hogy a Temető utcai lámpaváltáskor az onnan jövő autók beférjenek a Fő utcán egyenesen haladók mögé. (A javaslat megvalósítása egyrészt a Telki felől érkezők helyzetét javítaná, másrészt korlátozó hatásánál fogva a Budaörs felől érkezők egy részét más útvonal használatára ösztönözve valamelyest csökkentené a Fő utcára érkező tranzitforgalmat.)
   - A Szőlőskert utcai új csomópont lámpája csúcsidőben ne duzzassza vissza a forgalmat a Fő utcára. (A városból távozó forgalmat szükséges segíteni.)

A jegyző javaslatára az ülésen megszavazott módosításokról egységes szerkezetű rendeletbe rendezésük után július 24-i ülésén újra szavaz a testület.

Kapcsolódó cikkek

Budakeszi próbál ellenállni az átmenő forgalomnak 2007-05-10
Csak május 29-től változik a forgalmi rend 2007-05-24
Félidőben értékelték az új forgalmi rend hatását 2007-06-14

Július 15-ig hatályos az új forgalmi rendre vonatkozó jogszabály 2007-07-01

Fórum a forgalmi rend változásról


Vissza