Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Július 15-ig hatályos az új forgalmi rendre vonatkozó jogszabály

Közélet > Budakeszi

2007-07-01


A keddi képviselő-testületi ülésen az önkormányzati intézmények átvilágítása kapcsán mindegyik intézménynél vizsgálták takarékossági megfontolásokból az összevonás lehetőségét, de ezt mindegyik el is vetették. Tovább emelik a zeneiskolai tandíjakat, az általános iskola pedig javaslatot kell tennie, hogyan tudja szűkebbre szabni több mint tízmillió forinttal a gazdálkodását.

A Czövek Erna Zeneiskola esetében a testület felkérte a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy ösztöndíjrendszer lehetőségét a budakeszi tanulók számára a zeneiskolai díjak kompenzálására, amelyek idén is emelkedtek.

A Széchenyi István Általános Iskola a környék legnagyobb intézménye: közel ezer gyermek tanul itt nem csak Budakesziről, hanem a környező településekről. Miközben tovább növekednek az intézmény feladatai, a Pénzügyi Bitzottság előterjesztése szerint 2009-re 20 millió forintot vonnának el összesen azt azt megelőző évek fokozatos elvonásaival együtt az intézménytől a költségvetési rendeletben meghatározott nullszaldós éves költségvetési egyenleg elérése érdekében. Ez az összeg szinte teljes egészében lefedi a nem kötelezően felvállalt feladatokat. A testületnek azt is el kellene döntenie - mondta Czifra Zsuzsa, az Oktatási, Kulturális Sport- és Ifjúsági Bizottság elnöke -, hogy melyik feladat ellátásáról mondjon le az iskola, miközben folyamatos versenyben van a Prohászka Gimnáziummal, melybe negyedik osztály után rendre elvándorol a tanulók jelentős része. Bardócz Tódor András, az iskola igazgatója elmondta, hogy tízmillió forintot ki tudnak gazdálkodni úgy, hogy ugyan valamelyest csökken az oktatás színvonala, de nem kell hozzá megváltoztatni az intézmény pedagógiai programját. A további tízmillió megvonásához azonban már az oktatási színvonalesés mellett a pedagógiai program megváltoztatása is szükséges. A hiányt más bevételek felkutatásával próbálják pótolni. Például nagy segítséget jelentenek az iskola számára a pályázatok és az iskola támogatására működő Alma Mater Alapítvány két tantermet rendezett be bútorokkal az önkormányzat helyett. Az intézményvezetőtől azt kérték, hogy készítsen javaslatot, hogy ez év végéig 3,5 millió, a 2008-as év végéig pedig további 10 millió forint megtakarítása milyen eszközökkel és milyen áron lehetséges. A testület még arról döntött, hogy a környező településekhez és a kistérséghez fordul az önkormányzat az iskolával kapcsolatos költségek valamilyen arányú megosztására.

Az új forgalmi rend változásával kapcsolatos napirendet a testület idő hiányában a keddről szerdára meghosszabbított ülésen sem tudta tárgyalni, pedig az előző tanácskozáson legalább harminc pontban fogalmaztak meg módosításokat, amelynek megszavazását erre a hétre tervezték. Így a forgalmi rend változásáról való döntés tovább csúszik. Döntés hiányában az erről szóló rendelet július 15-én hatályát veszti.

Június 16-án a Budakeszi Városi TV fórumot tartott az új forgalmi rend bevezetéséről pro és kontra csapatokba próbálva gyűjteni a közönséget. A rendezvény iránt igen kis érdeklődés mutatkozott, összesen kb 15 fő jelent meg, elsősorban önkormányzati képviselők. A kontra csoportban mindössze hárman foglaltak helyet, Czifra Zsuzsanna, az Oktatási, Kulturális, Sport- és Ifjúsági Bizottság elnöke, Veress Jenő, a Népszava újságírója és egy hölgy.  A jelenlévők és a műsor alatt beérkezett több mint félszáz sms-szavazat megoszlását tekintve 75%-os volt az új forgalmi rendet támogatók aránya.


Vissza