Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Mindenkinek a maga helyén vannak kötelességei...

Közélet > Nagykovácsi

2018-05-28


"...és bármilyen kicsinyek legyenek azok, fontos, hogy jól végezzük azokat." Ezt az Teleki Pál-idézetet vésték a vasárnap átadott Teleki-Tisza-kastély kútjára. Talán ennek jegyében történt, hogy a 17 éve működő Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör is készült erre a napra.

Janits Béla a Kör képviseletében örömét fejezte ki, hogy hazánkban egyre több ősi nemesi kúria és emlékmű újul meg a nemzeti kormány jóvoltából, így a Tisza-család nimbusza épületeiben is emelkedik. A Budapesten Zuglóban és a Kossuth-téren, valamint a debreceni egykor Tisza István-, ma Kossuth Lajos Tudományegyetem mellett álló Tisza-szobor, a Nagykovácsiban és Geszten újjászülető kastélyok mutatják, hogy az ország vezetésének fontos ápolni-megőrizni múltunk kiemelkedő személyiségeinek emlékét.

Janits Béla elnök beszámolt arról, hogy munkájuk eredményként ők is hozzájárulhattak a kastély díszítéséhez, amiben a véletlen is segítségükre volt: "Tiszafüreden 2016. március 15-én találkoztam Lipcsey Vajda Istvánnal, aki meghallván, hogy Tisza István életművével foglalkozunk, nagyon megörült, és ezt a történetet mondta el:  

Az 1960-évek körül a dühöngő kádárizmus idején egy barátommal, kocsival a Farkasréti temető mellett haladtunk. Felfigyeltünk a temetőből kijövő rakodógépre, amely összetört sírkődarabokat borított ki az úttest szélére. Megálltunk, közben a gép visszament a temetőbe. Kiszállva a kocsiból egy nagyobb méretű lapos követ vettünk észre. Furcsa tört alakzata volt, a többi kőtől eltérő mérete keltette fel figyelmemet. A feliraton Tisza István királyi miniszterelnök és további bevésés volt olvasható. Körülnéztünk és egy óvatlan pillanatban a kocsi csomagtartójába tettük a súlyos márványdarabot. Emlékszem, valamikor az 1950-években anyai nagyszüleim sírköveit is így törték össze a Kerepesi temetőben…         

Kicsit tartva a következményektől, mert abban az időben ami Kádáréknak nem tetszett, azt kidobták-megsemmisítették, és ha meg valaki megpróbálta megmenteni, az több volt mint egy hitvallás, és mindenképpen büntetendő. Így nem mertem senkivel sem megosztani titkomat, hogy mit rejtegetek már évtizedek óta. Több lakást megjárt becsomagolt állapotban, így leplezve a csomag tartalmát. A szállítások is rejtve történtek.

A rendszerváltoztatás után kezdtem puhatolózni óvatosan a temetők nyilván-tartásában, de semmi nyomát nem találtam. Pár éve egy műgyűjtő akarta megvenni magas áron. Nem adtam, mert magyar vagyok! A sors Janits Bélával hozott össze, aki a Tisza Kör elnökeként nagyon megörült a lehetőségnek, és megígérte, hogy biztosan találunk megfelelő helyet a táblatöredéknek, amelyről kiderült, hogy Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása, és 1921-től a Miniszterelnöki Palota falát díszítette. Béla megemlítette, hogy a Magyar Cserkészekhez került a nagykovácsi Tisza-kastély, ami felújítás alatt áll: ott biztosan elhelyezhetjük méltó helyére. Adva lett a közös munka, ami eredményhez vezetett. A kastély falába való elhelyezés végleges lesz.  Isten áldásával sikerült az átmentése egy történelmi ereklyének. A magyar hazának egy fontos mementója lett megmentve ennyi időn túl is, a történelemnek igazságot kell tennie. Ahogy Vörösmarty Mihály figyelmeztet: HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL   LÉGY HÍVE, ÓH MAGYAR!        

A táblát a Vasárnapi Újság 1921. novemberi számában található kép alapján ki tudjuk egészíteni, amelyet Fáskerti István, a községünkben lakó, korábban a Tisza István téren található háborús- és mártír emlékoszlopot is felújító szobrászművész végez el reményeink szerint az ősz folyamán.

Janits Béla, Lipcsey Vajda István és Orbán Viktor miniszterelnök a kastély avatásának napján.

Az eredeti emlékkő1921. október 31-i dátummal.

Másik régi tervünk is valóra válhatott: itt a kastélyban ha Tisza-emlékszoba nem is lesz, de a kávézó falán plakátokon mutathatjuk be a Tisza-család és a kastély történetét, valamint visszakerült egy asztalka is, amelyet sok más ingósággal együtt 1945-ben a lakosság „szocialista megőrzésre átvett”, és amelyet valaki a helyi reformátusoknak adott át évtizedekkel ezelőtt, bizonyára lelkiismereti okból.  

Végezetül az idén lesz 100 éve, hogy Tisza Istvánt meggyilkolták, ezért a Nagykovácsi „gr. Tisza István” Nemzeti Kör kezdeményezi, hogy 2018-at nyilvánítsuk Tisza István Emlékévvé. Szándékunk szerint több helyszínen tartanánk konferenciákat, és, hogy az ifjúság érdeklődését is felkeltsük, diákvetélkedőt szerveznénk a mártír-miniszterelnök emlékét megtisztelve."

Kapcsolódó cikk: Orbán Viktor avatta a nagykovácsi kastélyt - 2018-05-27 


Vissza