Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Lezárta a tanévet a Prohászka Gimnázium

Közélet > Budakeszi

2007-06-28


A tantestület nem engedte, hogy az egyházi iskola ellen folyó, méltatlan hecckampány beárnyékolja az ünnepséget a hétfő délután tartott rendezvényen. A Szülői Szervezet választmánya tájékoztatót adott közre.

Sikeresen lezajlottak az érettségi vizsgák, ahol szép eredmények: 13 kitűnő, 19 jeles érettségi bizonyítvány és 42 emelt szintű vizsga született. Néhány diák 140-144 pontot szerzett, azaz biztos felvételt a felsőoktatási intézményekbe. Az 5-11. évfolyamon 438 diák zárta sikerrel a tanévet. 41 kitűnő és sok jeles bizonyítvány mellett 13 tanulónak augusztusban javítóvizsgát kell tennie - számolt be az év eredményeiről Kőrösiné dr. Merkl Hilda igazgató.
Sikerrel zárult a hároméves Comenius-projekt is, melynek keretében Szlovéniában, Belgiumban, Lengyelországban, Írországban és Máltán jártak diákjaik és tanáraik. A német partneriskolákkal lebonyolított diákcseréken túl ősszel indul az első diákcsoport írországi tanulmányútra. Új kiadványsorozatot indítottak Prohászka füzetek címmel, melynek a napokban készült el az első két darabja, a Házirend és egy négynyelvű (magyar, latin angol, német) imafüzet, melyeket a gyerekek az első tanítási napon visznek haza. Az idei papírgyűjtésen összegyűlt mintegy negyedmillió forintot a Dévai Gyermekotthon számára, Böjte Csaba atyának adják át.
Az elmúlt napok iskolát ért nemtelen médiatámadásokról szólva elmondta: a médiát figyelő állampolgár a sorok mögé tekintve, meglátja a valódi szándékot is. A közösség a békés és főként a békétlen helyzetekben erőt és támaszt jelent minden tagja számára és meg kell védenie a gyengét, a legkiszolgáltatottabbakat, ez esetben gyermekeinket és úgy tűnik a tanárt is.
Megköszönte a szülők eddig megnyilvánult támogatását, s kérte, továbbra is határozottan álljanak ki közös ügyük és főként az igazság mellett. A Szentírásban sokszor hangzik el a bátorítás: Ne féljetek! „ … Így készülünk szelíd háborúra, / mindig magunkért, soha mások ellen, / sót párolunk és vásznakat szövünk, / s míg kisebbítnek, lassan megnövünk." - idézte Dsida Jenőt tanévzáró beszédébane az igazgató. A növekedés kis lépései a szép eredmények, megható nagy lépése Ambrózy Tamásnak, az iskola volt diákjának előző napi pappá szentelése, aki aznap, volt iskolája évzáróján mutatta be élete második szentmiséjét.

A tanévnyitó Veni sacte szentmisét 2007. szeptember 3-án, hétfőn reggel nyolckor tartják az iskolában.

A bizonyítványokkal együtt a Szülői Szervezet választmánya tájékoztatót osztott ki a diákok szüleinek:

Tájékoztató a szülőknek

Bizonyára tudomásukra jutottak az elmúlt napok eseményei és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumot ért sajtótámadások. A gimnázium igazgató-helyettese és történelemtanára, aki az I. és II. világháború hadtörténeti kutatója, az iwiw rendszerén megjelenített képekkel félreérthető helyzetet teremtett saját maga és az iskola számára. Ennek következtében érdemtelen médiatámadások érik folyamatosan a gimnázium közösségét is. A tények pontos ismerete érdekében mellékeljük Kosaras Péter Ákos a sajtóban már közzé tett nyilatkozatát. (A nyilatkozat pontos szövege elolvasható az Iránytű honlapján.) 2007. június 21-én a történtek miatt az iskola érdekében saját kezdeményezésére munkaviszonya megszűnt. A Szülői Szervezet választmánya az iskola igazgatójával összeült a helyzet átekintésére. Az eddigi tapasztalataink alapján teljes mértékben támogatjuk a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban folyó nevelő és oktató munkát.

A Szülői Szervezet választmánya

Nyilatkozat

Az iwiw-en az egykori német haderő 25."Hunyadi" hadosztályának (a Wehrmacht és ezzel párhuzamosan a Magyar Királyi Honvédség kötelékébe is tartozó magyar vezényleti nyelvű alakulatról van szó, amelyet 1990 után a magyar bíróság mentesített a háborús bűnök vádja alól. Az alakulat egy korabeli német-magyar államközi egyezmény értelmében viselte a német véderő egyenruháját) katonai egyenruhájában szereplő fotóm semmiféle politikai vagy propagandisztikus tartalommal nem bír. Annak elkészülte egy teljesítménytúrához köthető, amelyen mint katonai hagyományőrző vettem részt. Az említett teljesítménytúrán ismeretterjesztő célzattal katonai hagyományőrzők vettek részt, mint „ pontőrök", az egykori hadviselő felek egyenruháiban. Így látható volt a Magyar Királyi Honvédség,a német Wehrmacht, a Szovjet Vörös Hadsereg és az U.S. Army egyenruhája, felszerelési tárgyai, amelyet a túrázók „testközelből" megvizsgálhattak,felpróbálhattak, kézbe vehettek. Erre más alkalommal, ilyen formában nem lenne módjuk, a katonai hagyományőrzés maga is ezt a célt szolgálja. Minekutána az egykori hadviselő felek uniformisai közül kettőn is (német és szovjet) ún. önkényuralmi jelképek láthatóak, a rendezvényt bejelentettük a rendőrség felé is, amely annak megtartását a törvény értelmében tudomásul vette. Már maga a bejelentés is tisztázta, hogy ezen rendezvényeknek sem politikai, sem egyéb, rossz értelemben vett propagandisztikus célja nincs. A cikkszerző „náci hagyományőrzésre" vonatkozó kitételét visszautasítom.
Az említett kép nem valamiféle „ pózolás „ közben ábrázol, hanem teamerésnél, ahol a túrán résztvevő egyik család két kisgyermeke is látható . A cikk szerzője, vagy munkatársa az újságban felnagyított képről őket kivágta.
Felháborítónak tartom, hogy a Népszava újságírója engem a kérdésben meg sem keresett -jelen pillanatig sem - cikkét aláírás nélkül adta közre.
Két vizsgálat is folyik ellenem – az oktatási ombudsman, illetve a püspökség részéről - úgy hogy engem még senki sem keresett meg. Csütörtök délután (VI. 21.) felmentettek igazgatóhelyettesi beosztásomból, majd én az iskola védelmében közös megegyezéssel megszüntettem munkaviszonyomat.
Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik kiálltak/kiállnak mellettem.           

Kosaras Péter Ákos

2007. június 21.   

 

 

 

 

Június 28-án este nyolc órakor a Magyar Nemzeti Front szolidaritási tüntetést szervezett a nyári szünetre már lezárt Prohászka Gimnázium elé mintegy hatvan fő részvételével. "Tűrhetetlen, hogy mindent a balliberális sajtó irányítson. Amikor ők csettintenek, akkor azt végre is hajtják azok, akik vagy nem jártasak a politikában vagy féltik az állásukat. Ebben a jelenségben a diktatúrák és a koncepciós eljárások köszönnek vissza. E jelenség ellen kívánjuk a szavunkat felemelni, hiszen nem Budakeszi az egyetlen település, ahol ilyesmi történik. "- mondta el lapunknak Szabó Tamás, a szervezet alelnöke.  A tüntetéssel azt kívánták kifejezni, hogy nem kell félni a balliberális sajtótól és létezik még a szolidaritás. Az alig félórás rendezvényt követően a helyi résztvevők csoportokban még hosszabb ideig beszélgettek a helyszínen. 

Hozzászólások a fórumon

Kapcsolódó cikkek

A Szülői Választmányt kiállt a gimnázium mellett (2007.06.27.)

Felmondott a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgató-helyettese (2007.06.22.)


Vissza