Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Új lehetőség a Premontrei gimnáziumban

Közélet > Zsámbék

2018-02-22


Fontos döntés gyermekeink életében egy iskolaváltás, hiszen biztosítani kell tudnia egy jól választott középfokú iskolának a minőségi és versenyképes oktatást, mellyel gyermekünk jól kereső álláshoz jut, s a jó barátságokat, életre szóló kapcsolatokat adó kortárs környezetet.A Zsámbékon huszonegyedik éve működő „Premó”-t talán nem is kellene bemutatni, hiszen annyian ismerik. Ám arról talán még nem hallott mindenki, hogy egy országos terjesztésű lap a ranglistáján az egyházi fenntartású, szakképzést adó középiskolák közül az előkelő második helyre sorolt minket a diákok tanulmányi előmenetele, tovább haladása és az iskola ellátottsága alapján. A statisztikánkat még nem javítja az idei évben először megnyert Erasmus+ pályázat, melynek keretében szakmát tanuló diákjaink olasz és osztrák munkahelyeken próbálhatták ki magukat és nyelvtudásukat. Reményeink szerint jövőre is alkalom nyílik arra, hogy a 10-13. évfolyamos tanulóink külföldi munkatapasztalathoz jussanak.

Szakiskolánk széles kínálattal fedi le a helyi és környékbeli tanulni vágyók igényeit, legyen az duális szakképzés, szakgimnázium, vagy felnőtt oktatás. Az országban szinte egyedülálló módon tudunk a Premontrei Kft. közreműködésével gördülékenyen gyakorlati helyet adni szakmát tanuló diákjainknak. Az asztalos, épület- és szerkezetlakatos, kőműves, pincér és szakács, továbbá szociális gondozó és ápoló szakmát választó fiatalok a kft.-vel kötött tanulói munkaszerződésük értelmében a gyakorlatuk után a mindenkori minimálbér (jelenleg 127 000Ft) 15-20%-át kapják meg, ami körülbelül 20 000Ft. A hozzánk jelentkező tanuló felvételéről a korábbi eredményei és a felvételi elbeszélgetés (2018. február 27.) alapján döntünk, ezen felül a leendő diákoknak szakmaspecifikus egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük (úgy mint tüdőszűrés, bőrgyógyászati vizsgálat, stb.). A szakmai képzéseinkre felvett tanulók idegen nyelvként németet és angolt választhatnak. Szakmát adó képzésünket minden nehezen tanuló gyermeknek ajánljuk, hiszen a szakmai gyakorlati képzésben nap mint nap tapasztalhatják munkájuk eredményét, saját értékességüket és hasznosságukat. A tanulási nehézséggel küzdők gyógy- és fejlesztőpedagógus segítségét is igénybe tudják venni.

A fent felsorolt hat szakközépiskolai osztályunk a 3+2 évfolyamos modellt követi. Ennek megfelelően az első három évben a szakmai tárgyakat oktatjuk nagyobb arányban a közismereti tárgyakkal szemben. A harmadik év végén középfokú szakképesítést kap a tanulmányaiban jól haladó diák. Az erre épülő további két évben a közismereti tárgyak megnövekedett óraszáma a sikeres érettségi vizsgára készít fel. Mivel a diák már rendelkezik szakképesítéssel, az öt érettségi tárgy helyett csak négyből kell vizsgát tennie. Az eredményesen lezárt ötödik év után továbblépési lehetőség biztosított számukra a felsőfokú szakképzésbe, akár saját technikusi képzésünkre és a felsőoktatásba.

Szakgimnáziumi osztályaink ezzel szemben a 4+1 modellt követik. Az érettségire felkészítő közismereti tanulmányok mellett párhuzamosan vesz részt a diák a szakmai képzéseken. A negyedik évet szakmai és közismereti érettségi vizsga zárja le, ami után tovább lehet lépni a felsőfokú technikusi képzésünkbe.

Szakgimnáziumunk egyik közkedvelt képzése a gazdasági informatikus. Itt, a szakmai követelményeknek megfelelően, az angol nyelvet oktatjuk. Az érettségi vizsgával irodai informatikus szakképesítés szerezhető meg. Másik népszerű képzésünk a vendéglátásszervező szakirány, ahol a tanulók mind az angol, mind a német nyelvet választhatják, s a jól teljesített negyedik év végén érettségi vizsgát és pincér szakképesítést szereznek.

Új képzés szakgimnáziumunkban a szociális szolgáltatás szakmacsoporthoz tartozó, érettségi vizsgát is biztosító szociális asszisztensképzést, mely gyermek- és ifjúsági felügyelő és házi időszakos gyermekgondozó szakképesítést ad. Szintén újdonság az egészségügy szakmacsoporthoz tartozó gyakorló ápoló képzésünk, mely az érettségi vizsga keretében általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést ad. Mindkét szakiránynál a német és az angol nyelv is választható.

Minden szakgimnáziumi képzésünkre a felvételt a tanulmányi eredmény, továbbá a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgaeredmény dönti el. (A felvételi elbeszélgetés 2018. február 28-án lesz.) Ezen felül a gyakorló ápoló képzésnél az egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelni.

Mindezek mellett folytatjuk két éves érettségire felkészítő esti képzésünket felnőtteknek. A 2017/2018-as tanévben is folytatódik a Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj-programunk, mely a hiányszakmák (asztalos, épület- és szerkezetlakatos, a kőműves, a szociális gondozó és ápoló) pótlását, a szakmai képzés támogatását célozza meg. A Szabóky Adolf ösztöndíjat a tanulmányi átlag függvényében a szakközépiskolai képzéseknél 10 000-35 000Ft, szakgimnáziumi képzésen 20 000-50 000Ft között állapítják meg.

Bővebb tájékoztatást iskolánkban (2072 Zsámbék Piac köz 8.) kaphat, vagy keresse fel honlapunkat http://www.zspsz.sulinet.hu/. Szeretettel látjuk!
Dr. Veres Magdolna igazgatóhelyettes

Vissza