Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hetvenmillióból szigetelték a rendelőt és a kultúrházat

Közélet > Zsámbék

2018-02-07


Egy 2016-ban elnyert, 70,3 millió forint pályázati pénzből év végére befejezte Zsámbék az orvosi rendelő és a művelődési ház energetikai felújítását a Magyar Állam és az EU támogatásával. A projekt célja az energiaköltségek csökkentése volt az önkormányzati fenntartású intézményekben.

A kijelölt épületek hőszigetelését végezték el (nyílászárócsere, homlokzati és zárófödém szigetelés), valamint napelemes energiatermelő rendszert építettek ki. Ezek maximális hasznosulása érdekében a fűtési rendszert is korszerűsítették, amit az önkormányzat saját forrásából finanszírozott.

A projekttől várt főbb eredmények:
- Fűtés energiaigényének 55 %-os csökkenése;
- Éves napelemes energiatermelés 10 300 kwh;
- Energiaköltség megtakarítás éves szinten: 3 268 654 Ft;***

Horváth László polgármester:
A választások után azt neveztük ki stratégiai célnak, hogy megépüljön egy új egészségház Zsámbékon. Ennek megvalósítására egy alapot képeztünk, amibe minden évben a költségvetésből félretettünk 50 millió forintot. Ez ment három éven át, egészen 2016 végéig, amikor is Csenger Zalán-Zsolt országgyűlési képviselőn és Wentzel Ferencen, a Pest Megyei Közgyűlésének alelnökén keresztül értesültünk róla, hogy európai uniós pályázatot írnak ki energetikai korszerűsítésre. A korábbi szakértői csapattal – mérnökök, pályázatírók -, akikkel az iskola szigetelésénél is együtt dolgoztunk már, átnéztük az összes épületünket, tanulmányoztuk a pályázati kiírást és kiderült, hogy nem pályázhatunk egy épülettel, mert a különböző mérőszámok adatainak meg kellett felelnünk, azaz a felújítás során tapasztalható javulásokat az energiaszámlákban is ki kell majd mutatnunk. Ez azt jelenti, hogy a felújítást követő öt évben konkrét csökkenést kell igazolni a bázis évhez viszonyított energiaköltség-kiadásokban. Az iskolán kívül nincs más olyan önkormányzati ingatlan, amelyekben a magas elvárásokat teljesíteni tudtuk volna, ezért arra a megoldásra jutottunk, hogy két közintézmény egyidejű felújítására pályázunk, így esett a választás a művelődési ház és az orvosi rendelő épületére.

Az orvosi rendelőn külső felújítást, homlokzatszigetelést, nyílászárócserét és kazáncserét végeztünk, valamint napkollektorokat szereltünk fel. Úgy döntöttünk, hogy középtávon az orvosi rendelő így már ki tudja szolgálni a jelenlegi igényeket, ezért az egészségházra félretett alapot más célokra használjuk fel, például a buszforduló most majd ebből tud megépülni. De ne higgye senki, hogy az orvosi rendelőnél ez így a végleges állapot. Most adtunk be egy pályázatot belső felújításra, ami bruttó 150 millió körüli összegre szól. Pár héten belül lesz elbírálás és ha sikerrel járunk, akkor egy igazi, XXI. századi egészségháza lesz Zsámbéknak. (A pályázat azóta nyert, Zsámbék egészségházát korszerűsítik, felújítják és az eszközkészletét bővítik 124 750 754 Ft-ból. - szerk.)

A művelődési ház felújításánál az is cél volt, hogy megoldjuk a nagyterem szellőztetését, mivel ez nagy problémákat okozott a rendezvényeknél, ezért egy nagy teljesítményű levegőkeringtetőt építettünk be, ami télen fűtőberendezésként, nyáron pedig légkondicionálóként szolgál. Az ablakokat kicseréltük, az épületet szigeteltük és teljes külső felújításon ment keresztül.


Balázs Csilla, a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár igazgatója:
Hosszú évek óta problémát jelentett a z elavult fűtés és hogy a nagyteremben nem tudtuk a levegőt cserélni. Mindez ebben az évben megoldódott a ház külső felújításával együtt, mert erre is nagy szükség volt már. Ebben megnyilvánul az önkormányzat és az intézmény jó viszonya. Fontosnak érzem, hogy bár a nyílászárókat modern műanyagra cserélték, a ház homlokzatára visszakerülhettek a régi ablakok felújítva, így egykori pompájában látható újra az épület. Kaptunk egy új kazánt is, ami most a fűtési szezon kezdetével máris érezteti hatását, a nagy teljesítményű levegőcserélő rendszerrel együtt. Egy többtonnás szerkezetet helyeztek el a padlástérben, amit egy számítógép vezérelt rendszer irányít. A felújítás alatt gördülékeny volt az együttműködés az itt dolgozókkal, összehangoltuk a tevékenységünket így nem okozott különösebb fennakadást a rendezvényeinkben, pedig sokszor még a hétvégeken is dolgoztak. Érezhetően nőtt a komfortérzet a házban.

Ujj András, a Vulcano Kft. felelős műszaki vezetője:
Sok technikai nehézséggel kerültünk szembe a felújításnál. Az orvosi rendelőnél gyakorlatilag egy egyenes falat sem találtunk, néhány helyen 24 cm volt az eltérés és ezt a szigetelésekhez először korrigálnunk kellett. Itt a művelődési háznál pedig a vizesedés okozott problémát, kétszáz folyóméteren kellett a lábazatot utólag szigetelnünk. A műszaki ellenőr jogosan nem engedte felrakni addig a hőszigetelést, amíg ezt el nem végeztük. A tetőn a levegőztető-rendszer kivezetéseit is úgy kellett megoldani, hogy semmi se sérüljön a bontásnál, mert ilyen cserepeket már nem lehet sehol sem beszerezni. A művelődési ház hátsó falánál folyó munkák miatt a telekszomszédokkal is fel kellett venni a kapcsolatot az engedélyek beszerzése miatt . Csak ez három hónapig tartott. Horgos Zsolt kérése volt, hogy a homlokzati ablakok eredeti formájukban maradjanak meg, így a belső ablakokat kicseréltük és a falszigetelés felhelyezése után, egy teljesen független szerkezettel ellátva tettük vissza a felújított régi fakereteket, hogy megtartsuk a városképi összhatást.

forrás: Zsámbék önkormányzata

Kapcsolódó cikkünk: Hatvan szalrendelő épül vagy újul meg Pest megyében - 2018-02-05

Vissza