Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Cseh László lett a megye díszpolgára

Közélet > Pest megye

2017-12-08


1999 óta december 4. megyenap annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 358 éve, 1659. december 4-én alapították. E napon adják át a megyei díjakat, közük a megyei díszpolgári címet. Idén a budakeszi prof. dr. Vörösmarthy Dániel szemorvos és Hodut János budaörsi tűzoltó kapott elismerést.

Az ide ünnepséget T. Mészáros András, Érd polgármestere nyitotta meg. Elmondta, hogy a megyenapi díjazottak hozzájárulnak Pest megye identitásának erősítéséhez. Munkájuk, teljesítményük példamutató mindenki számára.  és ettől különleges ez a nap, ahol a 187 település kiválóságai találkoznak.

"A Megyenap számunkra mindig különleges, hiszen óriások dolgoztak a Megyeháza falai között. Széchenyi István és Kossuth Lajos nevét mindenki ismeri, és sokan tudják azt is, hogy e falak között fogadták el az első terveket a Lánchíd megépítésére, vagy a Nemzeti Színház, az Első Hazai Takarékpénztár és a Műegyetem megalapítására. De azt már kevesebben tudják, hogy a hőseink nem voltak egyedül. József nádor, Fáy András, Ráday Gedeon, Nyáry Pál, Károlyi István, vagy éppen a Podmaniczky család és még sokan vállaltak vezető szerepet a közös jövő építésében."- idézte fel Szabó István, a közgyűlés elnöke a megye meghatározó alakjait, majd köszönetet mondott a díjazottnak: "Ma megköszönjük Önöknek azt, hogy vállalták a felelősséget. Önök példát mutattak a Pest megyében élő emberek számára, és bebizonyították, a magyarok nemzeti öröksége – az újjászületés képessége és az építő emberek kitartása – sokkal több, mint történelem. Ez ma is Magyarország jövőjét jelenti."

A Megyenapon díjat vettek át:Szabó István, a Pest megyei közgyűlés elnöke, Cseh László úszó és T. Mészáros András, Érd polgármestere

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományoz Cseh László (Halásztelek) részére kimagasló sportolói eredményei és közéleti tevékenysége elismeréséül.
Cseh László születése óta Pest megyei, halásztelki lakos. 25 éve aktív sportoló, aki teljesítményével és emberi példamutatásával sokat tett a magyar úszósportért. Jelenleg is a magyar úszóválogatott legjobbja, aki a nemzetközi versenyeken, elsősorban a vegyes számokban a legfőbb esélyes. Méltó követője a vegyes úszás korábbi hazai bajnokainak: Hargitay Andrásnak, Darnyi Tamásnak és Czene Attilának. Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok, százszoros magyar bajnok úszó.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott dr. Losó József (Albertirsa) részére a Pest megyei ipar, az innováció és az emberek egészsége érdekében tett erőfeszítései elismeréseként.
Losó József szakmai pályafutását Albertirsán kezdte, ahova megálmodta a későbbi Mirsa gyárat. A gyár 1982-re elkészült, s ettől kezdve folyamatosan gyártja a gyorsfagyasztott termékeket.
Jelenleg 4 gyáregységgel Magyarország legszélesebb választékú gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs és tésztás terméket gyártó élelmiszeripari vállalata lett. Losó József fő céljának tartja az 1945 óta létező MIRELITE márka továbbvitelét a piacon, hogy ezzel is öregbítse a magyar élelmiszeripar, és azon belül a hűtőipar hírnevét.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott dr. Vereczkey Zoltán (Érd) részére – negyven éves szakmai pályafutása alatt elért kimagasló eredményeinek és társadalmi szerepvállalásának elismeréséül.
Vereczkey Zoltán közlekedési üzemmérnök diplomát szerzett, valamint az állam- és jogtudományok doktorává avatták. Dolgozott a VOLÁNBUSZ és a VÁTI Nonprofit Kft. vezérigazgatójaként, és a Magyar Közúti fuvarozók Egyesületének elnökeként. 2014-től nyugdíjba vonulásáig a Közlekedéstudományi Intézet ügyvezető igazgatója. 1998-tól napjainkig a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Munkája és eredményei elismeréseként 2014-ben Magyarország Köztársasági Elnöke a közlekedési ágazat szakmai érdekképviseletének élén végzett több évtizedes sikeres és eredményes munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta részére.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Prof. Dr. Vörösmarthy Dániel (Budakeszi) részére – több évtizedes gyógyító tevékenysége elismeréséül.
Prof. Dr. Vörösmarthy Dániel példátlan, egyedülálló módon 62 évig gyógyított, 86 éves koráig rendelt a Szent Rókus Kórházban. Mint szemorvos, a Debreceni Szemklinikán kezdte pályafutását, később a Szent Rókus Kórház osztályvezető főorvosa lett. Nemzetközileg is elismert, a világon a legnagyobb sikeres szemműtét számmal rendelkező hályogsebész. Számos új műtéti eljárást ismertetett meg a világ szemorvosaival. Több külföldi klinika hívta vezetőjének és munkatársának, azonban Õ úgy érezte, hogy itthon van a helye, és ebben az országban szeretne az orvostudomány szolgálatában állni.

Pest Megye Közgyűlése Pest megye külkapcsolataiért elismerést adományozott dr. Rainer Haas (Ludwigsburg, Németország) részére, a szakmai és emberi kapcsolatok kialakításáért, ápolásáért Ludwigsburg járás és Pest megye között.
Rainer Haas két évtizede odaadóan támogatja Ludwigsburg járás és Pest megye együttműködését és közös munkáját. Magyarország és Pest megye iránti elkötelezettségével és nyitottságával hozzájárult több sikeres kezdeményezés és projekt megvalósításához. 1995 novemberében került be a Ludwigsburg kerületi tanácsba, ahol 1996 januárjában elnöknek választották, tisztségét a 2003-ban, majd a 2011 őszén tartott választásokon is megerősítette. Elnöksége alatt, az elmúlt 25 évben, számos támogatást kapott Pest megye a Ludwigsburgi járástól. Ilyen volt például a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány ifjúsági szállójának támogatása. Közreműködésével kaptak a Pest megyei szociális intézmények ágyakat, matracokat, éjjeliszekrényeket, foteleket, székeket, kerekes székeket Németországból. Ezeken kívül Ludwigsburg járás több, mint hatvan számítógépet küldött Pest megyei iskoláknak. Pest megye és Ludwigsburg járás között évenként sor kerül elnöki, alelnöki találkozókra, legutóbb Pest Megye Közgyűlésének képviselői delegációja járt Ludwigsburgban.

A Közgyűlés Nemzetiségekért Díjat adományozott Garajszki Margit (Dabas) részére a szlovák nemzetiségi kultúra közvetítésében, oktatásában elért eredményeiért, mellyel a hozzájárult a szlovák-magyar kulturális összetartozás erősítéséhez.
Garajszki Margit író-dramaturg, akinek természetes közege a kétnyelvűség, hiszen Sáriból indult és szlovák felmenőkkel rendelkezik. Egyetemi tanulmányait Pozsonyban végezte, tudását és tehetségét a két kultúra ápolásának szentelte. Eddigi műfordítói, szerzői és színházi tevékenysége a két nemzet közös értékeinek feltárását szolgálja. 2016-ban költözött vissza Magyarországra, sok-sok tervvel, célkitűzéssel, amelyek a szlovák-magyar térségbeli és kulturális összetartozás erősítését szolgálják. A fiatal szerző két gyermekkötetével nagy sikert aratott Szlovákiában és Magyarországon egyaránt.

Pest Megye Közgyűlése Év gazdálkodója díjat adományozott Sebők Mihály (Törtel) részére, az állat- és növénytermesztésben elért kimagasló eredményeinek elismeréséül.
Sebők Mihály – akinek a szülei is már juhtenyésztéssel foglalkoztak – a ’90-es években Törtelen megvásárolt egy leromlott állapotú tanyát, ahol 160 birkával kezdte meg a legnagyobb magyarországi törzstenyészet kialakítását. Jelenleg 3 telephelyen 1360 anyajuh, 360 kos és 560 tenyészjerke bevonásával zajlik a Magyar Merinó, a Német Húsmerinó és a Német Feketefejű juhok tenyésztése. A juhhodályokat saját elképzelése alapján, a régi hagyományok felelevenítésével alakította ki. Az állattenyésztés mellett növénytermesztéssel is foglalkozik. Kitartása és az állatok iránti szeretete példaértékű. A gazdaságban fián és unokáján kívül 8 ember dolgozik.

Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre díjat adományozott Szőcsi Sámuel (Hévízgyörk) részére a hévízgyörki emberek biztonsága és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítéseiért.
Szőcsi Sámuel 2003-ban csatlakozott a Hévízgyörki polgárőr szervezethez. 2006-tól az egyesület elnökhelyettese lett, majd 2014-ben átvette annak vezetését. Részt vesz a települési rendezvények biztosításában, és besegít a Hungaroring Forma 1 Nagydíjas futam lebonyolításába is. Szorosan együttműködik a katasztrófavédelemmel és rendszeres közös szolgálatot teljesít a rendőrséggel, segítve a bűnmegelőzési munkájukat. Tevékenységének köszönhetően javult a közbiztonság Hévízgyörk településen, melyet a rendőrségi statisztikák is alátámasztanak.

Pest Megye Közgyűlése Év Tűzoltója díjat adományozott Hodut János (Budaörs) részére az emberek életét és vagyoni biztonságát fenyegető helyzetekben mutatott helytállásáért.
Hodut János 25 éven keresztül hivatásos tűzoltó volt, majd 1999-től a Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka lett. Vezetésével a tűzoltóság létszáma a duplájára emelkedett. Az egyesület parancsnokaként évek óta kimagasló munkát végez, szakmailag felkészült, s nem csak a településen, hanem a környéken is elismerik tevékenységét. Rendszeresen részt vesz szakmai napokon, az óvodásoknak, iskolásoknak tartott bemutató előadásokkal, a fiatalokkal is megismerteti a tűzvédelem fontosságát.

Pest Megye Közgyűlése Év Iparosa díjat adományozott Szabóné Szabó Piroska (Szigetszentmiklós) részére, a nemzedékek hagyományain alapuló malomipar kiemelkedő színvonalú művelése elismeréseként.
Szabóné Szabó Piroska szerteágazó, fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedik a magyar minőségi malomipar fenntartásában. Nagyapja 1919-ben alapította Szigetszentmiklós egyik legrégebbi vállalkozását a Szabó Hengermalmot, amit 1952-ben államosítottak, majd 1991-ben visszakerült a családhoz. A Szabó Hengermalom volt az a hely, amely 40 éven keresztül a hazai molnárképzés egyik központja volt. Jelenleg unokaöccsével, Harmati Lászlóval együtt vezetik az üzemet. Elődei elvei – alázat, szeretet, igényesség, becsületesség –, mint zsinórmérték vannak jelen életében és munkájában.

A közgyűlés Év Kisvállalkozója Díjat adományozott a Fazekas Család Kft. részére a Pest megyei minőségi élelmiszerek népszerűsítésében, a hagyományok megőrzésében és megújításában elért sikerei elismeréseként.
Az üllői Fazekas Család Kft. 2015 augusztusában alakult meg 10 fővel. Sertéshús feldolgozásával és füstölt áruk előállításával foglalkozik. Termékei között megtalálhatóak a hagyományos magyar termékek, mint a füstölt szalonna, tepertő, disznósajt, füstölt kolbászok, májas-véres hurka. A család már 20 éve űzi ezt a mesterséget, még a nagyszülők kezdték el, akik őstermelőként adták el termékeiket piacokon. A vállalkozás folyamatosan, önmerőből bővül, mostanra egy uniós szintű üzemet tudhatnak magukénak. A termékeikben visszahozzák a régi, hagyományos ízeket magas minőségben, frissen, mindezt udvarias kiszolgálással és gyorsasággal párosítva.

Pest Megye Közgyűlése Testnevelési és Sport Díjat adományozott Lőrincz Viktor (Cegléd) részére sportolóként és a sportolók közösségének aktív, elhivatott tagjaként elért sikereiért.
Lőrincz Viktor kisgyermek korában kezdett el birkózni a Ceglédi Vasutas SE kereteiben. Előbb az utánpótlás korosztályok, majd a felnőttek nemzetközi porondján is sorra igazolta kivételes adottságát, hatalmas küzdeni tudását és a kötöttfogású birkózás kiemelt ikonjai közé küzdötte fel magát. A riói olimpián méltánytalanul minősítették le teljesítményét, Lőrincz Viktor azonban sportszerű módon élte át az elvett bronz okozta fájdalmait, és idén aranyérmet nyert az újvidéki birkózó Európa-bajnokságon.

A Pest Megyei Népművelők Egyesülete Fekete Dió díjat adományozott a Kovács Balázsnak, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú kft. ügyvezető igazgatójának.
Kovács Balázs 1999. óta a művészeti pálya, az oktatás, a művelődésszervezői és a vezetői feladatok mellett művészeti menedzserként is tevékenykedik, koprodukciókban színpadi műveket hozott létre.
2011-ben különleges kihívásként az Európai Uniós elnökségi ülések időszaka alatt a sajtóközpont vezetésében vehetett részt munkatársaival. 2013 óta befogadó színházként is működik a művészetek háza. Kovács Balázst idén megválasztották a „Gödöllő 2023- Európa Kulturális Fővárosa” pályázat művészeti vezetőjének. Fesztiválok és kiemelkedő események ötletgazdája, szervezője, megvalósítója; aktív résztvevője Pest megye kulturális közéletének, a megyei szakmai szervezet több rendezvényének otthont adója.

A Pest Megyei Népművelők Egyesülete Fekete Dió díjat adományozott Dénes-Varga Zsuzsanna (Márianosztra), az NMI Művelődési Intézet Nonprofit kft. Pest Megyei Iroda vezetőjének.
Dénes-Varga Zsuzsanna Pest megyében segítette a megyei kollégák munkáját, tanfolyamokat, táborokat, felmenő rendszerű bemutatókat szervezett a közművelődés minden ágában. Szakmai tudásával nagymértékben hozzájárult az intézmény népművészeti tevékenységének megújulásához és folyamatos fejlesztéséhez. Pályája során számos kiadványt szerkesztett, szakmai publikációkat, cikkeket írt. Több mint 20 éves szakmai tapasztalata, tudása, felkészültsége alapján végzett munkája hiányozni fog Pest megyében. Méltó módon a Pest Megyei Népművelők Egyesülete a Fekete Dió-díj adományozásával köszöni meg Dénes-Varga Zsuzsa munkáját.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományoz a Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes részére.
Az együttes 1967-ben alakult. Megalakulásának és létének elsődleges célja a magyarországi délszlávok (horvátok, szerbek, szlovének) népi kultúrájának, a néptáncnak és népzenének gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Mindezek mellett a repertoárban megtalálhatók a különböző magyar tájegységek dalai, táncai, illetve a volt Jugoszlávia népeinek folklórja. Az együttes tánckarból, illetve férfikórusból áll, és az utánpótlás csoportokkal együtt mintegy 120 főt számlál. Tevékeny és szinte állandó résztvevője országos és nemzetközi fesztiváloknak, nemzetiségi találkozóknak, és önálló turnék keretében többször bejárta az országot és Európát.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományoz Sebestyén Tamás néptáncos fesztiválszervező és Zsille Dóra néptáncos-néptáncpedagógus, fesztiválszervező (Százhalombatta) részére.
Sebestyén Tamás öt éves kora óta tagja a Forrás Néptáncegyüttesnek. Az elmúlt két évtizedben meghatározó tagja volt a közösségnek, aki mindig az együttes érdekeit tartotta szem előtt. Fiatal kora ellenére lett a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál szervezőbizottságának tagja. E minőségében kiemelkedő munkát végez. Alázattal, pontossággal vesz részt a munkában, kiemelkedő teljesítménye messzemenően hozzájárult ahhoz, hogy a Summerfest a világ egyik legjobb folklórfesztiválja legyen. Munkája elismeréseképp és példa értékű emberi tulajdonságai alapján kapja a díjat.
Zsille Dóra szintén kisgyermek kora óta tagja a Forrás Néptáncegyüttesnek, itt nőtt fel, és felnőttként itt talált magának munkát. A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójaként, a Forrás Néptáncegyüttes tánckarvezetőjeként sok gyermeket nevelt fel.2001 óta a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál titkára. Munkájával hozzájárult Százhalombatta, a kistérség és a megye kulturális életének gazdagításához.

Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományozott Kállayné Szerényi Júlia (Érd) részére környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként.
Kállayné Szerényi Júlia hosszú évek óta a természet szerelmese, még egyetemi hallgatóként kezdte meg Érd és környékének botanikai növénytakarójának feltárását. Tanári munkája mellett önkéntes szerepet vállal a város környezetének megóvása érdekében. Örömmel tart előadásokat a természet népszerűsítésére, a környezet védelmének felhívására, és túrákat is szervez az ismeretterjesztés érdekében. Vezetésével az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium csatlakozott a magashegyi fogaspontyok védelméhez. Két, kihalófélben lévő fogaspontyfaj tenyésztését is megkezdték, és ezzel beléptek a Goodeid Working Group-ba.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Kulturált Települési Környezet Díjat adományozott Cegléd Város Önkormányzata részére a városközpont megújításáért és a Fürdő környezetének fejlesztéséért.
Az egységes városrendezési, építészeti és kertészeti elvek alapján végrehajtott eddigi településfejlesztés elsősorban Cegléd történelmi központját célozta meg, ennek hatásai kisugároznak a település egészére. Megújult épületek, díszburkolattal kirakott terek hálózata, kerékpártárolók, parkolók, üzletek és barátságos vendéglátóhelyek jelzik az átalakulást. A belváros köztereinek felújítása és zöldfelületeinek korszerűsítése lépésről lépésre halad.
Érdemes ellátogatni a városba és sétálni a Kossuth téren, a Szabadság téren és a város egyik legkisebb, és talán leghangulatosabb terén, a csodálatosan megújított Eötvös téren. Az esztétikusan megformált tér új színfoltot teremtett a város központjában, míg a gyógy- és termálfürdőnél új fásított bevezetőút, sétány épült ki.

A Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért, Pest Megyei Médiadíjat adományozott Ba-Nyilas Hajnalka, az Érdi Médiacentrum szerkesztő-újságíró részére.
Ba-Nyilas Hajnalka 15 éve dolgozik a Pest megyei médiában. Szerkesztő-újságíróként számos alkalommal készített anyagot a megyei közgyűlés és a megyei önkormányzat munkájáról.

forrás: Pest megye önkormányzata, Fotó: Fényes Gábor

Vissza