Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Kötelező a szakmai konzultáció az egyszerű bejelentéses házaknál

Építészet > Budaörs

2017-10-18


Változtak a budaörsi építésügyi szabályok. A legfontosabb elem, hogy ezután az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházak esetében kötelező lefolytatni egy szakmai konzultációt a főépítészi irodával. A döntést azzal indokolja, hogy a nagyszámú új építkezésről az önkormányzatnak semmilyen információja sincs.

Csík Edina főépítész a város önkormányzatának honlapján arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a településképi törvény előírásainak megfelelően a képviselő-testület megalkotta Budaörs Településképi Rendeletét (TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK). A településképi törvény előírásait az ún. egyszerű bejelentéssel épülő, 300 m2 alatti lakóházak építésénél alkalmaznia kelljen minden építtetőnek.

A településképi törvény alapján az önkormányzatoknak olyan településképi rendeletet kell alkotnia, mely kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására.

A TKR-nek magába kell foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet, helyi örökségvédelemről szóló rendelet, reklámrendelet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait. A főbb tartalmi elemekről, az eddigi szabályokhoz képest változó előírásokról részletes leírás itt található.

A legfontosabb változás: az egyszerű eljárással épülő épületek esetében kötelező lefolytatni szakmai konzultációt a polgármesteri hivatal főépítészi irodáján. "Azért tartottuk szükségesnek egy új „eljárás” bevezetését, mert a nagyszámú új építkezésről önkormányzatunknak semmilyen információja nincs, az érdekelt szomszédokat semmiről nem tudjuk tájékoztatni, mely már-már tarthatatlan állapotot eredményez" - indokolja a döntést Budaörs főépítésze a z önkormányzat honlapján.

"Mindezek mellett el kellett készíteni a TAK-ot, mely sok ábrával, jó példával felszerelve szeretné eljuttatni az olvasóhoz az építendő épületekkel szemben támasztott településképi követelményeket olvasmányos, a laikus számára is érthető módon. Kézikönyvünk a jelen pillanatot, jelenlegi tudásunkat, a jövőre vonatkozó aktuális gondolatainkat kívánja rögzíteni az eddigi tendenciák tapasztalatai tükrében. Nem volt még olyan kiadványunk, mely Budaörs történelmére, értékeire alapozva mutatja be jelenkori építési tevékenységeinket, tárja fel összefüggéseit a régi és új épületek arculata, formavilága között. Ez azért is fontos, mert jellemzően megtalálhatók azok a hangulati elemek, melyek az új épületek elhelyezésével sem vesznek el, melyekhez érdemes igazodni. Bemutatjuk mennyire differenciált területekből áll Budaörs: az autópályától a hegyi gyalogos ösvényig, a hatalmas logisztikai központoktól a pici présházakig, zártkerti kis tárolókig városunkban minden megtalálható és mindegyik településképileg meghatározó, hiszen ezek együttese jelenti izgalmasan sokarcú városunkat. Forgassák haszonnal kiadványunkat, tekintsék át új rendeletünket! Várjuk véleményüket új dokumentumainkról a foepitesz@budaors.hu e-mail címen!"

Vissza