Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Tudta-e? – Azbesztszennyezés

Életmód

2017-09-19


Magyarországon az ötvenes évektől a rendszerváltásig az egyik legelterjedtebb tetőfedő anyag volt a síkpala. Gyártása 2005 óta tilos, mert kiderült, 10-15%-ban tartalmaz azbesztet, amely az anyag törés-fúrás-fűrészelésekor kerül a levegőbe. Belélegzése halálos kimenetelű rákot okoz, mint azbesztózis, mesothelióma, amely a mell-, a hashártya daganatos betegsége, valamint a hörgő-, gyomor-, és béldaganat.

A bontás ezért törvényileg szabályozott. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) feladata az azbeszttel végzett munkák munkavédelmi szempontú hatósági ellenőrzése. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendeletben előírtaknak megfelelően a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelentenie az OMMF munkavégzés helye szerint illetékes területi munkavédelmi felügyelőségének az azbesztbontást. A bejelentésről a munkavédelmi felügyelőség három munkanapon belül értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot, amely a budakeszi járásban a Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (zoldhatosag@pest.gov.hu). A bejelentésekről a munkavédelmi felügyelőség naprakész nyilvántartást vezet és ellenőriz. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felderítsenek be nem jelentett azbesztbontásokat és lerakásokat.

Az érdi járási hivatalban a zoldhatosag@pest.gov.hu címen azok az állampolgárok is bejelentést tehetnek, akiket szabálytalan síkpala-bontás miatt szennyeződés érhetett.

Az azbeszt tartalmú építőanyag a16/2001.(VII.18)KöM rendelet szerint az I-es veszélyességi osztályba sorolt veszélyes hulladéknak minősül, melynek bontását, szállítását és elhelyezését csak szakcég végezheti, elhelyezni csak erre a célra kijelölt tárolókban lehet.

Aki szakszerűtlen bontásról vagy elhelyezésről értesül, nem csak a zoldhatosag@pest.gov.hu címen tehet bejelentést, hanem a rendőrségen is, mivel az azbesztszennyezés és az azbeszthulladék illegális kezelése és elhelyezése bűncselekmény.


Vissza