Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Változások a fogyasztóvédelemben

Gazdasági rovat > Pest megye

2017-01-19


2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatok megoszlanak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása között. A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is.

Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki).

A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala látja el.

Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)

Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel.

Az ügyfelek rendelkezésére tehát fogyasztóvédelmi ügyekben az alábbiakban leírt feladatmegosztásban az Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (megyei illetékességgel), valamint a többi járási hivatalunk hatósági osztályai állnak.

Az ügyfelek személyesen a hatósági osztályon, a kirendeltségeken, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél a honlapunkon megjelölt ügyfélfogadási időkben és elérhetőségeken tudnak tájékozódni és beadványokat leadni.

A legfontosabb ügykörök tehát (a felsorolás nem teljeskörű), amelyben a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz fordulhatnak az ügyfelek:
•    a szerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételére illetve szervezésére vonatkozó rendelkezések
•    a fogyasztói csoportok szervezése
•    békéltető testület eljárása során a vállalkozást érintő együttműködési kötelezettség
•    gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétele
•    árubemutatóval kapcsolatos ügyek
•    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások
•    elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az előfizetői számlapanaszok intézésével, kezelésével kapcsolatos panaszok, vagy a számla tartalma
•    A villamos energia, a földgázellátás valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos panaszok, úgy mint az elszámolás, számlázás, díjfizetés, mérés, szolgáltatás felfüggesztése, kikapcsolás, ellátásba történő ismételt bekapcsolás, vagy az üzletszabályzatában foglalt rendelkezések megsértése esetén
•    a hulladék elszállítással kapcsolatos elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatban
•    rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok
•    tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése esetén
•    textiltermékek címkézésével és jelölésével kapcsolatos panaszok esetén valamint az
•    az építési termékek forgalmazásával kapcsolatos problémák esetén.

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az
•    egységár-, eladási ár feltüntetésével,
•    a termékek minőségi kifogásának kezelésével,
•    szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt,
•    az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban
•    fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán.

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el.

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának, az Érdi Járási Hivatal Közlekedési Főosztályának, valamint a járási hivatalok kormányablakainak, ügysegédeinek és hatósági osztályainak aktuális elérhetőségei megtalálhatók a kormanyhivatal.hu/hu/pest honlapon.

Pest Megyei Kormányhivatal

Kapcsolódó cikkünk: Változás a fogyasztóvédelemben - 2017-01-05

Vissza