Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szigorú költségvetés - nagyratörő tervek

Közélet > Páty

2007-04-02


Dr. Bognár András, Páty polgármestere a település 2007. évi, 1,5 milliárdos költségvetését szigorú költségvetésnek minősítette, melynek köszönhetően minden törvényes előírást be tudnak tartani, és minden fizetési kötelezettségüknek eleget tudnak tenni. Idén 50 millió forintot fordítanak önkormányzati fejlesztésre.

 

 A szokásos bevételeink a működésre elegendőek, a polgármesteri hivatal, az általános iskola, az óvoda és a művelődési ház kiadásait fedezik. A központi költségvetési szigorításokat úgy sikerült kivédenünk, hogy megszüntettünk két álláshelyet a polgármesteri hivatalban (egyet a titkárságról, egyet a műszakról) és kettőt az általános iskolában is. Idén ugyan az egy havi plusz jutalmat nem tudjuk az intézményeinknek kifizetni, de a kötelezően előírt juttatásokat igen. Így például tízezer forint lesz a havi étkezési jegy személyenként és a törvényes keretek között a gépkocsi-használatot is biztosítani tudjuk azoknak, akiknek a munkájukhoz erre szükségük van.
 Jut-e pénz ebben az évben önkormányzati fejlesztésekre?
 Ebben az évben ötven millió forintot tervezünk fejlesztésre, amit a belterületi utak, a vízelvezető árkok és a patakmeder-tisztítás engedélyezési terveinek elkészítésére fordítunk, hiszen a pályázatokhoz tervekre van szükségünk. Ez az összeg szolgál majd a pályázati önrészek fedezetéül is, és ha lesz megmaradó rész, azt az egyes út- és járdaszakaszok felújítására fordítjuk majd. De a fejlesztéseink nem merülnek ki ennél az ötven millió forintnál. Egy közel egy milliárdos vagyonra tett szert az önkormányzat az elmúlt négy évben, amely ezekben a nehéz időkben is lehetőséget biztosít a település biztonságos működtetéséhez és a falut megtartó, legszükségesebb fejlesztések elvégzéséhez.
 Hogyan tettek szert erre az önkormányzati vagyonra?
 2004-ben közel tíz millió forint felhasználásával kárpótlási jegyeket vásároltunk fel és ennek segítségével jutottunk hozzá egy közel nyolchektáros területhez az autópálya felé vezető út melletti, jelenleg a község tulajdonát képező húszhektáros iparterületen. Az itt lévő mezei utak is belekerültek a bruttó területbe, ezek további 7-8 hektárt jelentettek. A telektulajdonosokkal kötött egyezség alapján pedig az önkormányzat elkészíti a terület szabályozási tervét, a tulajdonosok pedig területük 5%-át átadják a községnek. Így jön össze húsz hektár.
 De térjünk vissza a fejlesztésekre. Milyen beruházások előtt áll Páty?
 Stratégiai céljaink között szerepel az általános iskola hat tanteremmel való bővítése, amely várhatóan még az idén elkezdődik. Ezzel két telephelyről egy helyre költözhet az intézmény, ami a működési kiadásokat remélhetőleg jelentősen csökkenti majd. Stratégiai cél az iskolai sportlétesítményeink felfejlesztése is, melynek legjelentősebb beruházása egy 25 x 10 méteres vízforgatásos tanmedence, melyet a kora reggeli és az esti órákban a nagyközönség számára is megnyitnánk, sőt egy fűthető sátoros megoldással a téli időszakban is működne. Jelenleg háromszáz általános iskolás megy el a településről más általános iskolákba vagy nyolc osztályos gimnáziumokba. Az alsó tagozatos gyerekek számára az ingázás óriási teher. Ezen a gondon próbálunk segíteni a gyerekek helyben tartásával. E beruházás fedezetét éppen az előbb említett iparterületi telkek egy része jelentené. Fontos célkitűzésünk még a belterületi utak rendbetétele. Áprilisban megfelelő uniós pályázatra számítunk, amelynek az önrészére a fedezet már megvan. 650 millió forintos hitelből megkezdjük a korábbi, a település számára sok gondot okozó vákumos szennyvízcsatorna-rendszer kiváltását gravitációs szennyvízcsatornára. Komoly terhet ró még az önkormányzatra, hogy 50-60 hektár területet vontak korábban úgy belterületbe, hogy a település egy fillért sem kapott belőle. Miközben közműfejlesztés nem volt a faluban, a település lakossága megduplázódott. Megpróbáljuk lépésről lépésre ezt a lemaradást is pótolni.
 Milyen magánerős fejlesztések várhatók még a közeljövőben?
 Három-öt év alatt megvalósul egy golfpálya-beruházás a település határában. Hosszabb ideje ez az első beruházó, akitől jelentősebb összeg érkezik a község számlájára. Ebből a 300 millió forintból építünk most 75 fős óvodát (3 x 25 fős csoport) önkormányzati beruházásban. A legjelentősebb magánerős beruházás Pátyon a római katolikus templom építése lesz, melynek alapkőletételét áprilisra tervezik. Az Erkel utcában egy 150 fős luxus öregotthon épül, amely egy belgyógyászati utókezelővel egészül ki. Két lovarda is létesült, az egyikben már sérült gyermekek terápiás célú lovagoltatásával foglalkoznak. Lakóterületi fejlesztés elé is nézünk, ígéretes tárgyalásokat folytatunk, amelyek az erdő alatti részt és a telki határt érintik majd.

Koós Hutás Katalin


Vissza