Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Kaposváron búcsúztatták Zákányi Zsoltot

Kultúra > Budakeszi

2007-01-29


Január 12-én életének 82. évében örökre elment tőlünk Zákányi Zsolt tanár úr, a Budakeszi Református Vegyeskar alapító-karnagya. Temetése január 27-én déli 12-kor volt Kaposváron, tanári-karnagyi munkája és sikerei színhelyén, ahol díszpolgárrá választották és ahol a református gyülekezetben hosszú évekig presbiter volt. A budakeszi református gyülekezet február 10-én délután 16 órakor emlékezik meg róla gyász-istentisztelet keretében.

Zákányi Zsolt 1925-ben született református lelkész családban. 1957-ben került Kaposvárra, ahol a Kodály Zoltán ének-zene tagozat általános iskolában1967-ben az ő kezdeményezésére jött létre a zenei tagozat. 11 éven át a Táncsics Mihály Gimnáziumban tanárként és kórusvezetőként dolgozott. A Somogy megyei Kóta titkára és elnöke volt. Tagja volt a Kodály Zoltán és a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságnak, alapító tagja volt a Bárdos Lajos Társaságnak és a Magyar Zene – és Táncművészek Világszövetségének. A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola világversenygyőztes gyermekkórusának és a több nemzetközi versenyen is díjazott Vikár Béla Vegyes Kar karnagyaként végzett munkásságát 1989-ben Liszt-díjjal ismerték el, 1990-ben pedig Kaposvár díszpolgárává választották. Tulajdonosa a Kaposvár és Somogy művészeti díjának, a Weiner Leó-díjnak és a Munka Érdemrend ezüst fokozatával is kitüntették.
Zákányi Zsolt 2000-ben Budakeszire költözött, ahol megalapította a református gyülekezet kórusát. Eleinte csak a református gyülekezet ünnepi alkalmain szolgált az énekkar, később egyházmegyei kórustalálkozókon vettek részt. 2003 júniusában már önálló hangversenyt adtak a Kálvin teremben, sőt Szokolay Sándor előadásán is énekeltek. 2004-ben Olaszországban léptek fel, 2005-ben pedig Pergolesi Stabat Mater-ét adták elő a budakeszi katolikus templomban, majd közösen koncerteznek olasz testvérkórusukkal. 2006-ban önálló világi kóruszenei hangversennyel lepték meg a budakeszi közönséget a művelődési központban, s az 1956-os forradalom emlékét Mozart Requiemjével tették emlékezetessé a budakeszi református templomban. A karnagy úr utolsó szolgálata halála előtt egy hónappal a december 10-i adventi koncert volt a református templomban.
 A kaposvári temetési szertartáson Bellai Zoltán kaposvári és Boros Péter budakeszi református tiszteletesek, valamint volt tanítványaiból az általa vezetett kórusok, így a budakeszi református kórus tagjaiból álló énekkar szolgált. A város nevében Szita Károly polgármester búcsúzott. Beszédében kiemelte, hogy Zákányi Zsolt nemcsak kiváló zenész volt, hanem nagyszerű tanár is, aki a muzsika és zene szeretet mellett emberségre és becsületre is tanított. Legendás szigorúsága soha nem volt bántó, mindig a nemes cél érdekében gyakorolta. Utolsó útjára óriási tömeg, köztük számos budakeszi tisztelője kísérte a kiváló tanárt a kaposvári temetőben.
Zákányi Zsolt egy korábbi nyilatkozatában így vallott a negyven éves tanári pályájáról, a hivatástudatról: „A szépség sohasem pusztít, nem rombol, csak épít. Az ének-zene ezt kínálja a fogékony gyermeknek. Azután ott van rend, amely nélkül a zene elképzelhetetlen. Ennek feltétele a jól végzett munka, csak így lehet a szépségeszményt szolgálni. Még egy fontos feltétel: az egymásra figyelni tudó ember nevelése. Csak ilyen ember tud a maga és embertársa számára hasznos munkát végezni. Az énekkari munka ilyen dolgok szolgálatára tanít.”

Koós Hutás Katalin

A temetésről készült fotók megtekinthetők Képgaléránkban

 Kapcsolódó cikkek


Vissza