Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Dr. Németh László atya ma 90 éves

Múltunk tanúi > Budakeszi

2007-01-30


Budakeszi „építkező, tanító” papját 1940. június 16-án szentelték pappá Székesfehérváron. 1971-től szolgált Budakeszin három évtizeddel későbbi visszavonulásáig. Munkálkodása sok maradandó emléket hagyott: a templom renoválása, a hittanterem építése, a cserkészet elindítása, a zárda megépítése, a Szent László Közösségi Ház felújítása, saját vagyonának a feláldozásával a katolikus gimnázium elindítása, a romkert feltárása. De talán még nagyobb jelentőséggel bír az, amit a lelkekben épített.

Születésnapján Nagy Gáspár hozzá írt költeményével köszöntjük.


Öreg pap – tűnődő esti imája
Dr. N. L. hat évtizedes szolgálatára

Terveid rengetegében, Uram
már láttad az én egyetlen utam,
láttad a fiatalban a roskadt öreget:
Feléd vándorló lábnyomaimat.

Láttad ifjú fényeimben az árnyakat,
ha szembejöttek párban az úton,
el ne vakuljak, hát küldtél elém
mély börtön-kátyukat, ezt is tudom.

De adtál óvni szétszórt nyájat is,
kiknek szolgáló pásztora lehettem,
ha erőm már éppen megfogyatkozott
a Lélek épített falakat helyettem.

Kezem és lábam gyakran megremeg,
olykor látnom és szólnom is nehéz,
de az út szívemben mindig egyenes,
hiszen mágnesként vezet az a kéz:

a Te kezed – és akaratod gyémánt
csöndjében hozzád tart estéli utam,
mit fáradt lelkemmel már némán
látok is bölcs terveid szerint, Uram.

(2000. június 18.)


Vissza