Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szövetség Nyitra és Pest megye között

Közélet > Pest megye

2015-02-26


Közös Európai Területi Társulást (ETT) hoz létre Nyitra és Pest megye. Budapest, Vác, Nyitra és Léva is csatlakozna a kezdeményezéshez. A Pontibus (latinul hidak) nevű társulás célja, hogy szorosabb gazdasági, társadalmi kapcsolatok alakuljanak ki a határ két oldalán élők között.

A Nyitrai Kerületi Önkormányzat a határon átnyúló együttműködések kiszélesítése, azok intézményesítése és az uniós források hatékony felhasználása érdekében Pest Megye Önkormányzata részvételével egy közös Európai Területi Társulás létrehozását javasolta.

A magyarországi székhelyű társuláshoz az előzetes egyeztetések szerint a későbbiekben csatlakozni fog Budapest Főváros Önkormányzata és Vác Város Önkormányzata magyar oldalról, illetve Nyitra Város Önkormányzata és Léva Város Önkormányzata szlovák oldalról.

Az európai területi együttműködési csoportosulás célja, hogy az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítése céljából tagjai között elősegítse és előmozdítsa különösen a területi együttműködést, ideértve a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési formák közül egyet vagy többet. Az együttműködés fő területei a közlekedés, a gazdaság, a kutatás és innovációk, az energetika, a megújuló energiaforrások, az idegenforgalom, a kultúra, a környezet, a sport, a humánerőforrás, a mezőgazdaság és élelmiszeripar, valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatások területe lesznek.

A társulás szervei a tagok képviselőiből álló közgyűlés, és a társulás képviseletét ellátó és annak nevében eljáró igazgató.

A Nyitra Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata által az Alapszabályban foglaltak szerint létrehozandó Európai Területi Társulás elősegítheti a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020, valamint a Pest Megyei Duna Stratégia sikeres megvalósítását, illetve a Társulás intézménye közös pályázati-, projekt megvalósítási lehetőségeket biztosíthat más európai uniós források vonatkozásában is.

A megvalósítandó projektek közelebb hozhatják egymáshoz a határ két oldalán élőket és mind a gazdasági élet területén, mind a társadalmi kapcsolatok terén eredményes együttműködés alakulhat ki a magyar és a szlovák oldal között.

A közgyűlés a 36 igen szavazattal, 2 nemmel és egy tartózkodással döntött az Európai Területi Társulás megalapításáról.

www.pestmegye.hu

 


Vissza