Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A kitörők között voltam... 4. rész

Múltunk tanúi > Budakeszi

2015-02-16


Ismét a védett rejtekhelyünkből láthatjuk az egyenetlen küzdelmet a két ágyú és az úton keresztül futó védtelen bajtársaink közt. Vas- és acélszilánkok hús és csont ellen. A pillanat töredékét is ki kell használni és egy lövés elhangzása után teljes erővel rohanni kell. Aki nem úgy cselekszik, az belekerül a szórásba és menthetetlenül ott pusztul.

Páran ott is maradtak az Olasz fasor kocsiútjának közepén, a zöm azonban sikerrel tette meg az utat.

Húsz percet töltünk a sövénykerítés tövében, mire valamennyien összegyűltünk, majd lelapulva a sövény mellett tovább haladunk a fogaskerekű vasút felé. Az ágyúk közben tovább tüzelnek, de mi most mélyedésben vagyunk, így bennünket nem is tudnának lőni. Már csak méterekre vagyunk a végállomás kerítésétől és egész közel a bömbölő ágyúkhoz. Balra kanyarodunk, hogy a ligeten keresztül a Városmajort átvágva a Kissvábhegyre húzódjunk fel, a lakatlan vidékre.

A park közepén túl egy kisebb magányos ház áll, teljesen üresen, ajtó és ablak nélkül. Itt megállunk, mert kint a Városmajor utcában gépkocsik és páncélosok zaját hallani. Nem mehetünk tovább, egy kicsit pihenünk is, bár minden perc nagyon drága.

Három fiatal katona önkéntes elhatározásból visszamegy azzal, hogy elpusztítja a két még mindig tüzelő ágyút. Aggódva várjuk a fejleményeket. Nem kellett soká várni, mert rövid pár perc után a három vakmerő vállalkozónak már halljuk a páncélökleit, melyeknek eldördülése után a két orosz ágyú elnémult. Lihegve jön vissza a három katona és mesélik, hogy oldalt és hátulról lepték meg a kezelő legénységet, teljes sikerrel.

A Városmajor utcában a zaj azonban nem akar elhallgatni, nekünk tehát tovább kell várni, mert másfelé most már nem akarunk és talán nem is tudunk menni. Megint kínos várakozással teli percek, sőt negyedórák múlnak el.

A sötét parkban egyszerre csak egy kisebb csoport közelíti meg a házat. Készen tartott fegyverekkel feszülten figyeljük az óvatosan közelgőket. Az eleje már a ház előtt húzódik el. Fellélegzünk, a mieink voltak, most legalább többen vagyunk. Nagy örömömre egy régi jó ismerősöm is köztük van. A váratlan találkozás őt is kellemesen meglepte. Utánuk újabb kisebb-nagyobb csoportok érkeznek, így már vagy százötvenen lehetünk. Tekintélyes erő, amiért is nem habozunk tovább, hanem folytatjuk az utunkat.

Ismerősömmel együtt az élen megyünk. Egy léckerítésen rést törünk és egy kis kerten, majd udvaron keresztül a zajos Városmajor utcába érünk. A lárma a fogaskerekű vasút hídja felől hallható, két vagy több nehézpáncélos motorja lehet. De úgy látszik, csak készenlétben vannak, mert a zaj nem közeledik. Csak rövid ideig lapulunk a kis udvar kijáratánál és máris folytatni akarjuk az utunkat. Páran már kint vagyunk a néptelen sötét utcán, mikor hirtelen vágtató lovasok közelednek. Hamar visszaugrunk az udvarba és újra elbújunk. A három lovas a város felől az Új Szent János kórház felé vágtat. Nem lövünk, nem is lenne tanácsos.

Most újra néptelen az utca és csak a kellemetlen motorzaj hallatszik. Gyors iramban átrohanunk az úttesten és tőlünk balra egy kis mellékutcába tartunk. A csak pár házból álló utcát hamar elhagyjuk és most már a mezőn haladunk a Kissvábhegy meredek oldalán.
Tehát túl vagyunk a városon és én teli tüdővel szívom a jól ismert budai hegyek friss levegőjét. A nagy szerencse, amely eddig elkísért a halálos veszélyekben, talán ezután a kisebb veszélyekben is mellettem marad - gondolom magamban.

Fejezet Cs. A., volt budakeszi katona visszaemlékezéséből. Buda, 1944. február 11.
Megjelent a magyarországi kiutasítottak szemléjében, a volt budakeszi dr. Gödrössy Béla szerkesztette Értesítőben 1950. január és július között, melynek példányait dr. Máté (Math) Istvan és felesége (született Pfendtner) budakeszi kitelepítettek családja őrzött meg az utókornak.
Digitalizálta Albrecht György, Karlsruhe
http://kemma-auf-wudigess.de/kitores.html

(folytatjuk)

Kapcsolódó cikkeink:
A kitörők között voltam... 3. rész - 2015-02-13
A kitörők között voltam... 2. rész - 2015-02-12
A kitörők között voltam... 1. rész
- 2015-02-11
Értesítő 1950 - 28. rész - 2013-03-23


Vissza