Páty > Kultúra
Tűzzel és vízzel . . .

2011-03-08 20:58:41
1734 olvasás

. . . címmel decemberben láthattuk Esz Anna műkedvelő kézműves festő munkáinak anyagát a Közösségi Ház kiállítótermében. Szakmai pályafutása során húsz évig dolgozott gazdasági diplomataként Bécsben és Münchenben. Munkáját a Magyar Gazdaságért-díjjal ismerték el. A Páty és Kircheim közötti partnerségi kapcsolat kialakítása érdekében tett erőfeszítéséért a Pátyért Érdemérem arany fokozatával tüntették ki.

A két földi elem, a tűz és a víz ellentétpárjának megjelenése Esz Anna munkáiban harmonikusan megférnek egymás mellett. A víz: az akvarell-képeken keresztül csöppnyi könnyed, lágy világában ölt testet, a tűz: az égetett zománc keménységet és az örökkévalót közvetíti a szemlélő felé. Az alkotó ars poeticáját, melyet mottóul választott, Bory Jenő építész-szobrász (1879-1959) a művészet meghatározására alkotott mondata jól tükrözi, miszerint „A gyermek művészete a játék, a felnőtt játéka a művészet.”  Így mindkét életszakaszban benne rejlik vagy hozzuk magunkkal az igényt a szépre, az érzékenységet a világra, melyek finom aranyfonálon kapaszkodnak lelkünkhöz, kezünkhöz. Anna gyermeki játékossága megjelenik a piciny tűzzománc képek formavilágában, ahol mackók, hóemberek, csillagok és holdak, tornyos házikók idézik a gyermeki kor vidámságát. A felnőtté válás, a valóság és álom határán úszik, ami megmutatkozik egyaránt az akvarellképek és tűzzománc tárgyak témáiban: havas, zord bércek, nyarat idéző virágcsendéletek, medálok kidolgozásában.

Esz Anna a budapesti Külkereskedelmi Főiskolán és a bécsi gazdasági egyetemen tanult.  Németül, angolul és oroszul beszél. Oktatott a főiskolán, majd a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján. Szakmai pályafutása során húsz évig dolgozott gazdasági diplomataként Bécsben és Münchenben. Munkáját a Magyar Gazdaságért-díjjal ismerték el. A Páty és Kircheim közötti partnerségi kapcsolat kialakítása érdekében tett erőfeszítéséért Páty község képviselő-testülete a Pátyért Érdemérem arany fokozatával tüntette ki. Néhány éve fest kedvtelésből akvarelleket, két éve foglalkozik tűzzománc technikával, amihez a biatorbágyi tűzzománc szakkörben kapott kedvet, majd a székelyudvarhelyi Elekes Gyulától tanult. Részt vett G. Nagy Mónika budaörsi művésztanár nyári rajztanfolyamán és tisztelettel emlékezik gyermekkori tanára, Bakonyi Mihály festőművész intelmeire, akitől a művészetek iránti szeretetet is útravalóul kapta.

-h-

Nyomtatás :: Bezárás