Páty > Közélet
Megalakult a pátyi polgárőrség

2010-11-09 10:57:57
1423 olvasás

2010. október 12-én egy új egyesületet létrehozva megalakult a Pátyi polgárőrség. Schneider Mihály Eu. mk., az önkormányzat közrendvédelmi munkacsoportjának tagja Hájas Ágnes kérdéseire válaszol.

-   Milyen egyesület biztosítja a hátteret a pátyi polgárőrségnek?
-   A Páty község Polgárőrsége civil szervezet. Az alapító tagság megközelítőleg ötven fő, akik jelenlétükkel megerősítették a közhasznú egyesület létesítésének szándékát. 

-   Úgy fogalmazott, katalizátorként működik majd a munkacsoportban. Ön biztonságtechnikai szakember?
-   2002 óta a Budaörsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szolgálatának technikai tanácsadójaként az áldozattá válás megelőzésében, az elektronikus védelmi rendszerek szakszerű alkalmazási módszereinek szaktanácsadásában veszek részt, és saját biztonsági cégem is ezen a szakterületen dolgozik mintegy 17 éve. Így ez irányú tapasztalatomnak köszönhetően rálátásom van Páty közbiztonsági hiányosságaira. Nagy segítség a polgárőrség újraszervezésénél, hogy korábban katonatiszt voltam, s az utolsó 16 évben vállalkozóként elektronikus vagyonvédelmi rendszerek tervezésével-telepítésével foglalkozom. A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagja leszek. Kidolgoztuk Páty önkormányzatának a Komplex Közbiztonsági Intézkedési Tervét, amely tartalmazza a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatokat a falu közbiztonsága, tűz- és katasztrófavédelme kérdésében is.

-   Milyen szervekkel tervez együttműködést a polgárőrség?
-   A rendőrséggel, a katasztrófavédelem helyi szervezeteivel, a foglalkoztatáspolitikához tartozó szervekkel, a régió polgárőr egyesületeivel, a Megyei Polgárőr Szövetséggel, a szociális ellátó rendszer szakembereivel, s ide tartozik az ifjúságvédelmi szféra is. Továbbá a vagyonvédelmi vállalkozásokkal, a helyi kisebbségi képviselőkkel és a pátyi civil szervezetekkel, alapítványokkal is. 

-   Mit jelent az Eu. mk. a neve mellett?
-   A Belgiumban működő Európai Mérnökök Szövetsége (FEANI) tagjainak jár ez a cím. A tagsághoz pedig nemzetgazdaságilag is jelentős mérnöki életút szükséges. A címet a magyarországi testület javasolja, melynek hitelességét helyszíni bejárásokkal, a szükséges dokumentáció begyűjtésével ellenőrzik, majd Brüsszelben a nemzetközi tanács ítélheti oda.

-   Önnek mivel sikerült megszereznie ezt a címet?
-   Elsősorban a korszerű víz alatti földmágneses tér mérési elvén működő elektronikus aknák no-kontakt módszerekkel történő hatástalanításának módszertani kidolgozása, alkalmazása, és a víz alatti földmágneses mérőrendszerek, valamint a földmágneses önvédelmi rendszerrel felszerelt aknamentesítő hadihajók elektronikus rendszereinek bemérési módszereinek gyakorlati kialakításáért. Ezekkel a rendszerek védelmi alkalmazásával ártatlan civil életek ezrei menthetőek meg egy elaknásított területen. Mindannyian tudjuk, hogy déli határaink túloldalán még mindig tömegesen vannak ilyen „éles” területek, a téma –sajnos- aktuális napjainkban is.

-   Bírálatot kaptak – Ön is és a polgármester is -, hogy túl hirtelen, átgondolatlanul vágtak bele a polgárőrség szervezésébe. Mi erről a véleménye?
-   Évekkel ezelőtt Székely László most megválasztott polgármester alapítója volt a korábban már működő polgárőrségnek. Október 12-én a volt polgárőrök és újabb csatlakozók, azaz közel 50 ember kérte fel az új polgármestert, hogy álljon a kezdeményezés élére. Székely László azonnal megtette. Igaz, csak október 18-án lépett hivatalba, de ez halasztást nem tűrő lépés volt. Minden pátyi lakosban igen erős az igény a családja személybiztonsága, vagyona megóvására, amit kiemelt az elmúlt hetek betöréssorozata, a közlekedési balesetek. A tájékoztatóra meglepően sokan jöttek el. Részt vett Székely László polgármester, Horváth Ferenc, rendőr őrnagy, a Budakeszi Rendőrőrs nemrég kinevezett parancsnoka és Gebri József rendőr zászlós, a pátyi körzeti megbízott. A rendőrőrs parancsnokától biztatást, együttműködési szándékot kaptunk és ígéretet is duplázott járőrözésre. Az alapítási eljárás következő lépése október végén az alapító okirat aláírása és a vezető tisztségviselők megválasztása lesz, majd azonnal a tagok polgárőri vizsgafelkészítése és vizsgáztatása.

-   Mi lesz a feladatuk?
-   A járőrözés már megkezdődött. Ezt már tapasztalhatják a pátyiak. Örülnék, ha mielőbb lenne egy polgárőr járőrautónk, 24 órás ügyeleti telefonunk, alapfelszerelésünk. A polgárőr hatóság. Feladata értesíteni a hivatalos szerveket. Terveink között szerepel egy rendőrautó, egy rendőr és a polgárőr járőrszolgálat kiépítése, összehangolása. További feladataink a pátyi rendezvények vagyoni és közbiztonsági felügyelete, az Iskola utcai zebra biztonságos működtetése, mely jelenleg is igen jól és szervezetten működik Omray Ferenc koordinálásával. A zebraőrség azonban emberhiánnyal küzd, ezen segít majd a polgárőrség. Napi feladataink között szerepel az önkormányzattal és az összes rendvédelmi és megelőző szervekkel való együttműködés, az egyeztetés. Döntés született egy weboldal és egy értesítési rendszer felállításáról, ami a gyors információáramlást segítené elő. Előkészítés alatt van a 24 órás ügyeletes polgárőri rendszer kialakítása, azonnali telefonos elérhetőséggel. Közös célunk az önkormányzattal, hogy a minél szélesebb körben meghirdetett szervezetbe behívjuk a munkában részt venni kívánókat. A munkacsoport érdekegyeztetési és logisztikai feladatokat ellátó tagjaként fontosnak tartom, hogy Páty honlapján és a Pátyi Kurírban megjelenjen érthető formában a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciónk, és az abban foglaltakat hajtsuk is végre a mindennapokban. Távlatban pályázat útján szeretnénk megvalósítani egy önálló rendőrőrsöt, mely rendelkezne a megfelelő infrastruktúrával is.

-   Vannak olyan területek, ahol szükséges a fokozottabb ellenőrzés?
-   Igen vannak kriminológiailag kiemelt helyek Pátyon, amelyeknél fokozottabb jelenlét szükséges, ezek meghatározása, már folyamatban van. Stratégiai helyek a falu ki- és bejáratai, a közlekedési balesetveszélyes és bűnszennyezett pontok, az illegális szemétlerakók, ahol térfigyelő kamerák is lesznek majd. Páty ún. „sajt-település”, sok kis ki-bejárattal, így igen precíz, jól átgondolt, egymásra épülő koncepciót, időigényes tervezést, valamint szakszerű megvalósítást igénylő biztonságvédelmi megoldásokat igényel, amit a rendőrségi szakértők, kriminológusok, bevonásával statisztikai adatok értékelésével fogunk rövidesen elkészíteni. 

***

A Pátyi Polgárőr Egyesület elnöke: Váraljai András
Az elnökség tagjai: Cséke Dávid, Besnyi Csaba, Omray Ferenc
A Ellenőrző Bizottság tagjai: Ásztai Tamás, Balogh István,  Schneider Mihály

Nyomtatás :: Bezárás