Páty
Karácsonyi üzenet

2005-12-01 19:39:07
145 olvasás

Az év végéhez közeledve hétköznapjainkat és vasárnapjainkat jelentősen meghatározza a karácsonyi készülődés. Az ezredfordulót pár évvel elhagyva még mindig eszünkbe jut, hogy Krisztus születésének világraszóló eseményét az egész világ ünnepli azáltal, hogy az időszámításunk ehhez igazodik.


A karácsony várásának időszaka az advent, ami szó szerint eljövetelt jelent (az „Adventus Domini” = „az Úr eljövetele” latin kifejezésből). Amilyen vágyakozva várták annakidején a Messiás eljöttét, úgy várjuk mi is Urunk dicsőséges eljövetelét. Ez a kettős várakozás tölti be a hitvalló keresztyének szívét: „... fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától... ...ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat...”

A karácsony ünnepe előtti négy vasárnap jelzi az adventi időszakot. Szép szokás az adventi koszorú négy gyertyájának egymás utáni meggyújtása: jelzi, hogy egyre nagyobb a világosság, amit Jézus hozott nekünk. “Fényt, éltet hozva jő...” - énekeljük egyik adventi énekünkben. Jézus érkezésével teljesedett be az ószövetségi prófécia: „A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot...” (Ézsaiás 9,1). Mivel karácsony első napja idén vasárnapra esik, adventünk a lehetséges leghosszabb: négy teljes hét. Ezt a négy hetet nagyon szépen megtölthetjük tartalommal, ha a bevásárlási láz kapkodásai között esténként el tudunk csendesedni és Istenre figyelni. Érdemes elolvasni az Ószövetségből Ézsaiás (Izajás) próféta könyve 9. és 40. fejezetét, az Újszövetségből pedig Máté evangéliuma 1-2. fejezetét, valamint Lukács evangéliuma 1-2. fejezetét. A legtöbb énekeskönyvben (egyházi énekgyűjteményben) egy csokorban találjuk az adventi és karácsonyi énekeket, ezeket imádságképpen olvasgathatjuk. Így nemcsak az adventi koszorú gyertyái világítanak, hanem szívünkben is világosságot gyújt a mi Istenünk, akinek csodálatos szeretetét hirdeti a karácsony: „Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János evangéliuma 3,16).

Karácsonyra elsősorban nem azt kívánom a Kedves Olvasóknak, hogy szép nagy karácsonyfájuk legyen sok-sok ajándékkal, hanem sokkal inkább azt, hogy töltse be szívüket szeretet, öröm és békesség!

Vizi István lelkész

Nyomtatás :: Bezárás