Páty > Közélet
„Átkozott a kéz mely ezt a békét aláírja”

2010-07-23 19:32:36
1640 olvasás

… - hirdette egy korabeli plakát, a Pátyon június 3-án megnyitott, Trianon 90 éve című kiállításon. A Hun-Magyar Alapítvány a Történelmi Vitézi Renddel közösen szervezett megemlékezést a 90 éve aláírt trianoni békediktátum évfordulója alkalmából.

A pátyi országzászló előtt Székely László mondott megnyitóbeszédet, a kiállításon vitéz Csák Attila kalauzolt vissza a történelmi időkbe. 1920. június 4-én, budapesti idő szerint 16:32-kor írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a Galérie des Cotelles-ben a szégyenletes, Magyarországot megsemmisítő szerződést. E fájdalmas eseménynek állít emléket a református templom előtti országzászló talapzatára vésett Nagy Magyarország. Itt hajtott fejet a Magyarok Szövetségének Pátyi Tagozata, a Székely Kör, a helyi lakosok és civil szervezetek, majd a Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat tagjai is.

Egy 1934. május 28.-i pátyi dokumentum összefoglalja, az akkori megemlékezést:
„Páty községben közel ezerfőnyi tömeg valamit kétszáz levente sorakozott fel az Országzászló alá. A római katolikus és református egyházak áldása után az Ereklyés Országzászló Nagybizottsága nevében vitéz Martsekényi Imre székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag mondott avató beszédet, melyben a magyar hősök áldozatára utalt a jóvá tevő nagy küzdelemre. Majd F. Szabó Gáza országgyűlési képviselő, Veér Pál főjegyző beszéltek, valamint dr. Várady Józsefné zászlóanya szólt nagy meghatódást keltve az idegenből ideszakadtak nagy érzelmeiről. A község nevében Polgár Béla bíró beszélt, majd a református leánykör tagjai igen hatásosan adták elő az Országzászló-hódolat kórusát. Az avatást követő társasebéden a kormányzót köszöntötték, majd az országos elnökséget ünnepelték.”

Pátyon, mint az ország számos településén, június 4-én 16:32 perckor megszóltak a harangok, jelezzve, hogy hiszünk Magyarország feltámadásában.

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar országgyűlés 2010-ben a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

Nyomtatás :: Bezárás