Könyvajánló
Albert Gábor: Emelt fővel

2005-08-01 09:49:02
1351 olvasás

1983-ban jelent meg a Magyarország felfedezése sorozatban Emelt fővel című szociográfiája a Szépirodalmi Könyvkiadónál, amelyben a 2. világháború utáni ki- és betelepítésekről, a 20. századi kényszerű magyar migrációról, a bukovinai székelyek sorsáról, a felvidékről elűzött, internált, a határon átdobott magyarok megpróbáltatásairól írt. 1948 óta ez volt az első híradás az agyonhallgatott, hírhedt kassai programról és a Bene-féle dekrétumokról.

Albert Gábor 1929. október 30-án született Egyházasharasztiban. Gyermekkorát ormánsági falvakban töltötte. Iskoláit a kőszegi katonaiskolában, majd a pécsi állami gimnáziumban végezte. Járt a pécsi jogi karra, a pedagógiai főiskolára, a budapesti református teológiára, s végül tanári és könyvtárosi oklevelet a budapesti bölcsészkaron szerzett. Sok műfajú alkotó: regényt, esszét, novellát, tanulmányt, szociográfiát egyaránt ír.
A nyolcvanas évek második felében a Magyar Írószövetség közgyűlései minden alkalommal a politikai harc színtereivé váltak. Az 1986-os közgyűlésen mondta el azt a Kádár-rendszert elítélő beszédét, amelynek majdnem az írószövetség megszüntetése lett a következménye. Az Írószövetség ugyan nem szűnt meg, de szerkesztés alatt lévő könyvei, az Emelt fővel második kiadása egyáltalán nem, a Zsákutcák hősei című történelmi esszéregénye pedig évekig nem jelenhetett meg.
Munkásságáról, életművéről bővebben: www.albertgabor.hu


Nyomtatás :: Bezárás