Programajánló
Március 23. FÉRFIAK, mint hősök Zsámbékon

2019-02-26 16:53:00
193 olvasás


2019. március 23. szombat, 16 óra
A FÉRFIAK, mint hősök, apák és királyok
Kerekasztal beszélgetés dr. Horvát Judit pszichológussal, Szász Éva foglalkozásvezetővel és zsámbéki közszereplőkkel a 2019-es biblioterápiás foglalkozásokhoz kapcsolódva
a zsámbéki művelődési házban.

A beszélgetés irányvonalai, problémakörök:
 
1.   Miért feltűnően  nagy ma Magyarországon a korai férfihalandóság?
      Az okok hol keresendők? Társadalmi, társadalomlélektani, vagy gazdasági-egzisztenciális, kulturális, egészségügyi, stb.  probléma ez, vagy még ennél is  több, vagy mindez együtt? Milyen más tényezők azok, amelyet vizsgálnunk kellene a jelenségek  megértéséhez?
 
-  A jelenlegi magyar társadalmi állapot kérdésköre: a túlélés taktikái - a megélhetőség kerete. A fiatalok helyzete és a családvállalás anyagi-emberi-érzelmi oldalának vizsgálata, a családvállalás, mint  társadalmi-pszichikai problémakör. (Háttér: a nyugati országok és Magyarország különbözősége, az itteni egzisztenciális létbizonytalanság, elvándorlás, stb. kérdésköre)
- Az „image” jelenség. A média/internet által sugallt irracionális képek, férfi-női viselkedésminták, képzetek, a mind nagyobb fogyasztásra való kényszerítés manipulatív, devianciára hajlamosító, destruktív hatásai. A külcsíny és megjelenés előtérbe-helyeződése, mint káros média hatás. Minden tárgy, ami körülvesz; minden hely, ahol tartózkodunk, ami esetleg az otthonunk;  minden partner, választott társ (házastárs, élettárs) lecserélhető, pótolható, azaz elfogyasztható! Mi ez? Érzelemhiány,Tudatmosás, Ember-létünk semmibe vevése, realitás-érzék vesztés, felbomlott értékrend, értékrend-nihil, egyéb? A manipuláció és a virtuális-létben „élés” veszedelmei és káros kisugárzásai!
- Társadalmi identitásvesztés-, és keresés. Kaotikus hovatartozás-tudat: ki vagyok én, hol a helyem a társadalomban, a magánéletben, stb.? Hogyan tudják ma a férfiak rendezni magukban saját férfiasságukat, öntudatukat, összefüggésben  társadalmi helyzetükkel, szerepeikkel?
- A felelősségtudat és a lelkiismeret kérdésköre. Az életcélok és a feladatvállalások összeegyeztetése a munkahelyeken és a  magánélet szférájában. A tettekért, cselekedetekért és a döntésekért érzett felelősség felismerése és felvállalása, mennyire és milyen szinten működik ez mai társadalmunkban?
 
2.  A  Magyar narkózis ~ „Magyar betegség” tünet-együttese:
-   Állandó panaszkodás-siránkozás (csak magyar szokás)?
-  A negatív énkép jelensége. Negatív életérzés: minden rossz, mindenki rossz és hibás (én nem!), az okok másban ill. másokban keresendők. Keserűség, vádaskodás!
 - Hogyan alakítja át a mai társadalmat és közgondolkodást a fogyasztói szemlélet, a teljesítmény-centrikusság, a verseny-szellem, a másokon való átgázolás?
- Értékrend-nélküliség a családban. A szülők megfáradtak és nem mintaképek a gyermekeik számára. A régi családi minták és beidegződések, a patriarchális apakép és a megvetett asszonykép ma is élő hatásai. Erős apa, gyenge anya; a férfi-agresszivitás túlsúlya; verés, testi és lelki bántalmazás. Következmények!
Jelen vannak-e ma a következő pozitív erények a férfiak gondolkodásmódjában, viselkedésében: igazságérzet, rend, önfegyelem, döntésképesség, nagylelkűség, becsületesség, tisztelet minden élőlény irányában, alázat, életszeretet, kitartás/helytállás, felelősségérzet, stb.
 - A mai családi nevelés bizonytalansága és tanácstalansága: neveljük gyermekeinket, de hogyan, milyen alapon? Férfiminták a családban: a Homokozó-játszó Apuka, a Papucs a lábtörlő alatt, avagy a teljesen Láthatatlan Apa, aki csak a pénzt adja, de otthon soha nincs, avagy egyáltalán nincs. A felelősségvállalás a családi életben: milyen morális és pszichés következményei vannak a gyermekek személyiségfejlődésében, ahol a  megértő, de natározott és bölcs apa  hiánycikk?
-  Nemcsak az Apák, de hiányoznak a bölcs és tapasztalt Nagyapák is!
 
- A női pedagógia túlsúlya. A fiúgyermekeket (a lányokat is!) nők nevelik, nők oktatnak az óvodáskortól az egyetemig… mind az intézményekben, mind a családban.  Felmérhető-e ma ennek az egyoldalú személyiség-mintaképnek a következménye?
-  Mi történik mind a fiúkkal, mind a lányokkal, akik kizárólag nők, ill. anya mellett nőnek fel, a családban? Nagyjából a társadalom 60% -ban ma ez a domináns!
 
- A fiatalok egymást nevelik? A fiatalok negatív kortárshatásai érvényesülnek egymással szemben. Önbizonyítás a szexben, az alkohol- és drogfüggőségben, amelynek hátterében mindig a teljesfokú lelki bizonytalanság és céltalanság áll, és főleg a  félelem a közösségből való kiközösítéstől és a magánytól!
- A „transzvesztita” jelenség. A nőies férfi és a férfias nő jelensége. Identitászavar, félelmek, fóbiák, szorongások: az embertársaink felé irányuló elvárásoknak való megfelelés képtelensége.
 -  Az esélyegyenlőség hiánya, az erőszak megnyilvánulásai mind a társadalmi és az egyéni életben, a családban, az iskolában, a munkahelyeken, stb. (Egy domináns beteg személyiség uralhatja a többieket a csoportban és a családban.) Egyéni tragédiák és kitörési nehézségek.
- A tinédzser kor mai válságai. A társkapcsolatok működésképtelensége, érzelmi reakciók – fájdalmak megélése, elmagányosodás, amelyek súlyos  pszichés zavarok kialakulásához vezetnek. A depresszió, mint általános jelenség!
 
3.  A Rejtőzködő, felszín alatt működő társadalmi jelenségek, amikről szégyellünk beszélni.
-  A felfokozott szexualitás, a prüdéria, az 1 férfi - több partner, a nők partnerváltogatásai, a megcsalatás bűne férfiszemmel, a szexuális élet érzelmek nélkül, a szexuális élet, mint divatcikk, problémakörei.
- Hogyan függ össze a táplálkozás a felfokozott szexualitással? (Húsevés, kémiai izgatószerek, állatok hormonokkal, szintetikus anyagokkal, tápokkal való etetése, stb.) Az élelmiszeripar, mint vegyi konyha. A függőségre való kényszerítés finom módszerei; pl. a nassolás veszélyei! Merünk-e, tudunk-e beszélni ezekről a jelenségekről és hol?
-  Az internetfüggőség veszélyei! A túlfejlesztett technika egészségtelen következményei. (Puhányság, kényelem, állandó komfort-zóna, nem kell semmiért strapálni magam…stb.)
- A férfi-nő szindróma.  Megemésztették-e a férfiak mára a feminizmust? A férfiak ma sérülékenyebbek, mint a nők? A férfiak szégyellik kimondani a problémáikat? A férfiak félnek a nőktől?  A férfi testi, fizikai erejének visszaszorulása; hiszen egyre több munkakört, amit a régebben a férfiak végeztek, ma a nők is el tudják látni.
- Elnőiesedett munkakörök a szociális szférában (oktatásügyben, egészségügyben!), mint veszélyes helyzet a társadalom egészére nézve.
- A szingliség és agglegénység drámája: egyedüli élet, magány, avagy a családi látszat-élet. Az idősödők magányosságának következményei: súlyos betegségek, korai elhalálozás.   
-  A gyermekeket egyedül nevelő nők problémakörei. (lásd Pl. Egyszülő Egyesület!) A nők pszichés túlterhelése, túlzott szerepvállalása. A szingli nők gyermektelensége: az individuum burjánzása, mint emberi-egyéni, biológiai tragédia.
 
4. Következmények:
-  Beteg és fáradt a magyar társadalom! Pszichológiai esetek tömkelege: ideges, nyugtalan gyermekek, kezük-lábuk remegő, figyelemkoncentráció nulla, hiperaktivitás, agresszivitás, hisztérikus-neurózis; depresszió/öngyilkosság be nem vallott magas létszáma. Fáradt, pszichológushoz járó szülők és gyermekek magas arányszáma.
 - Szembenézés a problémákkal! A jelenlegi pedagógiai módszerek és elvek bizonytalansága és tehetetlensége  a nevelhetetlen gyermekek tömegeivel szemben. Kiút, vagy csőd a pénzes alternatív iskola? És mi lesz azokkal, akik ezt nem tudják megfizetni? (Összefüggésben a pályáról menekülő pedagógusokkal…!)
-  A morális éntudat fejletlensége, viselkedés-képtelenség, kultúra- és műveltséghiány, stb.
-  Drogfüggőség növekedése! Testi-lelki deformálódások.
 
- „Nyelvi” zűrzavar-káosz-frusztráció. Szép és értékes  magyar nyelvünk romlása. Virágzik a trágárság, a „b….megolás”, a legváltozatosabb káromkodásfajták. Nyelvünk remekül tükrözi a problémák hátterét: hiszen öntudatlanul is keressük a bűnbakot, aki a felelős lenne ezért a belülről és felülről frusztrált társadalmi közállapotért.
 
4.   Mit lehetne tenni, hogy mindez megváltozzon? A megoldások kulcsait kell megkeresni.
     Pozitív tartalmú társadalmi jövőképet kellene kialakítani.
     Értékrend kialakítás fontossága. Férfi és női erények hangsúlyozása, elsősorban a családban,  a médiában, a közszférában, az intézményekben, a nevelésben.
     Egészséges gondolkodás és társadalom kép kialakítása a családi nevelésben, az oktatásügyben és az egészségügyben. „Egymásért vagyunk” szemlélet!
 
-  Szülők iskolája reform-pedagógiai módszerekkel. Tanfolyamok, képzések beillesztése a középiskolai tanmenetbe: hogyan válhatunk okos és megértő szülővé?  A problémák megelőzése: egy egészséges családi minta kialakítása, egy új, a mai életvitelnek megfelelő értékrend alapján való apai és anyai nevelési stratégia alkalmazása, amelyben elsődlegesen megnyilvánul az egyetértés,  az együttműködés és az egymás iránt tanúsított tisztelet.  
-  A példaképválasztás fontossága, tartalmas életvitelre késztetés. A társadalmat előre lendítő nagy elődök életének munkájának ismertetése, illetve kortárs példaképek választása. Morális erények, a férfi és női identitástudat fejlesztése. A káros internet- és média-hatás háttérbe szorítása. Valós és nem virtuális nevelés!
-   Az egészséges életmód kialakítása, ép testben ép lélek mozgalom (sport és természetjárás, stb.) létrehozása, az erre ösztönző családi és iskolai nevelés kérdésköre.
-  Az iskolai nevelésben a felsőbb osztályokban is érvényesüljön az érzelmi intelligencia fejlesztése, tudatosítása. Élményt szerző túrák szervezése, közösségi együttlétek, beszélgető körök kialakítása.
-  A lelki élet és az érzelmi szféra korosztályos  ápolása, a felelősségtudat és a lelkiismeret előtérbe helyezése, a közösségi életben való szerepvállalás fontosságára való rávilágítás.
- A biblioterápia/ irodalomterápia alkalmazása az iskolai nevelésben. A pedagógiában határozottabban érvényesülni kellene az önismeretre való nevelésnek, a pszichológiának, a társadalomlélektani elemzéseknek, az egyéni és a társadalmi életérzés  vizsgálatának, a bomlasztó folyamatok és jelenségek feltárásának, a személyiségfejlesztés hangsúlyozásának egyéni és közösségi szinten.  Erre kiválóan alkalmas az irodalomterápia!

5.  Egy új, Közösségi Embertípus megformálása!  Hogyan lehet jobbító szándékkal  az  egyéni alkotó energiákat és ambíciókat egy jobb, igazabb és egymást-megértőbb világképpel összehangolni, illetve az ahhoz vezető utat megtalálni?

A részvétel díjtalan, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár
2072 Zsámbék, Etyek u. 2.
23/340-694
20/665-9464
www.mizsambekunk.hu

Nyomtatás :: Bezárás